Skip to main content

BEGRAAFPLASE

Bodill, T.S.: A historical cemetery in Port Elizabeth (I). Familia, 18(3), 1981, pp. 70-74.

Bodill, T.S.: A historical cemetery in Port Elizabeth (II). Familia, 18(4), 1981, pp. 95-102, & 83.

Bodill, T.S.: A historical cemetery in Port Elizabeth (III). Familia, 19(1), 1982, pp. 20-24.

Cairns, M.: The Welgelegen graveyard, Mowbray. Familia, 22(2), 1985, pp. 45-48.

Cairns, M.: The Welgelegen graveyard, Mowbray. Familia, 40(2), 2003, pp. 54-58.

Cairns, M.: St Paul's churchyard, Rondebosch. Familia, 15(3), 1978, pp. 57-60, 66-68.

Cemetery Project Report. Familia, 41(1), 2004, pp. 29-30.

Fouche, F.P.: Burgers oorlede in Mosambiek en begrawe te Lourenco Marques (Maputo). Familia, 22(2), 1985, pp. 43-44.

Garner, E.: Gravestones in St Luke's churchyard Addo. Familia, 17(2), 1980, pp. 44-46.

Henning, O.J.: Grafskrifte en hulle betekenis. Familia, 28(1),1991, pp. 134-135.

Kraamwinkel, P.O.: Ou Begraafplaas: Kerkstraat- Wes, Pretoria. Familia, 9(3), 1972, pp. 82-83.

Langham-Carter, R.R.: Some family graveyards of the Cape Peninsula. Familia, 5, 1968, pp. 48-53.

Langham-Carter, R.R.: Further family graveyards of the Cape Peninsula. Familia, 6(2), 1969, pp. 30-31.

Langham-Carter, R.R.: The Catholic graveyard in Rondebosch. Familia, 27(1), 1990, pp. 8-10.

Malan, S.I.: Die openbaring van kerkhowe. Familia, 36(4), 1999, pp. 165-175.

Mitford-Barberton, I.: A Matter of grave importance (farm grave yards). Familia, 2, 1965, pp. 56-57.

Moss, Peter: Cemetery Recording Project. Familia 46(2), 2009, pp. 125-128.

Rennie, J.V.L.: The Commemorative stones erected in the Albany, Bathurst, Alexandria and Peddie Districts, 1956-1964. Familia, 11(2), 1974, pp. 47-50.

Shearing, H.A.: Recording the gravestones of Fraserburg. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 32-34.

Southey, J.G.:Farm graveyards. Familia, 5, 1968, pp. 16-22, 27.

Swardt, Eric & Moss, Peter: The cemetery recording project of the GSSA. Familia, 37(1), 2000, pp. 33-36.

Van Rensburg, Johann: Rekenaartegnologie en die begraafplaasprojek. Familia, 35(3), 1998, pp. 101-103.

 • Hits: 4437

NAVORSINGSBRONNE

Adams, Peter: Genealogy in the United Kingdom. Familia, 39(3), 2002, pp. 108-112.

British Civil Registration. Familia, 38(1), 2001, p. 45.

Buurman-Boreel, J.M.J.: Genealogie van het Zuid-Afrikaanse Geslacht Buurman. [’n Boek geresenseer deur Sasa Malan in Familia 44(4), 2007, p. 256.]

Buys, M.H.: Amptelike optekening van geboortes in Transvaal tot 1906. Familia, 7(4), 1970, pp. 95-96.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van sterfgevalle in Transvaal tot 1906. Familia, 8(2), 1971, pp. 6-7.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van huwelike in Transvaal tot 1906. Familia, 8(1), 1971, pp. 14-16.

Buys, M.H.: Argivale bronne vir genealogiese navorsing. Familia, 7(3), 1970, pp. 63-69.

Groesbeek, Isabel: Die Van Wyk CD. Familia, 41(4), 2004, pp. 153-155.

Cruywagen, dr. W.A.: Die Cruywagens van Suid-Afrika, 1690-1806. [’n Boek gebaseer op die skrywer se proefskrif. Geresenseer deur dr. Celestine Pretorius in Familia, 44(4) 2007, pp. 255-256].

Du Preez, Thys: Die Onbetroubaarheid van genealogiese bronne; wenke vir beginners. Familia, 40(4), 2003, pp. 176-184.

Du Preez, Thys: The unreliability of genealogical sources: tips for beginners. Familia, 42(2), 2005, pp. 79-85.

Eksteen, Louis: Die Voortrekkerbegraafplaas, Pietermaritzburg.[Resensie deur O.J.O. Ferreira] Familia, 42(2), 2005, pp. 86-87.

Familie argiewe in Suid-Afrika. Familia, 10(2), 1973, pp. 50-52.

Ford, Richard Y.: Editorial/Redaksie. The Last word. Familia, 48(2), 2011, pp. 49-50.

Grobler, Elda: Die versameling geslagregisters in die Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Pretoria. Familia, 27(1), 1990, pp. 5-7.

Hamman, Daan: Die Familia Omnibus. Familia, 40(4), 2003, pp. 192-193.

Heese, H.F.: Groep sonder grense. [Resensie oor boek van groot belang vir genealoë]. Familia, 42(2), 2005, pp. 87-88.

Heese, J.A.: Sterftekennisse in die Kaapstadse argief. Familia, 17(2), 1980, p. 34.

Heese, J.A.: Genealogiese gegewens beskikbaar in die NG-Kerkargief in Kaapstad. Familia, 1, 1964/65, p. 37.

Heese, J.A.: Christening of British children in the Baptismal register of the Dutch Reformed Church of Graaff-Reinet. Familia, 7(1), 1970, p. 20.

Heese, J.A.: Verlore trouboek van die gemeente Drakenstein, Paarl. Familia, 14(4), 1977, p. 81.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk. Familia, 1, 1964/65, pp. 7-10.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk (II). Familia, 1, 1964/65, pp. 30-33.

Landman, Rentia: Kom ons praat familiegeskiedenis. Familia, 46(1), 2009, pp. 43-51.

Landman, Rentia: Is Genealogie ’n wetenskap of nie? Familia, 45(4), 2008, pp. 261-265.

Langham-Carter, R.R.: Anglican church registers at the Cape. Familia, 6(3), 1969, pp. 77-79.

Malan, André: Dating old photographs in Genealogical Research. Familia, 39(1), 2002, pp. 34-41.

Malan, Ockert & Loos, Jackie: The "lost" registers of slave marriages. Familia, 43(4), 2006, pp. 193-196.

Mienie, J.H.: Genealogical Sources in South Africa. Familia, 41(1), 2004, pp. 39-42.

Onbetroubare Bronne. Familia, 41(1), 2004, p.5.

Pama, C.: C.C. de Villiers's Geslacht-Register 100 years old. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 49-51.

Pama, C.: Probleme in verband met die nuwe uitgawe van De Villiers se "geslachtregister". Familia, 4, 1967, pp. 13-17.

Pama, C.: The genealogical society of the L.D.S. and its library. Familia, 6(3), 1969, pp. 71-73.

Pama, C.: The destruction of Irish parish registers. Familia, 29(2), 1992, pp. 46-47.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel 1. (Die gebruik van pikturale bronne). Familia, 43(2), pp. 47-53.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel II. (Die gebruik van pikturale bronne). Familia, 43(3), pp. 108-117.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel III. (Die gebruik van pikturale bronne).Familia, 43(4), pp. 169-180.

Prinsloo, dr. Dioné: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 1: Briewe. Familia, 39(2), 2002, pp. 90-99.

Prinsloo, dr. Dioné: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 2: Dagboeke. Familia, 39(3), 2002, pp. 149-158.

Pretorius, M.E.: Registers of the Methodist church of Barkley East 1883-1922. Familia, 14(1), 1977, pp. 19-21.

Smit, A.P.: Kerklike registers as bron vir genealogiese navorsing. Familia, 5, 1968, pp. 62-67.

Snell, Glennis: If only we could believe what we read! Familia, 38(1), 2001, pp. 9-10.

Snell, Glennis: The Knipe family of St. Helena Island. [Bookreview] Familia, 42(2), 2005, pp. 88-89.

South African Genealogies on CD. Familia 46(2), 2009, p. 65.

Swanepoel, dr. Adriaan: Dope, huwelike en voorstelling van lidmate by die Bloedrivierse Eufeesvieringe in 1938. Familia, 39(3), 2002, pp. 160-164.

Sydow, Andrew (Bonnie): Feit of fiksie? Familia, 40(4), 2003, pp. 174-175.

Tapping, M.: The Voters’ index. Familia, 23(1), 1986, pp. 8, 14.

Tydskrifte as aanvullende genealogiese bron (Redaksioneel) Familia, 38(1), 2001, pp. 3-5.

Zöllner, Linda: Genealogie - die waarheid? Familia, 34(2), 1997, pp. 61-63.

Zöllner, Linda: Reisbeskrywings en Dagboeke as bronne by genealogiese navorsing. Familia, 39(4), 2002, pp. 224-234.

