Surnames

Surnames - R

RAATH:

De Klerk, David: Beslis ‘n interessante uitgawe wat vir mens baie dinge uitwys. [Brief]. Familia, 47(4), 2010, pp. 229-230.

RANDALL:

Dickson, Peter D.: The Saga of Sarah; the story of a Settler baby. (Originally written by Hazel Muller). Familia, 43(2), 2006, pp. 54-57. See correction Familia 43(3), 2006, p.73.

RAS:

Cairns, M.: Tryn Ras (I). Familia, 15(4), 1978, pp. 97-98.

Cairns, M.: Tryn Ras (II). Familia, 16(1), 1979, pp. 20-26.

Cairns, M.: Tryn Ras (III). Familia, 16(2), 1979, pp. 38-39, 44-49.

RATTRAY:

Bull, Esmé: Rattray and Black - two Scottish schoolmasters. Familia, 27(3), 1990, pp. 54-62.

RAUBENHEIMER:

Bleibaum, H.G.: Die Duitse voorouers van Johan(n) Adam Raubenheimer. Familia, 4, 1967, pp. 101-102.

Cairns, M.: The Raubenheimer countess. Familia, 11(2), 1974, pp. 50-54.

Pellissier, J.: Die Raubenheimers in Suid-Afrika. Familia, 2, 1965, pp. 79-84.

Pellissier, J.: 'n Waardevolle vonds vir die Familie Raubenheimer in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, p. 88.

RAUTENBACH:

Heese, J.A.: Rautenbach stamouers. Familia, 7(2), 1970, p. 41.

Kemp, Maans: 'n Ou Rautenbach-grafsteen. Familia, 27(2), 1990, p. 41.

Rautenbach, C.: Kwartierstaat van Prof. Dr. Casper Hendrik Rautenbach. Familia, 7(3), 1970, pp. 70-71.

Rautenbach, C.: Aanvulling kwartierstaat C.H.R. Rautenbach. Familia, 8(2), 1971, p.25 en 7(4), 1970, p. 94.

Rautenbach, G.F.: Afstammelinge van Johan Andries Rautenbach, 1829-1878. Familia, 37(1), 2000, pp. 46-48.

RAWLINS:

Snell, Milner: Robert and James Rawlins. Familia (43)1, pp. 4-10.

RAYNER:

Da Silva, Natalie A. Mostert: The descendants of William Rayner, 1835-1912. Familia, 38(4), 2001, pp. 156-157.

REINECKE:

Reinecke, J.A.C.: Tracing my Reinecke ancestors. Familia, 1, 1964/65, pp. 25-29.

Reinecke, J.A.C. The Reinecke family in South Africa. Familia, 23(2), 1986, pp. 30-33.

Uys, B.P.: Reinecke. Familia, 24(1), 1987, pp. 13-17.

REINSTORF:

Bleibaum, H.G.: Genealogy of the Reinstorf family. Familia, 8(4), 1971, pp. 94-95.

REITZ:

Heese, J.A.: By die kwartierstaat van Pres. F.W. Reitz. Familia, 6(4), 1969, pp. 92-94.

Heese, J.A.: Aanvulling kwartierstaat President F.W. Reitz. Familia, 7(4),1970, p. 89.

RENS:

Daugherty, Dr. Jill D.: The Rens family tree. Familia, 39(4), 2002, pp. 204-208.

RETIEF:

Coetzee, N.A.: Kamee uit die familiegeskiedenis Retief - Pretorius. Familia, 11(4), 1974, p. 87.

De Villiers, C.G.S.: Piet Retief se aangetroude familie uit Caledon en die voorgeslag van gen. C.R. de Wet. Familia, 2, 1965, pp. 22-24.

REYNECKE:

Robinson, Yvonne M.: Voor- en nageslag van C.F. Reynecke, 1884-1918. Familia, 36(2), 1999, pp. 61-64.

RICE:

De Villiers, M.: Afstammelinge van Vincent Rice. Familia, 21(1), 1984, pp. 15-17.

RICHTER:

Smit, Barnard: Families in die Noordwes-Kaap — Richter. Familia 46(2), 2009, pp. 88-102.

RILL:

Marincowitz, George: Van Hamburg en Zagreb – die genealogie en lewensketse van die familie Rill. Familia 43(1), 2006, pp. 20-27.

RISSIK:

Ploeger, J.: Besonderhede oor die familie Rissik. Familia, 7(1), 1970, p. 24.

