Cape Muster Roll 1660

Cabo de Boa Esperance  Anno 1660

Lijste ende memorie van de vrije Vrije Luijden    Vrouwen    kinder:    Nederlts dienaers 

(entries arranged across the page in columns  Vrije Luijden,  Vrouwen,   kinderen,  Nederlantse  dienaers)

page 5

Stevens geselschap  

    Steven Jansz, van Wageningen  Hendrick Elbertsz, van Ossenbrugge
       Nederlandsche dienaars: Jan Lievensz Verleij, Jan de Wolff

Vredens geselschap

    Otto Jansz, van Vrede  Jacob Cornelisz, van Rosendael
        Nederlantse dienaers: Pieter Kegel, Michiel Fransz, Willem Pietersz ,

Harmans do. [geselschap]

    Harman Remanjenne van Ceulen  Jacob Cloeten, van Ceulen, vrouw: Fijckje Raderattjes 3 k.
        Nederlantse dienaers:  Jacob Bruijns van Bon,  Pr Raderottjes haar broer,  Hans Cornelisz van Lageland List

Vrelants do. [geselschap]

   Jan Martensz de Wacht, vrouw: Neeltjen Ariensz  Frans Gerritsz, van den Uijthoorn
       Nederlandsche dienaars:  Hendrick Gijsbertsz,  Hendrick Goetaert, van Leijden

Brinckmans geselschap

   Casper Brinckman, van Vreeckenhorst  Jan Pietersz vant Carspel ter Mare
       Nederlandsche dienaars:  Juriaen Jansz,  Jan Jansz, van Munster

page 6

Vassagies geselschap

  Jan Coenraedt Visser
  Pieter Vasagie, van Antwerpen
     Niedelantse dienaers: Egbert Dircx Hendr Teman

Hendr. Booms lanthuijrders
   Hans Ras, van Angel
   Pieter Jongh, van Staetmere
      Niederllantse dienaers:
      Harman te Schelhovern
      Michiel Brugmans

 

Particuliere landdtbouwers van de [.] Comdr. Riebeeck

Tieleman Hendricx, Uijtkijck,  vrouw: Maijken Hendricx   kinderen : 1
   Niederlantse dienaers:
   Tieleman Ariensz
   Dircq Meijer, van Lunenburg 

Barent Waenders van Varick, bosheuvl.

 

Saldanha baij vaerders

Gerridt Harmansz, van Deventer     }
Christoffel Mulder, van Leijpsigh     }
Jochum Elbertsz,  van Amsterdam  }
  Niederlantse dienaers:
  Cornelis Cors. van Rotterdam
  Bartholomeus Borns
  Hendrik Barentsz
  Dircq Rinskes van Maseijck 

Leendert Cornelisz van Sevenhuijsen, houtsaeger en timmerman
   Niederlantse dienaers:
   Jan Jansz Mack[  ]
   Jacques Brackenij
   Jacob Hendr. Pott
   Roeloff Kiet, van Liet
   Coenraedt Clausz
   Terckel Troensz

Claes Fopkes

Hendr. Dircx van Emden


page 7:

Hendrick Hendricx Boom van Amsterdam,  vrouw: Annetje Joris   kinder: 5

Jan Reyniersz van Amsterdam, vrouw: Lijsbeth Jans, kinder: 1

de Wed[uw]e van Jan van Harwarden, Johanna Boddijs, kinder 3 
    Nederlantse dienaers: Hans Jacob Liskij

Jurien Jansz, van Amsterdam, tapper, vrouw: Jannetje Ferdinandus, kinder: 1 
   Nderlantse dienaers: Pr Jansz van Middelburg

Hendrick Hendricx van Zurwarden, cleermaecker,  vrouw: Grietje Fransz Meeckhoff

Elbert Dircx, van Emmerick, do. [cleermaecker], vrouw: Christina Does

Jan Sacharias, van Amsterdam, bode ,  vrouw: Maria van Bengale

Pieter Cornelisz van Langewoudt, visser en vrij wiltschut,  vrouw: Anntje Bruijns
   Niederlantse dienaers:  Willem Willemsz

Wouter Cornelisz Mostert, van Utrecht, molenaar en steen backer,  vrouw: Hester Weijers van Lier 
   Niederlantse dienaers:  Jan van Baerlem

Dirck Jansz, van Petne, metselaer

Gijsbert Arisz. van Bommel do. [metselaer]


page 8:

Jan Lourensz, van Haerlem, decker

Dirck Cornelisz Jonge neuteboom, timmerman

Michiel Bartholomeus van Zwoll, timmerman

Cornelis Claesz. van Uijtrecht, gewesen landtbouwer

In de keucken van de pen, 
   Niederlantse dienaers:   Pr. van den Bosch van St Amandt.


e
nd of this roll for 1660

Print Email

Sources: Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 2, 1657-1658, pp. 17-24
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 1, 1660-1700, pp. 1-208
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 49, 1701-1725, pp. 1-565

The Muster Rolls (monsterrollen), preserved in the form of transcripts in the Cape Archives as VC 39-55 and 103, were apparently yearly lists of the inhabitants at the Cape, drawn up by Dutch East India Company (VOC) officials, and sent to the authorities in the Netherlands where they were preserved.

These are copies done by hand at the end of the 19th Century (to judge from the handwriting), transcriber unknownl, presumably from the records preserved in the VOC archives at The Hague, Netherlands.