 • Hits: 2836

TEGNOLOGIE EN ELEKTRONIESE BRONNE

De Kock, G.deV.: 'n Gerekenariseerde inligtingstelsel vir genealogiese data. Familia, 19(3), 1982, pp. 70-74.

The Debt of honour register. Familia, 36(2), 1999, pp. 45-46.

Delftse digitale stamboom. Familia, 36(1), 1999, p. 5.

Electronic genealogical sources and newsletters. Familia, 35(3), 1998, pp. 103-104.

Familia 1964-2004 op laserskyf. Familia, 42(3), 2005, p. 93.

Genealogy on the Internet and Bulletin Boards. Familia, 33(4), 1996, pp. 122-123.

Greeff, Francois : Merging GEDCOM records. Familia, 47(4), 2010, pp. 263-266.

Die GGSA se genealogiese notasieprogram. Familia, 36(2), 1999, p. 60.

The GSSA's genealogical notation program. Familia, 36(2), 1999, p. 60.

Mercer, Conrod: Genealogy & the Internet. Familia, 36(4), 1999, pp. 176-183.

Malan, O.G.: Genealogie in die Inligtingseeu. Familia, 42(1), pp. 29-37.

Malan, O.G.: Digitale fotografie van argiefmateriaal. Familia, 43(3), 2006, pp. 128-133.

Moss, Peter: Cemetery Recording Project. Familia 46(2), 2009, pp. 125-128.

New on-line databases. (Editorial Comments). Familia, 42(1), pp. 2-3.

NewWebsite. Familia, 42(1), p.5.

Nuwe Bronne / New Sources. Familia, 42(1), p.5.

Palmkronieke; Annale van die NG Moedergemeente, Stellenbosch. Familia, 42(1), pp. 54-56.

Reinecke, Prof. Robbie: Integrating Digital Images with Transcriptions. Familia, 42(2), pp. 68-73.

Rekenaarprogram vir S.A. genealogiese notering. Familia, 35(4), 1998, p. 134.

Snell, Glennis: Dedicated computer programmes. Familia, 40(4), 2003, pp. 150-151.

South African Genealogies on CD. Familia 46(2), 2009, p. 65.

Technology & Genealogy. (Redaksioneel). 37(4), 2000, pp. 139-140.

Tegnologie verklein die wéreld en bring families byeen. Familia, 36(3), 1999, p. 95.

Wesson, J.L.: 1992 South African Genealocial Survey. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 92-94.

Personal Ancestral File (PAF) 3.0. Familia, 34(3), 1997, p. 108.

Wat kan nuut wees? (Redaksionele kommentaar)Familia, 42(1), pp. 1-2.

Zöllner, Martin: The year 2000 (Y2K) and the genealogist. Familia, 36(2), 1999, pp. 51-55.

 • Hits: 2815

SLAWE

Cairns, Willem: Willem Stolts of the Cape 1692-1790. Familia, 27(2), 1990, pp. 46-50.

Cairns, M.: Genealogical Kaleidoscope. Familia, 18(2), 1981, pp. 37-49.

Cairns, M.: Appolonia of the Cape, c. 1716-1762. Familia, 24(4), 1987, pp. 85-89.

Clarkson, Keith: Sir Thomas Clarkson — Campaigner against the Slave Trade and Slavery. Familia, 49(3), 2012, pp. 131-136.

De Villiers, William: Milling, drinking, and carnage on the banks of the Liesbeek. Familia, 33(1), 1996, pp. 17-23.

Malan, Ockert & Loos, Jackie: The "lost" registers of slave marriages. Familia, 43(4), 2006, pp. 193-196.

Marx, prof. F.Wagner: Slawespore. 60p. [Boek geresenseer deur Richard Y. Ford] Familia, 45(1), 2008, p. 67.

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

Van Rensburg, A.M.: The secret modus operandi used to obtain slaves from Guinea for the Cape: the ship Hasselt -1658. Familia, 38(2), 2001, pp. 78-92.

Van Rensburg, A.M.: Cape Slavery and Madagascar. Familia, 38(4), 2001, pp. 186-200.

 • Hits: 2772

SKEPE

Booyens, Harry: God bless the good ship China. Familia, 47(1), 2010, pp. 9- 46.

Botha, Joubert: Vrae rondom die skip “Berg China. Familia, 42(4), 2005, pp. 143-144.

Naudé, Grahame: RGP 166 Dutch-Asiatic Shipping. Familia, 42(1), 2005, pp. 37- 39.

Naudé, Grahame: [‘n brief oor ‘Berg China’]. Familia, 42(2), 2005, p.61.

Naudé, Grahame: Oosterland. Familia, 42(3), 2005, pp. 121-124.

Naudé, Grahame: Voorschooten- 1684. Familia, 42(2), 2005, pp. 74-77.

Naudé, Grahame: Dutch East India Company shipping. Familia, 43(1), pp. 27-30.

 • Hits: 2730

OPLEIDING

The GSSA aims to standardise training courses and certification of genealogists. Familia, 37(1), 2000, pp. 4-5; 8-12.

 • Hits: 2738

ONDERTROUERY

Henning, O.J.: Ondertrouery tussen families wat dieselfde of aanverwante beroepe beoefen: Lotter, Wolhuter, Vos, Beeton. Familia, 25(3), 1988, pp. 74-75.

Langham-Carter, R.R.: Inter-marriages in some St Helena families. Familia, 19(4), 1982, pp. 92-94.

Torrington, M.: Intermarriage and genetic disease. Familia, 25(4), 1988, pp. 99-107.

Van der Merwe, J.: Kwartierstaat - ondertrouery tussen die Van der Merwes. Familia, 16(3), 1979, pp. 67-69.

Venter, B.J.: 'n Blik op familieverwantskappe (Wanneer is ondertrou, ondertrou?). Familia, 36(2), 1999, pp. 66-75.

Watermeyer, F.A.: Marriages between relatives. Familia, 1, 1964/65, pp. 71-72.

 • Hits: 3231

NAME

Beetge, G.H. : Naam-en bynaamgewing by Afrikaanse families na aanleiding van die familie Beetge. Familia, 3, 1966, pp. 8-9, 12.

Bull, Esmé: Pitfalls. Familia, 29(2), 1992, pp. 41-42.

Du Preez, M.H.C.: Antroponimie en familiegeskiedenis. Familia, 15(3), 1978, pp. 53-57.

Du Preez, Thys: Wat is in 'n naam? Familia, 38(3), 2001, pp. 116-122.

Du Preez, Thys: Wat is in 'n naam?Deel 2. Familia, 38(4), 2001, pp. 168-175.

Mienie, J.H.: Vanveranderinge. Familia, 40(3), 2003, pp. 137-141.

More about names. Familia, 37(3), 2000, pp. 94-96.

Naam en bynaamgewing. Familia, 3, 1966, p. 8.

Naming the generations. Familia, 34(1), 1997, p. 32.

Nog iets oor name. Familia, 35(3), 1998, pp. 92-93.

Prinsloo, dr. Karel: Belangstelling in die name van Afrika-sprekers. Familia, 39(4), 2002, pp. 179-184.

Rosenthal,E.: South African surnames. Familia, 12(2), 1975, pp. 36-37, 40-44.

Semmelink, J.: Variasie in die spelling van vanne. Familia, 11(4), 1974, pp. 93-95.

Tee, B.L.: Origin of the surname Tee. Familia, 31(1), 1994, pp. 27-30.

Wat is in 'n naam? Familia, 34(3), 1997, pp. 82-85.

 • Hits: 3161

MOLEKULêRE GENEALOGIE

Die vorige 7500 geslagte. Familia, 41(1), 2004, pp. 2-3.

Genetic History of the Jews. Familia, 41(1), 2004, pp. 3-4.

Our earliest Ancestors . Die Verlore geslagte (Editorial/Redaksioneel). Familia, 39(1), 2002, pp. 2-4.

DNA Identification of Releatives / Meer oor DNS afparing. (Editorial/Redaksioneel). Familia, 39(2), 2002, pp. 58-60.

Our distant Past & Stammoeder Lara (Editorial/Redaksioneel) Familia, 39(4), 2002, pp. 174-176.

Ritter, Dr. Philip: Genetic Genealogy. Familia, 41(3), 2004, pp. 104-113.

Venter, Piet & De Wet, Thea: Engeltje Cornelisse van der Bout, weesmeisie van Rotterdam. Familia, 48(4), 2011, pp. 171- 176.

 • Hits: 2601

METODES VAN VERSLAGDOENING

An Example of a humoristic French family tree. [Photograph] Familia, 40(4), 2003, p. 194.

Botha, G.D. (Niel):Kwartierstaat kodestelsel. Familia, 40(4), 2003, pp. 185-187.

Bredenkamp, Hennie P.: Foefies opgedis en bemark as genealogie en familiegeskiedenis. Familia, 31(1), 1994, p. 27.

Bull, Esmé: Analysis of an ancestral chart. Familia, 29(1), 1992, p. 21.

Clarkson, A.F.: An alternative numbering system. Familia 24(3), 1987, pp. 62 & 72.

Genealogical Chronicle. Familia, 41(3), 2004, pp. 88-89.