RITTER:

Fuchs, Alexis: Het George Jacob Ritter uit die hemel geval? Familia, 45(4), 2008, pp. 239-246

ROBBERTSE:

Lombard, R.T.J.: Die afstamming van dr. Paul Magiel Robbertse. Familia, 14(2&3), 1977, pp. 38-49.

ROBBERTSZ:

Ball, Richard: Jan Robbertsz, 1704-1758. Familia, 43(3), 2006, pp. 75-85.

ROBERTSON:

Philip, P.: The Robertsons: a Pioneer family at the Cape. Familia, 18(3), 1981, pp. 53-61.

ROE:

Coetzee, Marilyn: William Roe - 1820 Settler. Familia, 31(2&3), 1994, pp. 39-45.

RÖNTGEN:

Saaiman, P.L.: Röntgen se geslagregister in Suid-Afrika. Familia, 34(3), 1997, pp. 97-99.

ROOD/ROODT:

Lombard, R.T.J.: Die familie Roodt. Familia, 20(4), 1983, pp. 91-92.

Rood, Pearce E.: The Rood family's Dutch Jewish origins. Part 1. Familia, 38(1), 2001, pp. 37-44.

Rood, Pearce E.: The Rood family's Dutch Jewish origins. Part 2. Familia, 38(2), 2001, pp. 60-65.

ROOS:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Tielman Roos. Familia, 11(4), 1974, pp. 97-99.

ROSCHER/RÖSCHER/ROSCHERR:

Marincowitz, Dr. G.: Die Familie Roscher/Röscher/Roscherr/Röscherr. Familia, 41(4), 2004, pp. 156-175.

ROTHMANN:

Heese, J.A.: Die kwartierstaat van die skryfster M.E.R.(M.E. Rothmann). Familia, 10(2), 1973, pp. 39-41.

ROSSOUW / ROUSSEAU:

Botha, Joubert: Inligting gesoek — George Stephanus Hauptfleisch Rossouw. Familia, 45(3), 2008, pp. 139-140.

Hugo, A.M.: Pieter Francois Theron van Tulbagh. Familia, 8(4), 1971, pp. 98-109.

RUDD:

Venter, P.E.: Rudd. Familia, 28(1),1991, pp. 126-127.

Venter, P.E.: Rudd.Familia, 29(2), 1992, pp. 35-36.

Print

Surnames - S

SAMPSON:

Langham-Carter, R.R. Inter-marriages in some St Helena families. Familia, 19(4), 1982, pp. 92-94.

Morgenrood, P.: The Sampsons of St. Helena, Rosebank and Wynberg. Familia, 29(1), 1992, pp. 13-20.

SANDENBERGH:

Van Rensburg, C.G.J.: Die gedeeltelike stamregister van die familie Sandenbergh in Suid-Afrika. Familia, 20(4), 1983, pp. 96-97.

SANDILANDS:

Van der Merwe, J.: A Sandilands fragment. Familia, 16(3), 1979, p. 66.

SAUER:

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Stamvader Christian Friedrich Sauer van Pommere, Duitsland, ’n beskrywing van sy wel en wee. Familia, 45(1), 2008, pp. 26-33.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: ’n Verdere uitbreiding van die Sauers van McGregor. Familia, 47(1), 2010, pp.3- 8.

SAUERMANN:

Kemp, Maans: The descendants of Carl August Bruno Sauermann. Familia, 28(1),1991, pp. 129-131.

SAVOYE:

Boucher, M.: Belgian genealogical sources: Schonemille and Savoye. Familia, 19(3), 1982, pp. 58-62.

SAWYER:

Morgenrood, Pierre: A Sawyer family at Mowbray.Familia, 30(3&4), 1993, pp. 76-79.

SCHEEPERS:

Scheepers, J.J.: The founder of the Scheepers family in South Africa. Familia, 4, 1967, pp. 66-71.

SCHENK:

Morgenrood, P.: Frederick(Friedrich) Heinrich Schenk and his descendants. Familia, 21(3), 1984, pp. 83-86.

SCHEURKOGEL:

Marincowitz, G.: Genealogie van en lewensketse oor die familie Scheurkogel. Familia, 36(2), 1999, pp. 76-84.

SCHINDEHÜTTE:

Schindehutte, F.J.: Geslagregister van die familie Schindehütte. Deel 1 - Duitsland. Familia, 36(2), 1999, pp. 87-88.

