Skip to main content

Cape Muster Roll 1671 - free men

A:o 1671

page 40

Frans Gerritsen van den Uijthoorn, en Neeltje Jans
Ned. dienaers    { Klaes Aerts Goes v. Utrecht 
                       { Jillis Jillisz van Haarlem 
                       { Harman Dircx v. Spangeren 
                       { Abraham Claas v. Sonnemans

Carel Broersz
Ned. diens.       { Laurens Cornelisz v. Gottenb 
                      { Aelbert van Campen

Theunis Dircxe van Schalkwijk, en Jacomijntje Harmensen.
Ned dienaers    { Jan Helraad van Hoesum
                       { Hendrick Stenders v. Bremen

Christiaan Jansz van Hoesum en Stijntje Jans van Hoesum

Jan Coenraed Visser van Ommen en Grietje Gerrits, 5 kinderen

page 41

Jan Jansz van Oldenburgh    } vrij smits
Joost Jansz van Rotterdam   }

Willem Schalck van der Merwe, en Elsje Jans van Ceulen, 1 kind
Ned dienr’          Lucas Harmensz v. Lieroor[k]

Jan Pieterse Broertje v. Caspeltermare en Beatrix Weijman, 2 kinderen
Ned. dr.           { Matthijs Lambertsz v. Tour
                      { Cornelis Cornelisz van Edam

Gijsbert Dircxe Verweij, en Trijntje Teunis, 4 kinderen
Ned dienrs.      { Hendrik Baar v. Haringen
                      { Laurens Asmusz v. Tonningen
                      { Jan Cornelisz van Vle[uten]

Willem Willemsz v. Deventer en Maria Jans

Jan Verhagen van Arendonck en Annetje Bruijns
Ned. dienrs.     { Ocker Cornelisse v. Ouwerkerk
                          { Hendrik Dircx v. Bremen
                          { Pieter Hendrixe van Hasselt
                          { Frans Dirckse van Udem

Jan Reijneirsz v. Amsterdam en Lijsbetje Jans van Amsterdam
Ned. dienr:         Jacob Jansz

Dirck Jansz Smient v. Gronigen en Annetje Jansz
Ned. dienrs:    { Jacob Hendricks
                          { Pieter van der Walle

page 42

Harmen Ernst de Gresnigh en Eijtje Hendrix
Ned. dienaer:      Christoffel Pouwlse

Evert van Guinea en Marij van Guinea, 2 kind.

Sijmon Jansz van Amsterdam

Steven Jansz van Wageningen en Hendrickje Hendricx van Wageningen

Dirck Bosch van Amsterdam en Geertruijd Mentings
Ned. dienr.        Jacob Bevernick van Kinsberge

Hilletje Redox wede. Van Jan Israels salr. 1 kind
Ned. dienr.        Hendrick Hansz v. Ceulen.

Elbert Dirckse Diemer van Emmerich en Catharina Does. 5 kinderen

Jurgen Jansz van Amsterdam en Jannetje Ferdinandus

Barbara Geems, huijsvrouw van Hendrick Reijnste, 2 kind

Hendrik van Suerwaerden en Grietje Frans van Steenwijck. 4 kind.

Wouter Cornelisz Mostaert, en Hester van Lier, 1 kind
Ned. dienaers    { Jan Blom
                       { Dirck Vogel 
                       { Jeronimus de Vos
                       { Jochem Stalpaert
                       { Jan van Bettenhoven
                       { Joost Jansz v. Groningen

page 43

Matthijs Coeijmans van Herentals en Catharina. 2 kinderen
Ned. dienr.         Harmen Dirxe van Spangeren

Matthijs Michielse van Stockholm en Maria van Delft
                         Johannes Hasen van Dirxland

Jan Martense de Wacht en Neeltje Ernst
Ned. dienr.          Willem Willemsz Trompetter

Pieter Jansz van Nieuwegen en Cornelia Theunissen. 2 kinderen

Hendrick Evertsz Smit, van Eupenburen
Ned. dienr.          Anthony Meijer van Osnabrugge

Antony de Later. 3 kinderen

Jochum Marquart, en   } geaccompageneerden
Hendrick Barentsz       }
Ned dienr.         { Francois Bastiaensz
                           { Jacob Claesz v. Caspeltelgeste

Hans Rasch van Angell en Trijn Ostinghs 3 kinderen
Ned . dienrs.     { Matthijs Hoff van Aernhem
                           { Gerrit Jansz van Rote

Gerrit Pieterse van der Bijl en Fijtje van der Tempell. 1 kind
Ned. dienr:          Gerrit Jacobsen

Claes Vechtman en                      } geaccompagneerdens
Hendrick Jansz van Schaeijken  }

Francois van Haerbrugge, vrijsnijder
Ned. dienr.          Jan Ponk

page 44

Arnoldus Willemsz van Wesel en Angela van Bengalen 5 kinderen

Jacob Cornelisz Rosendaell en Catharina van den Bergh 1 kind
Ned. dienrs.     { Hendrick Leeuw v. Gluckstad
                          { Reurt Jansz van Wensum
                          { Adriaen Theunissen van Sevenhuijsen
                          { Anthony Jacobsen van ter Tolen

Maerten Leenderts van Everdingen, vrij wagemaker

Jan Jansz van Dorth                         } welcke
Gijsbert Claasz van Asmterdam     } alle haer
Pieter Hendrixe van Hasselt          } bij de
Hendrik Coster van Wedum          } vrijlieden
Paulus Cornelis’ van Midwout       } in dagelijcxe
Pieter vande Westhuijsen             } voorvallende
Hendrick Gijsbertsz v. Montfoort   } wercken
Sijmon Jansz van den Bosch        } op haer
Claas Jacobsz van Meldorp           } selven
Hemme Menke v. Mardenhoven     } generen.

Jurgen Jacqelijn en  }vrije schonemakers
Cornelis de Vries     }

Thieleman Hendrixe en Maria van den Bergh 1 kind
Ned dienr.        Hendr. Steijn v. Noorthuijsen

Jacob Cloeten van Ceulen 2 kinderen

[Terige] Jursen van Rijpen, vrij houtcapper

Willem Jorsten en       }
Bartholomeus Borms   } en Theuntje Bartholomeus
Ned. Dienrs.   { Willem Cornelisz v. Culenb
                    { Wijnandt Aelbertsz v. Leeuwaerden

page 45

Claes Gasselinx                } geaccompag-
Willem Cornelisz v. Ilpen   } neerder
Dam en Juriaen Juriaens    } vrij vissers

Cornelis Adriaensz v. Amsterdam, vrijcuijper en Geertuijd Jansz van Bueren

Jan Steens van Wesel, en Anneke Flecks van Meurs. 2 kinderen

  • Hits: 10354