German Genealogy. (Editorial/Redaksioneel) Familia, 40(2), 2003, pp. 50-52.

Groesbeek, Isabel: Planning Genealogical Research. Familia, 41(2), 2004, pp. 77-84.

Landman, Rentia: Is Genealogie ’n wetenskap of nie? Familia, 45(4), 2008, pp. 261-265.

Malan, dr. O.G.: Die Kekulé-Kode vir kwartierstate. Familia, 40(1), 2003, pp. 34-36.

Van Kretschmar, F.G.L.O.: Iconography, a two-way bridge between the Art-Historian and the genealogist. Familia, 4(4&5, 1967, pp. 103-108, 132-135.

Vleis aan die Gebeente. Familia, 41(3), 2004, pp. 86-88.

 • Hits: 2618

KONFERENSIES

Die 14de genealogiese en heraldiese kongres. Familia, 17(3/4), 1980, p. 81.

Wêreldkongres oor genealogie in Salt Lake City. Familia, 18(1), 1981, pp. 19-20.

Haddon, G.W.: The English genealogical congress 1981. Familia, 19(1), 1982, p. 14.

MEDIES / MEDICAL :

Beck, Benjamin S.: DNA fingerprinting - some implications for genealogists. Familia, 28(1), 1991, pp. 131-134.

Boult, Brenda Ernestine: Socio-medical significance of a genealogical history. Familia, 27(1), 1990, pp. 19-23.

Genealogy and hereditary diseases. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 79-81.

Huntingtons Chorea. Familia, 18(2), 1981, p. 36.

Medical research confirms Dr. Heese's findings. Familia, 9(2), 1972, pp. 37-38.

Die genealogie van kanker in ons land. Familia, 13(1), 1976, pp. 6-7.

Beighton, P.: Genetics. Familia, 13(4), 1976, pp. 95-96.

Dean, G.: Porphyric families in South Africa. Familia, 2, 1965, pp. 3-5.

Gayre, R.: Genealogy and Genetics. Familia, 1, 1964/65, pp. 12-15.

Hopkins, H.C.: Langlewendheid in bepaalde families. Familia, 5, 1968, pp. 34-36, 53.

Knoll, D.P.; de Vries, W.M. & de Wet, W.J.: Genealogie van 'n familie met osteogenesis imperfecta: die stamregister van Pieter Willem Adriaan Piek. Familia, 25(2), 1988, pp. 46-64.

Louw, J.H. & Torrington,M.: Familial polyposis of the colon. Familia, 5, 1968, pp. 42-47.

Louw, J.H.: The value of genealogy in medical science. Familia, 10(1), 1973, pp. 5-11.

Pama, C.: Bio-genealogy. Familia, 5, 1968, pp. 28-32.

Pottas, Johan J.: Die effek van die pokke-epidemie op die gesinne van Anna Heylon. Familia, 43(2), 2006, pp. 58-60.

Torrington, M.: Intermarriage and genetic disease. Familia, 25(4), 1988, pp. 99-107.

Van Rensburg, J.E.: The genetic basis of cancer. Familia, 35(4), 1998, pp. 147-150.

 • Hits: 2699

KWARTIERSTATE

Prof. Chris Barnard. Familia, 5, 1968, p. 95. & Familia, 6(2), 1969, p. 40.

Pierre Basson. Familia, 15(2), 1978, pp. 37-39.

Arthur Beeton. Familia, 25(3), 1988, p. 76.

Generaal C.F. Beyers. Familia, 12(2), 1975, pp. 38-39.

Jacobus Nicolaas Boshoff, tweede President van die Oranje Vrystaat. Familia, 7(2), 1970, pp. 42-44.

Generaal Louis Botha. Familia, 3, 1966, pp. 13-14.

Pieter Willem Botha, eerste uitvoerende staatspres.Familia, 21(4), 1984, pp. 100-103.

Nogmaals P. W. Botha. Familia, 22(1), 1985, p. 13.

R.F. (Pik) Botha. Familia, 26(1), 1989, pp. 11-13.

Johannes Henricus Brand, vierde President van die Oranje-Vrystaat. Familia, 8(2), 1971, pp. 11-13.

Thomas Francois Burgers. Familia, 6(3), 1969, p. 67.

Margaret Constance Twentyman Cairns, born Jones. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 70-71.

Johannes Francois Elias Celliers. Familia, 15(4), 1978, pp. 88-91.

Kwartierstaat: De Beer-kinders. Familia, 21(2), 1984, pp. 38-41.

F.W. de Klerk. Familia, 26(3), 1989, pp. 60-62.

Generaal Jacobus Hercules(Koos) de la Rey. Familia, 22(4), 1985, pp. 98-103.

C. C. de Villiers. Familia, 4, 1967, p. 8.

Cornelius Gerhardus Stephanus de Villiers.Familia, 13(3), 1976, pp. 64-65.

Ds. M.L. de Villiers, die komponis van "Die Stem" Familia, 2, 1965, pp. 88-89.

Jan Stephanus de Villiers. Familia, 16(1), 1979, pp. 11-13.

Christiaan Rudolph de Wet. Familia, 13(1), 1976, pp. 12-13.

Dr. N. Diederichs. Familia, 16(2), 1979, pp. 40-44.

Prof. Johannes du Plessis. Familia, 19(1), 1982, pp. 12-13.

Dr Izak David du Plessis, digter en kenner van maleierkultuur. Familia, 19(2), 1982, pp. 38-39, 40-43.

Stephanus Jacobus du Toit. Familia, 8(3), 1971, pp. 13-15.

Totius. Familia, 14(1), 1977, pp. 12-13.

Gerhardus Johannes du Toit. Familia, 16(4), 1979, pp. 83, 90-91.

H.A. Fagan. Familia, 9(3), 1972, pp. 71-73.

Drr. Abraham en Philip Faure. Familia, 27(4), 1990, pp. 104-107.

David Pieter Faure unitariese predikant van Kaapstad. Familia, 27(4), 1990, pp. 101-103.

Staatspresident - J.J.Fouché. Familia, 6(2), 1969, pp. 40-42.

Drr. C.F. en J.G. Garbers. Familia, 23(3), 1986, pp. 56-58, 61.

Sir de Villiers Graaff. Familia, 10(4), 1973, pp. 94-95.

Nicolaas Christiaan Havenga. Familia, 9(2), 1972, pp. 43-45.

Johannes August Heese. Familia, 28(1),1991, pp. 135-137.

Wilhelmina Jacoba Neethling, eggenote van genl. J.B.M. Hertzog. Familia, 10(3), 1973, pp. 69-71.

Mev. Genl. Hertzog. Familia, 11(1), 1974, pp. 24-25.

Generaal J.B.M. Hertzog. Familia, 4, 1967, pp. 64-65.

President Hoffman. Familia, 7(1), 1970, pp. 14-15.

Jan Frederik Hendrik Hofmeyr. Familia, 13(2), 1976, pp. 38-39.

Opmerkings by kwartierstaat van J.F.H. Hofmeyr (Klein Jannie). Familia, 13(2), 1976, p. 37.

Margaret Constance Twentyman Cairns, born Jones. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 70-71.

Frank Joubert. Familia, 12(1), 1975, pp. 11-13.

Kom. Genl. P.J. Joubert. Familia, 12(4), 1975, pp. 90-91.

'Marie' Koopmans-de Wet. Familia, 15(3), 1978, pp. 61-65.

Andries Lodewickus Kotzee. Familia, 13(4), 1976, pp. 90-91.

Isabella Margaretha Smuts (gebore Krige). Familia, 10(1), 1973, pp. 13-15.

Kwartierstaat van President Kruger. Familia, 6(1), 1969, p. 14.

Voortsetting van Kwartierstaat Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 15-18.

'n Paar aantekeninge by die kwartierstaat van Paul Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 19-20.

Robert Arthur Laing. Familia, 28(4), 1991, pp. 208-121.

C.J. Langenhoven. Familia, 2, 1965, pp. 10-11.

Christian Louis Leipoldt. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 66-67.

Kwartierstaat van Roelof Theunis Johannes Lombard deur Isabel Groesbeek. Familia, 49(3), 2012, pp. 83-98.

Dr. D.F. Malan. Familia, 4, 1967, pp. 121-122.

Mevr. Maria Malan (gebore Louw). Familia, 11(3), 1974, pp. 71-73.

Eugene Nielen Marais. Familia, 12(3), 1975, pp. 63-65.

Nogmaals kwartierstaat van Eugene Marais. Familia, 13(1), 1976, p. 18.

Frederik Korsten & Dietlof Siegfried Maré. Familia, 27(3), 1990, pp. 71-73.

Gerhardus Marthinus Maritz. Familia, 14(4), 1977, pp. 72-73.

Waarnemende Staatspresident Jozua Francois Naudé. Familia, 5, 1968, pp. 10-11.

Mev. Anna Neethling-Pohl. Familia, 9(1), 1972, pp. 15-17.

Wilhelmina Jacoba Neethling, eggenote van genl. J.B.M. Hertzog. Familia, 10(3), 1973, pp. 69-71.