Schindehutte, F.J.: Die familie Schindehütte. Deel 2 - In Suid-Afrika. Familia, 36(4), 1999, pp. 150-158.

SCHLEBUSCH:

Pama, C.: Schlebusch. Familia, 20(3), 1983, pp. 66-67.

Schlebusch, L.E.: Kwartierstaat van A.L. Schlebusch. Familia, 20(3), 1983, pp. 64-65.

Van der Spuy, V.A.: Herkoms van die 'Von Schlebusch'. Familia, 15(1), 1978, pp. 22-24.

SCHMIDT:

Lombard, R.T.J.: Twee Duitse stamvaders in Suid-Afrika: Nauhaus en Schmidt. Familia, 20(3), 1983, pp. 71-77.

SCHNEHAGE:

Dreyer, J.: Grafskrifte op Winburg. Familia, 22(1), 1985, p. 24.

SCHOEMAN:

Schoeman, A.E.: Louis Kotze en Wilhelmina Lodewika Schoeman. Familia, 8(4), 1971, pp. 87-88.

Schoeman, A.E.: 'n Schoeman / Erasmus verwantskap. Familia, 10(3), 1973, pp. 80-81.

SCHOLTEMEIJER:

Du Preez, H.: Jan Scholtemeijer, 'n Nederlandse skoolmeester. Familia, 28(3), 1991, pp. 174-176.

SCHONEMILLE:

Boucher, M.: Belgian genealogical sources: Schonemille and Savoye. Familia, 19(3), 1982, pp. 58-62.

SCHOONBEE:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van mev. Betsie Verwoerd. Familia, 11(1), 1974, pp. 13-15.

SCHREUDER:

Strydom, C.M.: Judith Schreuder - vrou van Johannes Strydom. Familia, 10(1), 1973, pp. 16-19.

SCHRON:

Cairns, M.: The Schrons, a Cape Family, 1758-1841 (1). Familia, 20(2), 1983, pp. 38-47.

Cairns, M.: The Schrons, a Cape family: 1758-1841. (11). Familia, 20(3), 1983, pp. 53-56.

Cairns, M.: Addenda & Corrigenda. Familia, 20(4), 1983, p. 85.

SCHULTZ:

Schultz, Danie: Die Familie Schultz van die Noord-Weste — die eerste vier geslagte. Familia, 45(3), 2008, pp.141-157.

SCHWECHTEN:

Bleibaum, H.G.: Berig oor die immigrant Johann Joachim Schwechten/Schwichting. Familia, 12(2), 1975, p. 32.

SELIGMANN:

Yamey, Dr. Adam: Jacob Seligmann in the Orange Free State. Familia, 42(1), 2005, pp. 40-53.

SEPHTON:

Crole.L.A.: Sephton family. Familia, 21(4), 1984, pp. 91-92.

SHAW:

Langham-Carter, R.R.: The Shaws of Muirton and Wynberg. Familia, 13(3), 1976, pp. 63, 66-67.

Langham-Carter, R.R.: The Shawes of Clanwilliam. Familia, 25(3), 1988, pp. 71-74.

SIEPKER:

Siepker, Dr. A.J.: Genealogy and life sketches of Siepker families in South Africa. Familia, 37(3), 2000, pp. 101-111.

Siepker, Dr. A.J.: Family register of Bernhard Johann Siepker of Germany. Familia, 38(3), 2001, pp. 110-116.

SIMOND:

Boucher M.: Pierre Simond and his English descendants. Familia, 12(2), 1975, pp. 32-36.

SLABBERT:

Die stamvader Floris Slabbert. Familia, 22(4), 1985, p. 112.

Hulstaert, C.E.: Het gezin van de stamvader Floris Slabbert. Familia, 24(4), 1987, pp. 76-77.

Schonnberg, J.M.: Miscellaneous. Familia, 15(2), 1978, p. 50.

Slabber, H.: Die stamvader Floris Slabbert. Familia, 20(1), 1983, pp. 1-3, 20.

SLADE:

Runciman, Mary D.: Major F.G.H. Slade. Familia, 32(4), 1995, pp. 91-96.

SMEDA:

Smeda, A.L.: The Smeda family. Familia, 37(3), 2000, pp. 129-133.

SMESING:

Cairns, M.: Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

SMIT:

Basch, Samuel Jacobus: Samuel Jacobus Smit — ‘n terugblik op ‘n voornaam oor 300 jaar. Familia, 50(1), 2013, pp. 49-60.

