Cape Muster Roll 1670 - free men

Rolle van de vrijeluijden van A:o 1670

page 36

Dirck Bos v. Amsterdam en Geertruijd Mentijngh, 2 kinderen
Ned. dien.         Hendrick Wouters v. Utrecht

Coenraet Urbanus v. Altenburgh en Cornelia van der Lijnden 1 kind
Ned. diens.     { Franchois Champelaar 
                     { Reijer Pietersz Proot

Jan Israels van Berculo en Hilletje Redocx 1 kind
Ned. dien.      { Pieter van de Walle en
                     { Hendrick Hansen

Albert Diemer en Christina Does 5 kinderen

page 37

Jurgen Jansen v. Amsterdam en Jannetje Ferdinandus, 2 kinderen
Ned. dienr.     { Hendrick Barents van Leeuwarden
                      { Gerrit Jansen v. Deventer

Aernout Willemsz van Wesel en Angela van Bengalen, 4 kinderen

Wouter Cornelisz Mostart en Hester van Lier 1 kind
Ned. dienr.        Jeronimus de Vos van Gent

Jan Martensz de Wacht en Neeltje Ernst
Ned. dienr.        Pieter van Meckelenberg

Barber Geens huijsvr. van Henrick Reins 3 kinderen
Ned. dienr.        Gijsbert Claessen v. Amsterdam

Hendrick van Zuerwarden en Grietje Jansz 2 k.

Christiaen Jansen v. Huijsum en Stijntje Jans
Ned. dienr. Hendrick Stenders

Pieter Jansen van Nimwegen en Cornelia Teunissen, 1 kind

Anthony de Later van Japan, 3 kinderen

Jacob Cornelisz Rosendael en Catarijna Jansen v. Bergh 1 kind
Ned. diens.     { Leendert Jans van Gijselen
                      { Henrick Leeuw van Glückstadt
                      { Pieter van Teemst

Steven Jansen van Wageningen en Henrickjen Henricx 1 kind

page 38

Harman Gresnick en Jetjen Henricx, 1 k.
Ned. dienr.       Christoffel Paulse

Evert van Guijne en Anna van Guyne, 2 k.

Gerrit Pieterse van der Bijl en Sophia van den Tempel, 2 kinderen

Jan Reniersen en Lijsbeth Jans

Matthijs Coeijmans en Catharina de Clercq 2 kinderen
Ned. dienr.        Frans Verbrugge

Gijsbert Dircksen en Catharina Teunisz, 4 kind.
Ned. diens.     { Henrick Bart van Haringen 
                      { Laurens As[mus] van Tonningen

Jan Verhagen Jannetje Bruijns, 1 k.
en Willem Joosten in Compie.
Ned. dienrs.     { Harman Jansz van Noorth
                       { Henrick Dirckse
                       { Reygert

Frans Gerrtisen en Neeltien Jacobs
Ned. dienr.         Claes Arentsen v. Uijtert

Thieleman Henricx en Maeijke Henrickx 2 k.
Ned. dienrs.     { Philip Hurringh } van
                       { Philip Ridder    } Brussel
                       { Jan van Dorth
                       { Jan [Mekeny]
                       { Laurens Cornelissen

Teunis Dircksen en Jacomijntje Hermansz.

Henrick Dircksen, vrij houtcapper

Herman Rijmagen, coperslager

page 39

Claas Jacobse van Meldorp

Carel Br[o]ersz van Stockholm
Ned. dienrs.     { Ernst Claesz van Frederickstad
                       { Jan Cornelisz van Strijen
                       { Albert van Campen

Jacob Cloeten van Ceulen, 3 kinderen
                         Ocker Cornelisz } van L[uw]erkerk
                         Hendrick do.      }

Jan Pieterse van Hoesum

Willem Schalck en Elsje Jacobs
Ned. dienr.         Jan Cornelisse

Jan Coenraet Visser en Margarita Gerrits 5 kinderen

Jacques Bracquene

Willem Willemsz en Maria Jans, 1 kind
Ned. dienr.         Hendrick Schaeck

Jan Pietersen Broertjen en Beatrix Weijmans, 1 kind
                         Jacob Claesz van Ditmarse

Hendrick Coster van Minden } in
Pieter Jansen van Westhuijs  } Comp:e

Hans Rasch van Angel en Catarijna Offri[sc]k, 3 kinderen
Ned. dienr.          Matthijs Hoff van Arnhem

Dirck Andolph Smit

Jochim Marquar, 1 kind
Ned. dienrs.     { Frans Bastieaens v. Armentrijke
                       { Jan Cornelisse

Claes Vechtman van Tijrol

page 40

Simoen Jansz v. Amsterdam, vrijmetselaer
Henrick Gijsberts v. Amersfoort
Henrick Schaeyck Schaepenr.
Harman Dircksen     } vrye
Pauwels Cornelissen } saldanha vaerders
Claes Goselincx van Medemblick }
Willlem Cornelisz van Elpendam  }
Jurrien Cornelisz van Dronthem  }
Ned. dienaer          Adriaen Cornelis' v. Catwijck

 

Print Email

Sources: Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 2, 1657-1658, pp. 17-24
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 1, 1660-1700, pp. 1-208
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 49, 1701-1725, pp. 1-565

The Muster Rolls (monsterrollen), preserved in the form of transcripts in the Cape Archives as VC 39-55 and 103, were apparently yearly lists of the inhabitants at the Cape, drawn up by Dutch East India Company (VOC) officials, and sent to the authorities in the Netherlands where they were preserved.

These are copies done by hand at the end of the 19th Century (to judge from the handwriting), transcriber unknownl, presumably from the records preserved in the VOC archives at The Hague, Netherlands.