Proff. G.S., P.J. en C.J.M. Nienaber. Familia, 27(2), 1990, pp. 38-39.

Veggeneraal Sarel Oosthuizen. Familia, 25(1), 1988, pp. 12-13.

Diederik Johannes Opperman. Familia, 24(3), 1987, pp. 59-61.

Pieter Willem Adrian Piek. Familia, 25(2), 1988, pp. 50-51.

Frederik Jacobus Potgieter. Familia, 21(1), 1984, pp. 12-13.

Marthinus Wessel Pretorius. Familia, 7(4), 1970, pp. 99-100.

Prof. Dr. Casper Hendrik Rautenbach. Familia, 7(3), 1970, pp. 70-71.

Aanvulling kwartierstaat C.H. Rautenbach. Familia, 8(2), 1971, p. 25 en 7(4), 1970, p. 94.

Pres. F.W. Reitz. Familia 6(4), 1969, pp. 92-94.

Aanvulling kwartierstaat President F.W. Reitz. Familia, 7(4), 1970, p. 89.

Tielman Roos. Familia, 11(4), 1974, pp. 97-99.

M.E.R.(M.E. Rothmann). Familia, 10(2), 1973, pp. 39-41.

A.L. Schlebusch. Familia, 20(3), 1983, pp. 64-65.

Mev. Elizabeth (Betsie) Verwoerd, (gebore Schoombee). Familia, 11(1), 1974, pp. 13-15.

Gen. J. C. Smuts. Familia, 2, 1965, pp. 71-72.

President M. T. Steyn. Familia, 5, 1968, pp. 86-87.

Naskrif op die kwartierstaat Steyn. Familia, 6(1), 1969, p. 20.

Aanvullinge op die kwartierstaat Steyn. Familia, 6(2), 1969, p. 48.

Johannes Gerhardus Strydom. Familia, 2, 1965, pp. 37-38.

Verbetering op vorige Strydom-kwartierstate. Familia, 5, 1968, p. 37.

Oud-Staatspresident C.R. Swart. Familia, 5, 1968, pp. 68-69, 72.

Dr A.P. Treurnicht. Familia, 22(3), 1985, pp. 70-72, 76.

Klasina Maria Johanna van Dalen (geb. Le Roux). Familia, 25(2), 1988, pp. 34-35.

Hendrik Johannes van der Byl (1857-1948). Familia, 8(1), 1971, pp. 11-13.

Verbeterings in die kwartierstaat van H.J. van der Byl. Familia, 8(2), 1971, p. 25.

Dr. Tjaart van der Walt. Familia, 27(1), 1990, pp. 11-14.

Jan van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 42-43.

Mev. Elizabeth (Betsie) Verwoerd. Familia, 28(2), 1991, pp. 159-162 & 11(1), 1974, pp. 13-15.

Dr. H.F. Verwoerd. Familia, 7(1), 1970, pp. 25-26.

Prof. Hendrik Christo Viljoen. Familia, 35(3), 1998, pp. 108-109.

Andries Gerhardus Visser. Familia, 19(3), 1982, pp. 68-69.

Minister A.J. Vlok. Familia, 26(2), 1989, pp. 36-43.

T.A.J. Volsteedt. Familia, 9(1), 1972, p. 25.

Dr. P. W. Vorster. Familia, 17(1), 1980, pp. 12-11.

Eerste Minister (B.J. Vorster). Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

A.H. Vosloo, administrateur van die Kaapprovinsie. Familia, 8(4), 1971, pp. 95-97.

 • Hits: 3037

IMMIGRASIE - ST HELENA EILANDERS

Langham-Carter, R.R.: Inter-marriages in some St. Helena families. Familia, 19(4), 1982, pp. 92-94.

Snell, Glennis: Baptism: the Practice on St. Helena Island. Familia, 41(1), 2004, p. 27.

Snell, Glennis: My grandmother was a saint. Familia, 36(3), 1999, pp. 117-122.

 • Hits: 2813

IMMIGRASIE - PORTUGESE

Basson, L.: Portuguese immigration into South Africa. Familia, 25(1), 1988, pp. 2-9.

 • Hits: 2809

IMMIGRASIE - POOLSE

Kowalski, Mariusz: Polish Boer Families; the influence of early Polish immigration on Boer families. Familia, 43(2), pp. 38-46.

Kowalski, Mariusz: Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815). Familia, 46(3), 2009, pp. 147-164.

 • Hits: 3276

IMMIGRASIE - NEDERLANDERS

Heese, J.A.: Jeugdige Nederlandse immigrante van 1859. Familia, 13(2), 1976, pp. 44-46.

Heese, J.A.: Die Hollandse weesmeisies. Familia, 13(3), 1976, p. 71.

Ploeger, J.: Die betekenis van Nederlandse immigrasie in Suid-Afrika veral i.v.m. die Kaapkolonie (1849-1862). Familia, 20(2), 1983, pp. 31-37.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuising na Suid-Afrika 1849-1862. Familia, 22(3), 1985. Supplementa ad Familia II.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuising na Suid-Afrika 1849-1862. Familia, 23(1), 1986. Supplementa ad Familia III.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuisers na Suid-Afrika 1859-1861. Familia, 1, 1964/65, pp. 88-93.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuisers na Suid-Afrika 1861-1862. Familia, 2, 1965, pp. 18-21.

Ploeger, J.: Nederlandse immigrante afkomstig van Groningen en Drente. Familia, 4, 1967, pp. 44-49, 54, 74-79.

Ploeger, J.: Nederlandse immigrante afkomstig van Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Familia, 5, 1968, pp. 12-15.

Ploeger, J.: Immigrante uit Overyssel 1850-1899. Familia, 8(2), 1971, pp. 14-19.

 • Hits: 3229

IMMIGRASIE - MILITÊRE

Bull, Esmé: Military settlers 1860. Familia, 26(3), 1989, pp. 68-70.

Gillmer, A.: South African war graves in Kenya. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 82-85.

Commonwealth War Graves Commission: Soldiers killed in action: 1914-1917 (1). Familia, 31(2&3), 1994, pp. 33-38.

Commonwealth War Graves Commission: Soldiers killed in action: 1914-1917 (2). Familia, 31(4), 1994, pp. 81-84.

S.A. Airman S.M. Marais. Familia, 32(4), 1995, pp. 96-97.

 • Hits: 2690

IMMIGRASIE - JOODSE

Coetzee, R.J.S.: Early Jewish settlers at the Cape. Familia, 19(1), 1982, pp. 3-4.

Jode en die ABO. Familia, 37(3), 2000, pp. 96-97.

Kopuit, M.: Jewish genealogy in Holland. Familia, 3, 1966, pp. 27-28.

Plen, Colin: Why another society? Familia, 34(4), 1997, pp. 125-127.

Rood, Pearce E.: The Rood family's Dutch Jewish origins. Part 1. Familia, 38(1), 2001, pp. 37-44.; Part 2. Familia 38(2), 2001, pp. 60-65.

Van der Merwe, J.: Jewish origins of some early South African families. Familia, 18(1), 1981, pp. 6-7.

Yamey, Dr. Adam: Jacob Seligmann in the Orange Free State. Familia, 42(1), 2005, pp. 40-53.

 • Hits: 2802

IMMIGRASIE - ITALIANERS

Martinaglia, André E.: The History of the Italians in South Africa. Familia, 38(1), 2001, pp. 10-11.

 • Hits: 2912

IMMIGRASIE - IERSE

Stapylton-Adkins (Raimondo), Dawn: John Quin and William Foster of the Irish Settlers to the Cape. Part 1. Familia, 38(3), 2001, pp. 122-128.

Stapylton-Adkins (Raimondo), Dawn: John Quin and William Foster of the Irish Settlers to the Cape. Part 2. Familia, 38(4), 2001, pp. 158-167.

 • Hits: 2865

IMMIGRASIE - HUGENOTE

Booyens, Harry: God bless the good ship China. Familia, 47(1), 2010, pp. 9- 46.

Boucher, M.: The Cape Huguenots from the Calaisis: a re-examination. Familia, 12(1), 1975, pp. 6-10, 14-17.

Boucher, M.: The Nogentel-en-Brie congregation in Cape Huguenot history. Familia, 12(3), 1975, pp. 66-71.

De Villiers, C.: Hugenote-feesnommer van “Die Patriot”. Familia, 1, 1964/65, pp. 54-56.

De Villiers, C.: Hugenote-feesnommer van “Die Patriot” (II). Familia, 1, 1964/65, pp. 85-86.

Hugo, A.M.: Die Kaapse Hugenote. Familia, 11(1), 1974, pp. 1-7.

Van Geslag tot Geslag (Redakteur) Familia, 37(4), 2000, pp. 138-139.

 • Hits: 3143

IMMIGRASIE - DUITSERS

Raad, Glenda: Dr. Maatje Vera Bührmann (6.1.1910-25.8.1998). Familia, 44(3), 2007, pp. 142-160.

Schindehutte, F.J.: Geslagregister van die familie Schindehütte. Deel 1 - Duitsland. Familia, 36(2), 1999, pp. 87-88.

