Skip to main content

Drakenstein / Paarl NGK dope 1746 tot 1755

VC 645Die dope is deur Corney Keller gestransribeer vanaf die fotos van die Kaapse Agriewe VC 645. Hierdie is ‘n stel foto kopieë van die oorspronklike register wat in die 1980’s, vir die Wetenskaplike Navorsinging Raad (WNNR) gemaak is. Kopieë was aan die Suid Afrikaanse Argiewe gegee en ‘n kopie het gegaan aan die Kaapse Argief en een aan die Pretoria Argief ( waar dit deel uitmaak van die FC reeks). Die oorspronklike register word tans in die Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stelenbosch as G3 3/2 bewaar. Die dope is by ons eGGSA BDM databasies bygevoeg.

Ons innigste dank aan Corney Keller vir die transribering en die NG Kerkargief vir die bewaring en instadhouding van die rekords.

  • Hits: 5178