Dr. Benjamin Johannes Smit (obit.). Familia, 9(4), 1972, p. 113.

Schonnberg, J.M.: Miscellaneous. Familia, 15(2), 1978, p. 50.

Smit, Guillaume: Familieregister van Samuel Jacobus Smit en sy nasate. Familia, 42(4), 2005, pp. 158-163.

Smith, Nerine: Smit/Smith. Familia, 27(4),1990, pp. 98-101.

Pittendrigh, dr. Alan: Johannes Theodorus De Vrye Smit and the last stamps of the Transvaal Republic(Zuid Afrikaansche Republiek). Familia, 39(2), 2002, pp. 84-89.

SMITH:

Ducat, K.E.: The family of John Baird Smith of Alexandria, C.P. Familia, 16(2), 1979, pp. 52-58.

Smith, Nerine: Smit/Smith. Familia, 27(4), 1990, pp. 98-101.

SMITS:

Smits, P.: The South African branch of the Smits family. Familia, 7(2), 1970, pp. 36-41.

Smits, Peter: Ds. Gert Willem Smits van Rustenburg, Transvaal, en sy nageslag in Suid-Afrika. Familia, 28(4), 1991, pp. 206-207 & 213-217.

SMUTS:

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Isabella Margaretha Smuts (gebore Krige). Familia, 10(1), 1973, pp. 13-15.

Smuts, R.J.: Die Smuts-stamvader en sy kinders. Familia, 21(2), 1984, pp. 42-45.

Smuts, M.N.: Die familienaam Smuts. Familia, 23(1), 1986, pp. 5-6.

Van der Byl, J.: Kwartierstaat van Gen. J.C. Smuts. Familia, 2, 1965, pp. 71-72.

SOLDERMANN:

Kort aantekeninge. Familia, 9(2), 1972, p. 55.

Du Preez, Thys: ’n Onlangse stammoeder: Hélène Soldermann, Familia 43(1), 2006, pp. 10-13.

SPANGENBERG:

Pretorius,M.D.: Spangenberg of Keiser. Familia, 22(4), 1985, p. 89.

STAMFORD:

Langham-Carter, R.R.: Lord Stamford's tangled affairs. Familia, 11(1), 1974, pp. 8-13, 16.

Langham-Carter, R.R.: Some more light on Lord Stamford. Familia, 13(1), 1976, pp. 7-10.

Langham-Carter, R.R.: Lord Stamfords descendants. Familia, 16(2), 1979, pp. 31-33.

STEENBERG:

Bleibaum, H.G. & Heese, J.A.: Die stamvader Jan Joost Steenberg en sy voorouers. Familia, 10(3), 1973, p. 68.

STEENKAMP:

Steenkamp, dr. Conrad Ignatius: Die herkoms van Jan Harmenz Steenkamp. [Insette deur Andre Steenkamp]Familia, 42(3), 2005, pp. 104-109.

Steenkamp, dr. Conrad Ignatius: Jan Harmen Steenkamp as matroos, soldaat en kneg, 1700-1715. Familia, 43(3), 2006, pp. 118-127.

Steenkamp, J.H.: Steenkamp. Familia, 4, 1967, pp. 72-73, 79, 93-98, 102.

STEUART:

Langham-Carter, R.R.: The Steuarts of Dalquise and Wynberg, the end of the line. Familia, 23(2), 1986, pp. 26-37.

STEVENS:

De Bruyn, G.F.C.: Petronella Stevens, 'stammoeder' van die Terreblanches. Familia, 20(4), 1983, pp. 90-91.

STEYN:

Heese, J.A.: Aantekeninge by kwartierstaat van President M.T. Steyn. Familia, 5, 1968, pp. 86-87.

Heese, J.A.: Naskrif op die kwartierstaat Steyn. Familia, 6(1), 1969, p. 20.

Hopkins, H.C.: Maria Francina Steyn (gebore Muller) (vide Familia 1972(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 56-57.

Le Roux, J.G.: Aanvullinge op die kwartierstaat Steyn. Familia, 6(2), 1969, p. 48.

Muir, J.: Steyn - Die stamboom van 'n Afrikaner familie. Familia, 5, 1968, pp. 77-86.

Muir, J.: Steyn, die stamboom van 'n Afrikaner familie. Familia, 6(1&2), 1969, pp. 11-13, 43-48.