Zöllner, Linda: Germans in South Africa. Familia, 35(4), 1998, pp. 138-145.

 • Hits: 4293

IMMIGRASIE - BRITSE SETLAARS

Brown, Craig Stuart: The Border Browns; the family of Stephen and Sara Brown. Familia, 35(1), 1998, pp. 25-32.

Brown, Craig Stuart: The family of Thomas & Elizabeth Saunders-Brown; British Settlers of 1820. Familia, 38(3), 2001, pp.129-130.

Coetzee, Marilyn: William Roe - 1820 Settler. Familia, 31(2&3), 1994, pp.39-45.

Dickason, G.: Cornish immigrants.Familia, 9(3), 1972, pp. 70, 74-79.

Dickason, G.: List of Cornish immigrants to South Africa. Familia, 10(3), 1973, pp. 62-68.

Dickason, G.: More Cornish immigrants. Familia, 11(1), 1974, pp. 18-20.

Dixie, D.M.: 1850 British Settlers to the Cape. Famillia, 23(3), 1986, pp. 59-61.

Jooste, E.P.: Archives sources for the British Settlers of 1858-1862. Familia, 21(2), 1984, pp. 35, 51.

Pama, C.: 1820-Settler background. Familia, 6(2), 1969, p. 51.

Philip, P.: British families from before 1820. Familia, 14(4), 1977, pp. 79-80.

Philip, P.: Discharged soldiers and sailors who were granted permission to remain at the Cape: 1815 -1824. Supplementa ad Familia, 16(3), 1979.

Rivett-Carnac, D.: The genealogy of 1820 settlers. (Lists of family trees and correspondence files). Familia, 5, 1968, pp. 54-61.

Rivett-Carnac, D.: Genealogy of the 1820 settlers (list of family trees). Familia, 8(4), 1971, pp. 84-87.

Rowse, D.E.: Sources for 1820 Settler genealogy. Familia, 22(2), 1985, pp. 29, 31, 42, 49.

Rowse, Dorothea: Bradshaw's Party of the 1820 Settlers. Familia, 33(2), 1996, pp. 38-45.

Rowse, Dorothea: Bradshaw's Party of the 1820 Settlers II. Familia, 33(3), pp. 70-80.

Smits, Peter: The descendants of the 1820 Settler Matthew Dold. Familia, 33(1), 1996, pp. 26-28.

 • Hits: 3357

HERKOMS - ALGEMEEN

Medical research confirms Dr. Heese's findings. Familia, 9(2), 1972, pp. 37-38.

De Kock, G.de V.: Die Stamland-samestelling van die blanke bevolking aan die Kaap 1660 - 1749. Familia, 22(2), 1985, pp. 50-53.

Heese, JA.: Die herkoms van die Afrikaner: 'n nabetragting. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 56-59.

Heese, JA.: Postscript to Dr Ross's article. Familia, 12(4), 1975, p. 101.

Heese, JA.: Ons skakels met ons stamlande. Familia, 17(1), 1980, pp. 5-6.

Le Roux, J.G.: Die afstamming van ons Eerste Ministers. Familia, 10(3), 1973, p. 72.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors.[ Part I]. Familia, 44(2), 2007, pp. 63-79.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors. Part II. Familia, 44(3), 2007, pp. 176-191.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors. Part III. Familia, 44,(4), 2007, pp. 195-212. Correction Familia, 45(1), 2008, p. 2.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors. Part IV. Familia, 45,(1), 2008, pp. 47-66.

Ross, R.: The "white" population of South Africa in the eighteenth century. Familia, 12(4), 1975, pp. 79-86, 92-101.

Van der By1, J.: Die herkoms van die Afrikaner. Familia, 13(1), 1976, pp. 23-24.

Harrison, E.: The cape of Good Hope Immigration Board. Familia, 26(2), 1989, pp. 44-46.

Naude, Grahame: Voorschooten- 1684. Familia, 42(2), 2005, pp. 74-77.

 • Hits: 3081

HERALDIEK

Brownell, F.: Suid Afrikaanse familiewapens. Familia, 35(4), 1998, pp. 150-155.

Brownell, F.: South African personal (family) coats of arms. Familia, 35(4), 1998, pp. 155-159.

Du Toit, Jos: Letter with comments on South African heraldry. Familia, 43(4), 2006, p. 138.

Du Toit, Hein: Regstelling oor Peter Smits se artikel Heraldry. Familia, 43(4), 2006, p. 138.

Fras, Peter Smits: Heraldry. Familia, 43(3), 2006, pp. 98-107.

Heraldiese skatte van die Centraal Bureau voor genealogie. Familia, 36(1), 1999, p. 4.

Hiemstra, V.G.: Heraldiek en registrasie van Familiewapens. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 50-53.

The Registered coat of arms of the GSSA. Familia, 36(1), 1999, p. 27.

 • Hits: 3323

GENEALOGIESE DIENSTE EN GENEALOË

Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting. Familia, 41(2), 2004, pp. 52-54.

Annual General Meeting 27 March 2010. Familia 47(2), 2010, pp. 77-78.

Annual General Meeting 16 March 2013. (Newly elected office bearers). Familia 50(1), 2013, pp. 1-2.

Anna Böeseken. In Memoriam. Familia, 35(1), 1998, p. 23.

Awards / Toekennings. Familia, 42(2), 2005, p. 60; 44(1), 2007, p. 1.

Awards (Reported by Richard Y. Ford) Familia 43(1), 2006, p. 2.

Awards (Reported by Richard Y. Ford) Familia 46(1), 2009, pp. 1-2.

Awards at the AGM 2003/ Toekennings by die AJV. Familia, 40(1), 2003, p. 53.

Awards at the Annual General Meeting. Familia, 45(1), 2008, p.2.

Awards at the Annual General Meeting 2010. Familia 47(2), 2010, p. 78.

Awards at the Annual General Meeting 2010. Familia 48(1), 2011, pp. 2-3.

Awards at the Annual General Meeting 2013. Familia, 50(1), 2013, p. 2.

Branch news. Familia, 35(1), 1998, pp. 23-24.

André M. Hugo, die outeur van Familia. deur Joubert Botha. Familia, 43(4), 2006, pp.160-168.

Cairns, Margaret: Franklin Boonzaier Collection, Cape Archives. Familia, 26(3), 1989, p. 64.

Cairns, Margaret: The Founder members of the Genealogical Society of South Africa. Familia, 28(2), 1991, pp. 151-154.

Contract Genealogical Researchers. Familia, 39(2), 2002, p. 83.

Contract Genealogical Researchers. Familia, 39(3) , 2002, p. 113.

Cor Pama, redakteur. Familia, 31(4), 1994, pp. 70-71.

Genealogist at Albany museum. Familia, 21(1), 1984, p. 24.

Da Silva, Natalie: Peter Vernon Holden. Familia, 34(3), 1997, pp. 90-91.

De Wet, Jack: Genealogical Society of Utah. Familia, 35(2), 1998, pp. 53-55.

Die GGSA se Virtuele Tak. Familia, 41(1), 2004, p.7.

Die Noordwes-Tak. Familia, 41(3), 2004, p. 120.

Die Virtuele Tak maak Geskiedenis. Familia, 41(4), 2004, pp. 138-139.

Du Preez, Thys: Genealogy, genealogists, and Familia. Familia, 36(3), 1999, pp.99-104.

Editorial/Redaksioneel: Annual General Meeting/Awards/Welcome to Diamond Fields. Familia, 49(1&2), pp. 1-2.

Editorial/Redaksioneel: Membership 2012 and Character Sketches by Richard Ford. Familia, 48(4), pp. 161-162.

Editorial/Redaksioneel: Where have all the English authors gone?Familia, 45(2),2008, p. 69.

Editorial Committee. Familia, 42(4), 2005, pp. 141-142.

Editorial/redaksioneel [Editorship of Familia changes] Familia, 42(2), 2005, p. 57.

Editorial/Redaksioneel. Familia 47(2), 2010, pp. 77-78.

Familiebonde. Familia, 34(3), 1997, pp. 88-89.

Family history societies. Familia, 34(3), 1997, p. 88.

Ford, Richard Y. : New Free State Branch, Familia 43(2), 2006, pp.33-34.

Ford, Richard Y. : Noord-Transvaal is 40 jaar oud. Familia 43(2), 2006, p.33.

Greeff, Francois: Profile of a family historian. Familia 46(2), 2009, pp. 73–80.

Halbert's under cease and desist order. Familia, 36(2), 1999, pp. 48-51.

Hendrik Jooste, 1924-2001. Familia, 38(2), 2001, p. 96.

Henri Schoeman, 1936-2002. In Memoriam. Familia, 39(4), 2002, p. 178.

Hopkins, H.C.: Ons eerste Afrikaanse genealoog? II. Familia, 9(1), 1972, pp. 31-32.

Hugo, André M.: Pieter Francois Theron van Tulbagh, 1771-1846. Familia, 8(4), 1971, pp. 98-101.

Huldeblyk aan Hans-Georg Bleibaum. Familia, 36(1), 1999, pp. 24-26.

