Skip to main content

Cape Muster Roll 1657

Transcribed from Cape Archives Verbatim Record VC 39, vol 2. from the section headed:

Monsterolle van d'officieren matroosen ende soldaten bescheijden in't for de Goede Hope, aan Cabo de Boa Esperance den laesten Maij 1657. 

page 17 

Vrije luijden 

Steven Jansz: vam Wageningen
Hendrick Elbertsz van Osenbrugge
Otto Jansz, van Vrede
Jacob Cornelisz, van Rosendael
Tomas Robbertsz, van Kint uijt Comp' in
   dese vrij luijden dienst
Herman Remajenne, van Ceulen
Jan Martensz de Wacht, van Vreelant
Hans Pietersz. Faesbenger
Warnar Cornelisz, van Nunspeet
Willem Willemsz, van Deventer, uijt Comps. 

    in dese vrije luijden dienst
Jan Reyniersz. van Amsterdam
Wouter Cornelisz Mostert, van Uttrecht
Bartholomeus Borns, van Woerden  } uijt Comps
Roeloff Hansz, van Christianna          } in dese
    vrije luijden dienst begeven  

  • Hits: 11887