Van der Byl, J.: Aanvullinge op die familie Steyn. Familia, 6(3), 1969, p. 76.

STIEMENS:

Ploeger, J.: Uit die dagboek van Hendrik Stiemens. Familia, 12(4), 1975, pp. 102-103.

STOCKBRIDGE:

Lourens, Annemie & Rinkwest, Trevor: Afstammelinge van Joseph William Stockbridge. Familia, 50(4), 2013, pp. 225-234.

STOFBERG:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

STOKVLIET:

Cairns, M.: Van Dam and Stokvliet. Familia, 12(2), 1975, pp. 27-28.

STOLP:

Horn, Emma: Jacob Stolp en sy gesin. Familia, 22(1), 1985, pp. 1-6, 16.

STOLTS:

Cairns, Willem: Willem Stolts of the Cape 1692-1790. Familia, 27(2), 1990, pp. 46-50.

STONE:

Cooper, A.K.: Halse/Stone/Coleman. Familia, 36(4), 1999, pp. 158-160.

STOW:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

STRAUSS:

Raath, C.J.: Marthinus David Strauss (b4c1d3). Familia, 11(3), 1974, pp. 80-84.

Raath, C.J. : M.D. Strauss. Familia, 12(1), 1975, p. 19.

Strauss, Dr. Clive F.: Ancestors of George Friedrich Strauss: progenitor of the Strauss family in South Africa. Familia, 37(4), 2000, pp. 156-164.

STRUBEN:

Pama, C.: Origin of the Struben farnily. Familia, 19(1), 1982, pp. 1-2.

Pama, C.: The Struben - Van Oordt relationship. Familia, 17(2), 1980, pp. 40-43.

STRYDOM:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Johannes Gerhardus Strydom. Familia, 2, 1965, pp. 37-38.

Heese, J.A.: Verbetering op vorige kwartierstate. Familia, 5, 1968, p. 37.

Strydom, C.M.: Judith Schreuder - vrou van Johannes Strydom. Familia, 10(1), 1973, pp. 16-19.

Strydom, Dan: ’n Handvol Strydom-Voortrekkers. Familia, 41(4), 2004, pp. 147-152.

STUART:

Pelteret, Dr. Robin: Sgt. Peter Stuart: former Chief Constable of Mafeking. Familia, 40(1), 2003, pp. 15-20.

STUMKE:

Knoesen, Riaan L.: Stamboom van Johann Christiaan Stumke. Familia, 32(4), 1995, pp. 85-90.

STUTTERHEIM:

Stutterheim, H.F.F.: Die vorstendom Anhalt-Dessau, die bakermat van die Stutterheims. Familia, 32(1&2), 1995, pp.16-19.

SWANEPOEL:

Rootenberg, S. Francesco Uys: The Van Hille descent of the Swanepoel family. Familia, 50(4), 2013, pp. 215-224.

Swanepoel, A.J.: Stamvader Pieter Jansz Swanepoel. Familia, 22(4), 1985, pp. 90-92.

Swanepoel, Adriaan: 'n Sytak van die Swanepoel-familie. Familia, 24(3), 1987, pp. 64-69.

Swanepoel, A.J.: Die geografiese verspreiding van Swanepoels in die Kaapprovinsie. Familia, 29(1), 1992, pp. 9-12.

Verté, Roland; Tavernier, Geert; & Swanepoel, Adriaan: Pieter Swanepoel van Wes-Vlaandere en sy voorouers. Familia, 49(3), 2012, pp. 137-152.

SWART:

Cairns, Margaret: The two wives of Petrus Gerhardus Swart. Familia, 25(2), 1988, pp.28-30.

De Villiers, C.G.S.: Johannes Swart Jan-seun, stamvader van die Staatspresident. Familia, 1, 1964/65, pp. 16-19.

De Villiers, C.G.S.: Die voorgeslag van die eerste Staatspresident. Familia, 3, 1966, pp. 25-26, 28.

De Villiers, C.G.S.: Die ontdekking van 'n geslagsregister van die Melkbosch-Swarts. Familia, 6(4), 1969, pp. 102-106.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Oud-Staatspresident C.R. Swart. Familia, 5, 1968, pp. 68-69, 72.

Swart, E.R.: Jacob Swart of Amsterdam and his descendants. Familia, 24(4), 1987, pp. 78-81.

SYMINGTON:

Paterson, Ingrid: Symington Family Reunion — August 2006. Familia, 43(4), 2006, pp. 139-144.