Johann Janse van Rensburg. Familia, 43(4), 2006, p. 159.

In Memoriam: H.F.F. Stutterheim, 1914-2004. Familia, 41(2), 2004, p. 57.

In Memoriam: Peter Smits (1920-2008). Familia, 45(3), 2008, p. 137.

In Memoriam: Margaret Cairns (24.4.1912-24.1.2009) Familia, 47(1), 2010, pp. 1-2

In Memoriam/Ter nagedagtenis: Dr. R.T.J (Roelf Lombard, 1931-2011 deur Isabel Groesbeek en Rentia Landman. Familia, 48(3), 2011, pp. 113-114.

In Memoriam: André Heydenrych, 13.9.1946 – 2.11.2013 deur Daan Hamman. Familia, 50(4), 2013,pp. 185-187.

Introducing our members: Conrod Mercer, President of the Southern Transvaal Branch. Familia, 36(3), 1999, pp. 105-106.

Introducing our members: Mansell George Upham - editor of Capensis. Familia, 36(4), pp. 146-148.

Introducing our members: Martin Zöllner, National President. Familia, 36(2), 1999, pp. 56-57.

Janet Melville wen Akademieprys. Familia, 41(2), 2004, pp. 57-59.

Janse van Rensburg, Johann: Message/boodskap [of the new President] Familia, 42(2), 2005, pp.58-59.

Janse van Rensburg, Johann: Boodskap/Message. Familia, 44(1), 2007, pp. 3-4.

Janse van Rensburg, Johann: Boodskap/Message van die President. Familia, 45(1), 2008, pp 2-3.

Johan C. van Deventer. In Memoriam. Familia, 36(1), 1999, pp. 8-10.

Kamfer, Louis: Die Lied van die Familie-geskiedskrywers. Familia, 59(2&3), 2013, pp. 105-106.

Laing, Robert Arthur. In Memory. Familia, 44(2), 2007, p.61.

Lehmkuhl, Anne: Genealogical Society Branch goes virtual. Familia, 41(4), 2004, pp. 136-137.

Lehmkuhl, Anne: New to the editorial committee. Familia, 45(3), 2008, pp. 138-139.

Leon Endemann tree uit deur Ritzema de la Bat, Voorsitter van Gisa se Beheerraad. Familia, 48(4), 2011, p. 162.

Linda Zöllner ontvang die Du Toit Malherbe-prys. Familia, 35(3), 1998, p. 125.

Louw, Hendrik: Message/Boodskap.From the President of the Genealogical Society of SA. Familia, 46(4), 2009, pp. 194-195.

Louw, Hendrik: Message from the President of the GSSA 2010. Familia, 47(4) 2010, pp. 225-227.

Louw, Hendrik: Message from the President of the GSSA 2011. Familia, 48(4), 2011, pp. 163-164.

Malan, O.G.: Genealogie in die Inligtingseeu. Familia, 42(1), pp. 29-37.

Mark Tapping (1922-2006) In Memoriam.( by Richard Y. Ford) Familia, 43(2), pp. 34-35.

Napier, Valda V.: The Registered Coat of Arms of the GSSA. Familia, 42(3), 2005, pp. 110-111.

Noord-Westak is vol lewe. Familia, 41(4), 2004, p. 143.

Nowhere to go & Nou is die tyd. Familia, 35(1), 1998, pp. 2-4.

News — Big News (about the virtual branch). Familia, 41(1), 2004, pp.6-7.

Ons Erelede: Johan Dawid Krige. Familia, 40(2), 2003, pp. 86-94.

Ons Erelede: Hendrik Frederik Ferdinand Stutterheim * 26.9.1914. Familia, 40(4), 2003, pp. 188-191.

Ons lede/Our members: Hendrik Louw. Familia, 46(1), 2009, p. 20.

Ons Lede/Our Members: Isabel Groesbeek. Familia, 44(3), 2007, pp. 131-132.

Our Honorary Members: Mark Tapping * 10.5.1922, Fel. GSSA. Familia, 41(1), 2004, pp. 37-39.

Our Members/Ons lede: Ferdie van Wyk, Voorsitter van die Noord-Transvaal Tak. Familia, 44(2), 2007, p. 80.

Our Members/Ons lede: Colin Pretorius. Familia, 44(4) 2007, pp. 193-194.

Our Members/Ons Lede: Marie de Klerk – gebore Mouton, deur Linda Zöllner. Familia, 47(2), pp. 81-82

Pama, C.: C.C. de Villiers's Geslacht-Register 100 years old. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 49-51.

Plen, Colin: Why another society? Familia, 34(4), 1997, pp.125-127.

Project Register. Familia, 41(2), 2004, pp. 55-56.

Prys vir die interessantste artikel van 2003. Familia, 41(2), 2004, pp. 54-55.

Redaksioneel/Editorial: Awards. Familia, 46(1), 2009, pp. 1-2.

Redaksionele komitee - Celestine Pretorius & Elmarie Weyers. Familia, 47(1), 2010, p.2.

Registrasie van Navorsers. Familia, 41(1), 2004, p. 48.

Registration of Genealogical Researchers by the Genealogical Society of South Africa. Familia, 39(1), 2002, pp. 43-47.

Registration of Researchers. Familia, 41(1), 2004, pp. 42-43.

Richardson, Shirley: Letter about Familia. Familia, 42(1) p. 4.

Them and us & Wat doen die Genootskap. Familia, 35(2) 1998, pp.46-48.

Van Rensburg, Johann Janse: President se Boodskap/ Message of the President, Familia 43(1), pp. 3-4.

Van Wyk, dr. Thys (27.12.1932-3.2007). Ter Gedagtenis. Familia, 44(2), 2007, p. 62.

Zöllner, Linda: Uit vergange se dae. Familia 46(2), 2009, pp. 67-69.

Zöllner, Martin: President's message / President se boodskap. Familia, 35(4),1998, pp. 135-137.

Zöllner, Martin: From the President / van die Voorsitter. Familia, 34(4), 1997, pp. 120-122.

Zöllner, Martin: From the President / van die Voorsitter. Familia, 34(2), 1997, pp. 42-43.

Zöllner, Martin: Boodskap van die Nasionale Voorsitter. Familia, 33(4), 1996, pp. 95-96.

Zöllner, Martin: Message from the National President. Familia, 33(4), 1996, p. 96.

Zöllner, Martin: Message from the National President. Familia, 37(4), 2000, pp. 141-144.

Zöllner, Martin: Message from the President / Boodskap van die President. Familia, 39(4), 2002, pp. 176-177.

Zöllner, Martin: President's message / President se boodskap. Familia, 40(4), 2003, pp. 154-155.

Zöllner, Martin: Boodskap van die President / The President’s Message. Familia, 41(4), 2004, pp. 144-146.

Zöllner, Martin: The Changing face of genealogy in South Africa / Die Veranderende genealogiese toneel in Suid-Afrika. Familia, 38(4), 2001, pp. 146-152.

Zöllner, Linda: Die voorganger van “Familia”. Familia, 34(2), 1997, pp. 48-49.

Zöllner, Martin: The National President replies to criticism of the GSSA. Familia, 35(3), 1998, pp. 96-99.

 • Hits: 3860

EMIGRASIE:

Haddon, G. W.: Cape Emigration to New Zealand 1864. Familia, 20(4), 1983, pp. 86-87.

Barnes, Pam: George William Evans and wife Janet Melvill, emigrants from South Africa to Australia. Familia, 34(3), 1997, pp. 109-110.

 • Hits: 2928

BIOGRAFIë VAN LEDE

André M. Hugo, die outeur van Familia. deur Joubert Botha. Familia, 43(4), 2006, pp.160-168.

R.C.K.H.T. (Dick) Bate — member of the Northern Transvaal Branch. Familia, 38(4), 2001, pp. 176-178.

Dr. N.A. Coetzee* 11 September 1911 † 13 Februarie 2003. Familia, 40(1), 2003, p. 53.

Dr. R.T.J (Roelf Lombard, 1931-2011 deur Isabel Groesbeek en Rentia Landman. Familia, 48(3), 2011, pp. 113-114.

Daniel Smith Hamman – Tesourier van die GGSA. Familia, 37(1), 2000, pp. 20-21.

Eric Swardt – Cemetery Recording Project Leader. Familia, 37(3), 2000, pp. 115-117.

Elske van Rooyen – Nasionale Sekretaresse. Familia, 37(4), 2000, pp. 165& 164.

Jeanette Ruth Labuschagne (née Laurens) – Western Cape Branch Secretary. Familia, 37(2), 2000, pp. 82-84.

Johann Janse van Rensburg. Familia, 43(4), 2006, p. 159.

Margaret Cairns — most honoured member of the GSSA. Familia, 38(4), 2001, pp.184-185.

In Memoriam: Margaret Cairns (24.4.1912-24.1.2009) Familia, 47(1), 2010, pp. 1- 2.

Neil Bloy — Chairman, Natal Midlands Branch. Familia, 38(1), 2001, pp. 20-21.

Martin Zöllner, National President. Familia, 36(2), 1999, pp. 56-57.