SYMMS:

Van Wijk-Jooste, H.C.: Stamregister Symms. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 58-60.

Print

Surnames - T

TAILLEFERT:

Boucher, M.: The Nogentel-en-Brie congregation in Cape Huguenot history. Familia, 12(3), 1975, pp. 66-71.

TAYLOR:

Pelteret, Dr. Robin: David Taylor and Mafeking. Familia, 40(2), 2003, pp. 78-83.

TE WATER:

Bull, Esmé: The Te Water family of Graaff-Reinet. Familia, 26(1), 1989, pp. 15-18.

TERREBLANCHE:

De Bruyn, G.F.C.: Petronella Stevens, 'stammoeder' van die Terrebtanche's. Familia, 20(4), 1983, pp. 90-91.

THACKERAY:

Langham-Carter, R.R.: Thackeray's connections with the Cape. Familia, 20(4), 1983, pp. 83-85.

THERON:

Hugo, A.M.: Pieter Francois Theron van Tulbagh. Familia, 8(4), 1971, pp. 98-109.

Theron, dr. Chris G.: Die geslagregister van Hendrik Schalk Theron * 12.2.1869 † 28.6.1922. Familia, 38(3), 2001, pp. 131-136.

Theron, dr. Chris G.: Die tweede stamvader van die Therons in Suid-Afrika. Familia, 38(4), 2001, pp. 178-183.

Theron, dr. C.G. et al: Theron-Geslagsregister. [Boekresensie deur prof. Christo Viljoen]. Familia, 46(4), 2009, pp. 259-260.

THEUNISSEN:

Johnston, Kitty: George Nicolaas Anthony Theunissen: is b12 according to De Villiers, really b9? Familia, 41(1), 2004, pp.8-27.

Le Roux, A.H.: [‘n korreksie op die artikel oor George Nicolaas Anthony Theunissen. Familia, 42(2), p. 61.

THIRION:

Smit, Barnard: Families in die Noordwes-Kaap, Deel 4. THIRION. Familia, 46(3), 2009, pp. 165-182.

TIJL:

Tyl, W.L.: The TijI Family. Familia, 19(2), 1982, pp. 50-51.

TOL:

Schonnberg, J.M.: Miscellaneous. Familia, 15(2), 1978, p. 50.

TÖNNESON:

Snell, Milner: ‘A noble friend: Arentz Tönneson and the Colenso Controversy. Familia, 42(1), pp. 17- 22.

TREDOUX:

Tredoux,G.: Die familie Tredoux. Familia, 11(2), 1974, pp. 54-57.

Tredoux,G.: Die familie Tredoux II. Familia, 11(3), 1974, pp. 69-71, 74.

Van Vuren, J.P.J.: Tredoux. Familia, 13(1), 1976, p. 24.

TREGARDT:

Pama, C.: The Swedish origin of the Tregardt family. Familia, 6(4), 1969, pp. 87-88.

TREURNICHT:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat: dr A.P. Treurnicht. Familia, 22(3), 1985, pp. 70-72, 76.

TROLLIP:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp, 38-43.

TROSKIE:

Heese, J.A.: Elandsdrifse besondere begraafplaas. Familia, 9(2), 1972, p. 58.

TUDHOPE:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

TWENTYMAN:

Cairns, M.C.T.: Chisholm, and Twentyman. Familia, 8(3), 1971, pp. 16-17.

TYL:

Tyl, W.L.: The Tijl Family. Familia, 19(2), 1982, pp. 50-51.

Print

Surnames - U

UECKERMANN:

Morgenrood, Pierre: The Ueckermanns of Mecklenburg. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 86-94.

Morgenrood, Pierre: The Ueckermanns of Mecklenburg (continued). Familia, 30(2), 1993, pp. 38-40.

URI:

Uys, B.P.: Die nageslag van Paul Uri en Christina Elizabeth Beckenhaupten - 'n Owen geslagregister. Familia, 4(1), 1987, p. 8.

UYS:

Hopkins,H.C.: Die stamouers van die familie Uys. Familia, 16(2), 1979, pp. 28-30.

Petrus Johannes Uys – Du Preez. Moontlik foutiewe koppeling in SAG, Vol. 13, pp. 504 en 515. Familia, 43(3), 2006, p. 74.

Rootenberg, S. Fr. U.: The origin of the Uys family in the Netherlands. Familia, 34(4), 1997, pp. 144-151.

Uys, Johan Frederik: Die eerste Uys. Familia, 48(1), 2011, pp.26-34.

Uys, Johan Frederik: Die eerste Uys – Deel 2. Familia, 50(2&3), 2013, pp. 143-144.

Uys, Johan Frederik: Die Eerste Uys. Deel 2: Nijs; ’n regstelling.. Familia, 50(4), 2013, pp. 187-190.

Print

Surnames - V

VALKENBURG:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

VAN AARDE:

Van Aardt, P.J.deV.: Frans Johannes van Aardt van Nieu-Skotland en sy nageslag. Familia, 22(3), 1985, pp. 68-69, 73-76.

Van Aardt, Pieter: Van Aarde en Van Aardt: wie is wie? Familia, 44(3), 2007, pp174-175.

VAN AARDT:

Van Aardt, Pieter: Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Gent. Aanvullende inligting. Familia,

Van Aardt, P.J.deV.: Frans Johannes van Aardt van Nieu-Skotland en sy nageslag. Familia, 22(3), 1985, pp. 68-69, 73-76.

Van Aardt, Pieter: Van Aarde en Van Aardt: wie is wie? Familia, 44(3), 2007, pp174-175.

Van Aardt, Pieter: Twee merkwaardige persone uit die VAN AARDT geslagregister. Familia, 45(2), 2008, pp. 80-86.

Van Aardt, Pieter: Stamouers Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Gent; die mense agter die name. Familia, 47(1), 2010, pp. 67 – 74.

Van Aardt, Pieter: Feite of fiksie? Die Mites rondom Gerrit Janz van Aart (a 1700) en Margaret Downing (a 1820). Familia, 47(2), 2010, pp.83-91.

VAN ANTWERPEN:

Cilliers, Ben: Families van die Kleinkaroo: 1. Van Antwerpen/Van Antwerp. Familia, 49(1&2), pp. 29-50.

VAN AS:

Cairns, Margaret: Hendrik van As - further information. Familia, 25(4), 1988, pp. 98-99.

VAN ASWEGEN:

Lombard, R.T.J.: Die moord by Kopfontein; Lombard en Van Aswegen. Familia, 21(3), 1984, pp. 62-67, 72-82.

VAN BILJON:

Van Biljon, T.J.K.: Bernardus van Biljon, stamvader van die Van Biljon familie. Familia, 39(4), 2002, pp. 210-218.

VAN BLOMMESTEIN:

Pama, C.: 'n Stellenbossenaar met 32 wapenkwartiere. Familia, 7(1), 1970, pp. 9-11.

Smit, B.: Aanvulling Van Blommestein. Familia, 7(4), 1970, p. 94.

VAN BUUREN:

Van Buuren, E.: Van Buuren. Familia, 11(1), 1974, pp. 28-29.

VAN DALEN:

Swanepoel, A.J.: Klasina Maria Johanna van Dalen (gebore Le Roux). Familia, 25(2), 1988, pp. 30-33.

VAN DAM.

Cairns, M.: Van Dam and Stokvliet. Familia, 12(2), 1975, pp. 27-28.

VAN DEN BERG:

Hulstaert, C.E.: Enkele nadere gegevens over de stamvader Jacobus van den Berg uit Breskens en zijn afstamming.Familia, 26(2), 1989, pp. 31-32.

Pottas, Johan Jacob, samest.: Van den(r) Berg(h) Families van Suider-Afrika. [Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford in Familia, 45(4), 2008, pp. 267-268].

Van den Berg, Johann: Argivale inligting oor stamvader Jacobus van den Berg (1673-1714). Familia, 43(4), 2006, pp. 185-192.

Upham,M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

VAN DER BOUT:

Venter, Piet & De Wet, Thea: Engeltje Cornelisse van der Bout, weesmeisie van Rotterdam. Familia, 48(4), 2011, pp. 171- 176.

VAN DER BYL:

Myburgh,P.A.: The builder of Joostenberg. Familia, 2, 1965, pp. 68-69.

Van der Byl, J.: Kwartierstaat van Hendrik Johannes van der Byl (1857-1948). Familia, 8(1), 1971, pp. 11-13.

Van der Byl, J.: Verbeterings in die kwartierstaat van H.J. van der Byl. Familia, 8(2), 1971, p. 25.

VAN DER MERWE:

De Kock, Gideon de V. & Melville, Janet: Voorouers en familie van Johanna Cornelia van der Merwe. Familia, 39(3) , 2002, pp. 164-169.