 • Hits: 3441

Argiewe

Adams, Peter: Genealogy in the United Kingdom. Familia, 39(3), 2002, pp. 108-112.

Barry, J.: Mormons searchfiles for ancestors. Familia, 2, 1965, p. 64.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van geboortes in Transvaal tot 1906. Familia, 7(4), 1970, pp. 95-96.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van sterfgevalle in Transvaal tot 1906. Familia, 8(2), 1971, pp. 6-7.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van huwelike in Transvaal tot 1906. Familia, 8(1), 1971, pp. 14-16.

Buys, M.H.: Argivale bronne vir genealogiese navorsing. Familia, 7(3), 1970, pp. 63-69.

Cairns, M.: Notarial protocols as a source of genealogical history. Familia, 10(3), 1973, pp. 61-62.

Cairns, M.: Genealogy and the deeds registry. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 27-31.

Cairns, Margaret: Franklin Boonzaier Collection, Cape Archives. Familia, 26(3), 1989, p. 64.

De Wet, G.C.: Genealogiese bronne uit die Kompanjiestydperk in die Kaapse argiefbewaarplek. Familia, 8(1), 1971, pp.16-20.

Familie argiewe in Suid-Afrika. Familia, 10(2), 1973, pp. 50-52.

Fouche, F.P.: Vrystaatse argiefbewaarplek genealogiese inligting in aanwinste. Familia, 22(4), 1985, p. 88.

Gisa: GEDCOM Argief. Familia, 37(1), 2000, pp. 17-18.

Geslagregisters in die Nasionale Kutuurhistoriese Museum; 'n alfabetiese inventaris. Familia, 27(3), 1990, pp. 69-70.

Heese, J.A.: Sterftekennisse in die Kaapstadse argief, Familia, 17(2), 1980, p. 34.

Heese, J.A.: Genealogiese gegewens beskikbaar in die NG-Kerkargief in Kaapstad. Familia, 1, 1964/65, p. 37.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk. Familia, 1, 1964/65, pp. 7-10.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk (II). Familia, 1,1964/65, pp. 30-33

Jervois, William: Ancestry research at the Albany Museum. Familia, 35(2), 1998, pp. 50-52.

Jooste, E.P.: Archives sources for the British Settlers of 1858-1862. Familia, 21(2), 1984, pp. 35, 51.

Krige, Johan: Genootskap vir Bewaring Moederkerk, Stellenbosch. Familia, 42(2), 2005, pp. 66-67.

Malan, André: Dating old photographs in Genealogical Research. Familia, 39(1), 2002, pp. 34-41.

Milne, S.J.: The South African branch genealogical library. Familia, 18(1), 1981, pp. 9-13.

Potgieter, M.: Genealogiese bronne na 1795 in die Kaapse Argiefbewaarplek. Familia, 9(3), 1972, pp. 59-69.

Potter, G.R.: Records, public and private, in England. Familia, 6(4), 1969, pp. 88-91.

Preller, J.F.: Genealogical sources in the Government Archives depot at Windhoek. Familia, 12(1), 1975, pp. 21-22.

Rowse, D.E.: Sources for 1820 Settler genealogy. Familia, 22(2), 1985, pp. 29, 31, 42, 49.

Steenkamp, J.A.: Genealogiese bronne in die Vrystaatse argiefbewaarplek. Familia, 8(3), 1971, pp. 2-7.

Tapping, M.: The Voters' index. Familia, 23(1), 1986, pp. 8,14.

Tapping, M.: Bank archives and the family historian. Familia, 23(2), 1986, pp. 34-37.

Tapping, M.: Civitas building. Familia, 23(4), 1986, pp. 91-94.

Tapping, Mark: You never know! Familia, 25(2), 1988, pp.37-38.

Tapping, Mark: The National Archives of Zimbabwe. Familia, 26(3), 1989, pp. 70-71.

Tapping, Mark: Archives of the Transkei. Familia, 27(3), 1990, p. 76.

Van der Waag, I.J.: Military records as a genealogical source in South Africa. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 74-77.

Visagie, dr. Jan C.: Navorsing in Europa oor die herkoms en verhuising van Afrikaanse stamvaders na die Kaap. Familia, 39(1), 2002, pp. 8-19.

Visagie, dr. Jan C.: Navorsing in Europa oor die herkoms en verhuising van Afrikaanse stamvaders na die Kaap. Deel 2. Familia, 39(2), 2002, pp. 70-82.

 • Hits: 3657

A-Z GENEALOGIË

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

Supplement on De Villiers/Pama. Familia, 11(3), 1974, p. 86.

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

De Wet, G.C.: De Villiers se geslagsregister. Aanvullings en verbeterings. Familia, 5, 1968, pp. 73-74.

Du Preez, M.H.C.: Die eerste Christen Bruin-gesinne van Piketberg. Familia, 30(1), 1993, pp. 18-22.

Du Preez, M.H.C.: Die eerste Christen Bruin-gesinne van Piketberg. Familia, 30(2), 1993, pp. 41-48.

Genealogie in Bybels. Familia, 34(2), 1997, pp. 45-46.

Gillmer, A.: Additions to Heese/Lombard, S.A. Genealogies (1).Familia, 29(1), 1992, p. 24.

Gillmer, A.: Additions to Heese/Lombard, S.A. Genealogies (2).Familia, 29(2), 1992, pp. 42-45.

Heese, J.A.: Families wat nie in die `Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familien’, opgeneem is nie. Familia, 4, 1967, p. 25.

Heese, J.A.: Ouers onbekend. Familia, 5, 1968, pp. 92-94.

Heese, J.A.: Additions to "some frontier families" (I). Familia, 7(4), 1970, pp. 109-112.

Heese, J.A.: Additions to some "some frontier families" (II). Familia, 8(1), 1971, pp. 23-24.

Heese, J.A.: Aanvulling van De Villiers se geslagsregister. Familia, 6(4), 1969, pp. 95-100.

Heese, J.A.: Aanvulling by De Villiers-Pama n.a.v. doopboeke Graaff-Reinet 1792- 1810. Familia, 7(1), 1970, pp. 21-23.

Laing, Robert A.: Who's fighting with our children? - Part1. Familia, 34(2), 1997, pp. 50-61.

Laing, Robert A.: Who's fighting with our children? - Part II. Familia, 34(3), 1997, pp. 91-96.

Langham-Carter, R.R.: The early British families of Paarl. Familia, 28(4), 1991, pp. 198-203.

Langham-Carter, R.R.: The early Stellenbosch British. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 77-86.

Langham-Carter, R.R.: Some memorials in a St. Helena church. Familia, 31(4), 1994, pp. 74-77.

McKinnon, June: Family myths, tragedies and ‘skinder’ stories. Familia, 42(3), 2005, pp. 113-120.

Rivett-Carnac, D.: Genealogy of the 1820 settlers (list of family trees). Familia, 8(4), 1971, pp. 84-87.

Robertson, Delia, ¬tr: Cape Melting Pot, the role and status of the mixed population at the Cape, 1652-1795. [Announcement of CD translation of Groep sonder Grense]. Familia, 42(3), 2005, pp. 138-139.

Short, Arina: Die Leeuspruit-briewe. Familia, 48(3), 2011, pp. 115-142.

Stutterheim, H.F.F.: Natalse Voortrekkerleiers in familieverband. Familia, 25(3), 1988, pp. 67-70.

Stutterheim, H.F.F.: Genealogieë van families in trek van Louis Trichardt. Familia, 26(2), 1989, pp. 32-35 & 38.

Van den Bos, J.W.: Enkele families van Schoemansdal; 'n kutuurhistories-genealogiese navorsingsprojek. Familia, 28(3), 1991, pp. 188-192.

 • Hits: 5064

ALGEMEEN

'n Ondersoek na genealogie as vryetydsbesteding. Familia, 27( 2), 1990, pp. 26-27.

Census returns. Familia, 22( 2), 1985, pp. 30-31.

Codicil to Last Will and Testament. Letter by Keith Meintjes. Familia, 48(3), 2011, p.114.

Corrigenda en Adenda. Familia, 10( 2), 1973, p. 54.

Die vorige 7500 geslagte. Familia, 41(1), 2004, pp. 2-3.

End of a millennium. Familia, 36(4), 1999, p. 138-140.

Genealogiese raaisels. Familia, 37(3), 2000, p. 96.

Genealogy awards nominations. Familia, 35(4), 1998, pp.165-166.

Genealogy — a new angle. Nuwe benaderings. Familia, 36(3), 1999, pp. 90-94.

Greeff, Francois: Profile of a family historian. Familia 46(2), 2009, pp. 73–80.

Grootste Afrikaanse Gesin? Familia, 37(3), 2000, p. 112.

Hartseer tussen die lyne.(Redaksioneel). Familia, 40(4), 2003, pp. 151-153.

In search of our forebears. Familia, 34(2), 1997, pp. 38-40.

Kort aantekeninge. Familia, 10(3), 1973, p. 83.

The quest for nobility. Familia, 36(2), 1999, pp. 42-43.

T.L.S.: Feller of family trees. Familia, 10(4), 1973, pp. 92-94.

Vroeë publikasiedatums. Familia, 35(4), 1998, p. 138.

Wat dryf ons?(Redaksioneel) Researching Descendants(Editorial) Familia, 39(3), 2002, pp. 106-108.

What motivates the genealogist? Familia, 35(3), 1998, pp. 90-92.

Allen, M.H.: Genealogy birds. Familia, 6(4), 1969, pp. 86-87.

Boje, John: Die dubbele doop. Familia, 40(3), 2003, pp. 121-122.

Boucher, M.: Flight to India: an extension of Cape family history in the 18th century. Familia, 18(4),1981, pp. 79-82.

Bredenkamp, Hennie P.: Foefies opgedis en bemark as genealogie en familiegeskiedenis. Familia, 31(1), 1994, p. 27.

Cruywagen, dr. W.A.: Die vroeë Kaapse drank- en gasvryheidsbedryf — 'n brokkie familiegeskiedenis. Familia, 39(1), 2002, pp. 23-33.

De Villiers, A.: Genealogical facts and fallacies. Familia, 23(1), 1986, pp. 2-4.

De Villiers, William: Milling, drinking and carnage on the banks of the Liesbeek. Familia, 33(1), 1996, pp.17- 23.

Du Toit, F.G.M.: Familienavorsing by lewensbeskrywings. Familia, 13(3), 1976, pp. 68-70.

Du Preez, Thys: Europese Testamente van die 17de eeu. Familia, 41(4), 2004, pp. 139-140.

Ffolliott, P.: Farm churches. Familia, 2, 1965, pp. 69-70.

Ford, Richard Y.: Algemene Jaarvergadering. Familia 43(1), 2006, pp. 1-2.

Ford, Richard Y.: Editorial/Redaksie. The Last word. Familia, 48(2), 2011, pp. 49-50.

Frijhoff, W.T.M.: Die toekoms van die verlede, genealogie as sosiale wetenskap. Familia, 20(4), 1983, pp. 98-113.

Frijhoff, W.T.M.: Die toekoms van die verlede (vervolg van Familia 20(4) 1983). Familia, 21(1), 1984, pp. 21-23.

Harvey, J.H.: Eight Thousand Michigan families. Familia, 16(2), 1979, pp. 50-51, 37.

Hattingh, John: Publikasie van 'n familiekroniek met 'n klein oplaag. Familia, 34(1), 1997, pp. 27-32.

Hattingh, John & Hamman, Daan: Limited issue publications. Familia, 35(3), 1998, pp.112-118.

Heese, JA.: Marriages between English and Afrikaans speaking South Africans during the first half of the nineteenth century. Familia, 2, 1965, pp. 65-67, 70.

Heese, J.A.: Marriages in the OFS between English and Afrikaans speaking South Africans during the nineteenth century. Familia, 2, 1965, pp. 75-78.

Heese, J.A.: Marriages at the Cape between English and Afrikaans speaking South Africans, 1822-33. Familia, 3, 1966, pp. 22-24.

Heese, J.A.: Families wat nie in die `Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familien’opgeneem is nie. Familia, 4, 1967, p. 25.

Heese, J.A.: Die onbetroubaarheid van persoonlike herinnerings. Familia, 6(3), 1969, pp. 65-66.

Heese, J.A.: Verlore trouboek van die gemeente Drakenstein, Paarl. Familia, 14(4), 1977, p. 81.

Henning, Olivier: Geskiedkundige foto's in familiefoto-albums. Familia, 33(2), 1996, pp.46-48.

Holden, Peter: Addenda et corrigenda. Familia, 32(4), 1995, pp. 82-85.

Horner, C.L.M.: Humor in Genealogy. Familia, 6(3), 1969, pp. 74-75.

Hugo, A.: Familia. Familia, 4, 1967, pp. 109-121.

Israel, O.: Finding the place of origin of your German ancestor. Familia, 7(2-4), 1970, pp. 56-57, 79-85, 101-108.

Kamfer, Louis: Die Lied van die Familie-geskiedskrywers. Familia, 59(2&3), 2013, pp. 105-106.

Kopuit, M.: Jewish genealogy in Holland. Familia, 3, 1966, pp. 27-28.

Krige, O.: Zentralstelle für Personen - und Familiengeschichte. Familia, 16(3), 1979, pp. 64-65.

Landman, Rentia: Is Genealogie ’n wetenskap of nie? Familia, 45(4), 2008, pp. 261-265.

Langham-Carter, R.R.: Queen Rebecca. Familia, 22(4), 1985, pp. 85-88.

Langham-Carter, R.R.: Some South African family photographs (I). Familia, 18(2), 1981, pp. 50-51.

Langham-Carter, R.R.: Some South African photographs (II). Familia, 18(3), 1981, p. 69.

Langham-Carter, R.R.: The Royal families of Europe: a South African relationship. Familia, 21(2), 1984, p. 29.

Langham-Carter, R.R.: The Cape-India families. Familia, 10(3), 1973, pp. 59-60.

Langham-Carter, R.R.: The early British families of Worcester. Familia, 29(1), 1992, pp. 3-7.

Langham-Carter, R.R.: Memorials in St. Helena Cathedral. Familia, 32(1&2), 1995, pp.19-23.

Linde-Van Rooyen, Engela: Prinse van Serendib. Familia, 42(3), 2005, pp. 131-137. Lombard, R.T.J.: Aangenome kinders en die toekoms van genealogiese navorsing. Familia, 25(2), 1988, pp. 26-27.

McKinnon, June: Family myths, tragedies and ‘skinder’ stories. Familia, 42(3), 2005, pp. 113-120.

Lupton, M.L.: Right of access to adoption records. Familia, 27(4), 1990, pp. 83-86.

Mertens, J.: Genealogie, geskiedenis en wetenskap. Familia, 8(1), 1971, pp. 2-6.

Midgley, J.F.: Taxation and genealogy. Familia, 6(1), 1969, p. 10.

Mitchell, Dave: Nothing ventured, nothing gained; a case study in long-distance Irish genealogical research. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 66-69.

Mitford-Barberton, I.: Our stormy background (I). Familia, 1, 1964/65, pp. 94-95.

Mitford-Barberton, I.: Our stormy background (I1). Familia, 2, 1965, pp. 8-10.

Mitford-Barberton, I.: Farm churches. Familia, 2, 1965, pp. 36-37.

Mitford-Barberton, I.: Marriage difficulties. Familia, 2, 1965, pp. 94, 96.

Mitford-Barberton, I.: The founding of Barberton. Familia, 1, 1964/65, pp. 38-39.

Morgenrood, P.: A Family of shipwrights. Familia, 17(2), 1980, pp. 27-34.

Myburgh, P.A.: Kaapse burgers wat in 1805 in die 'Thuynhuys' vergader het. Familia, 18(1), 1981, pp. 5-6.

New Outlay /Nuwe bladuitleg. [of/van Familia] Familia, 41(4), 2004, pp. 133-135.

Pama, C.: Changing the guard. Familia, 31(1), 1994, p. 1.

Prinsloo, S.M.: Descendants of Frederik Jacobus. Familia, 12(4), 1975, pp. 86-89.

Richards, Ian: The Cornish Mining Index. Familia, 31(2&3), 1994, pp. 64-65.

Schach von Wittenau, Ulrich: Addenda et corrigenga. Familia, 32(3), 1995, pp. 56-58.

Semmelink, J.: Voorgeslag-spore in Wes-V1aanderen. Familia, 11(3), 1974, pp. 76-77.

Semmelink, J.: Onze voorouders en hun werk. Familia, 9(3), 1972, p. 87.

Smits, Peter: Johannesburg’s first suburbs. Familia, 42(2), 2005, pp. 62-65.

Snell, Glennis: Baptism: the Practice on St. Helena Island. Familia, 41(1), 2004, p. 27.

Swanepoel, A.J.: Tydskrifte as bron vir genealogiese navorsing. Familia, 25(3), 1988, pp. 77-83.

Smith, A.H.: South African Portraits. Familia, 1, 1964/65, pp. 19-21.

Stutterheim, H.F.F.: Natalse Voortrekkerleiers in familieverband. Familia, 25(3), 1988, pp. 67-70.

Tapping, Mark.: Polls for posterity. Familia, 26(2), 1989, pp. 46-47.

Tapping, Mark: Soldiers' documentsm medals and ribbons. Familia, 40(1), 2003, pp. 38-40.

Van den Bos, J.W.: Enkele families van Schoemansdal; 'n kutuurhistories-genealogiese navorsingsprojek. Familia, 28(3), 1991, pp. 188-192.

Van Deventer, Johan C.: A summary of Specifications for a standard for genealogical programmes and symbols. Familia, 35(1), 1998, pp. 32-42.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

Wesson, J.L.: 1992 South African Genealocial Survey. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 92-94.

Willetts,V.: The matrimonial courts. Familia, 2, 1965, pp. 95-96.

Zöllner, Martin: President's message / President se boodskap. Familia, 36(4), 1999, pp. 141-142.

 • Hits: 3097