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

Van der Merwe, J.: Wie was Johanna van der Merwe? Familia, 18(2), 1981, pp. 31-33.

Van der Merwe, J.: Willem Schalkszoon van der Merwe - 'n biografiese ekskursie. Familia, 16(1), 1979, pp. 7-11.

Van der Merwe, J.: Twee “onbekende” Van der Merwes. Familia, 16(1), 1979, p. 14.

Van der Merwe, J.: Kwartierstaat - ondertrouery tussen die Van der Merwes. Familia, 16(3), 1979, pp. 67-69.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

VAN DER PIET:

Schonnberg, J.M.: Miscellaneous. Familia, 15(2), 1978, p. 50.

VAN DER SPUY:

Van der Spuy. Familia, 30( 3 & 4), 1993, pp. 55-56.

VAN DER STEL:

Van der Stel, L.J.: Simon van der Stel se nageslag. Familia, 34(4), 1997, pp. 141-144.

VAN DER WALT:

Groesbeek, Isabel: Kwartierstaat van dr. Tjaart van der Walt. Familia, 27(1), 1990, pp.11-14.

Jooste, E.P.: A.P.J. van der Walt, Grondlegger van Pretoria en sy nageslag. Familia, 20(4), 1983, pp. 79-82.

Van der Walt, E.J.: Geele Andries van der Walt, die stamvader van die familie van der Walt. Familia, 14(4), 1977, pp. 65-71, 74-75.

Vorster, P.W.: Van der Walt. Familia, 12(2), 1975, p. 44.

Vorster, P.W.: Van der Walt - Venter. Familia, 14(2/3), 1977, p. 58.

Vorster, P.W.: Van der Walt. Familia, 14(4), 1977, p. 76.

VAN DEVENTER:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

Van Deventer, Johan C.: Die soektog na ons voorsate (en hulle nasate). Familia, 36(1), 1999, pp. 10-14.

VAN EEDE(N) / VAN EDE(N)

Van Eeden, D.H. [Boekresensie van die Van Eedenboek se tweede hersiene uitgawe, bygewerk deur Gideon de V. De Kock en geresenseer deur prof. J. Emil Loubser].

VAN HEERDEN:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

Fox, J.: Die stamvader van die familie Van Heerden. Familia, 18(1), 1981, pp. 1-2.

Van Heerden, P.: Van Heerden stamregister 1701-1968. Familia, 6(3), 1969, p. 64.

VAN HEUSDEN:

Cilliers, B. & Groenewald, A.C.: Die Van Heusden familie. Familia, 35(4), 1998, pp.159-163.

VAN HILLE:

Rootenberg, S. Francesco Uys: The Van Hille descent of the Swanepoel family. Familia, 50(4), 2013, pp. 215-224.

VAN HUYSSTEEN:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

VAN LEEUWEN:

Cairns,M.: Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

VAN LEGELLO:

Ploeger, J.: Van Legello of van Leggelo? Familia, 11(3), 1974, p. 84.

VAN NIMWEGEN (VAN ENWEGEN):

Delport, Stef: Van Nimwegen (Van Enwegen). Familia, 27(1), 1990, p. 8.

VAN OORDT:

Pama, C.: The Struben - Van Oordt relationship. Familia, 17(2), 1980, pp. 40-43.

VAN OS:

Zöllner, Linda: Rwo accidental progenitors: Lambinon and Van Os. Familia, 40(4), 2003, pp. 156-173.

VAN OUDTSHOORN:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

VAN R(H)EEDE VAN OUDTSHOORN:

Laing, R.A.: The ancestry and children of Pieter, Baron van Rheede van Oudtshoorn tot Nederhorst. Familia, 9(2), 1972, pp. 48-52.

Laing, R.A.: The sons of Pieter, Baron van Reede van Oudtshoorn tot Nederhorst and their children. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 54-57.

Laing, R.A.: Van Reede van Oudtshoorn. Familia, 33(2), 1996, pp. 34-38.

Laing, R.A.: Van Reede van Oudtshoorn II. Familia, 33(3), 1996, pp. 58-70.

VAN REENEN / VAN RENEN:

Langham-Carter, R.R.: Albert van Renen and his children. Familia, 19(2), 1982, pp. 51-55.

Langham-Carter, R.R.: To India and England and back again: The Vanrenens. Familia, 17(1), 1980, pp. 9-11, 14.

Shearing, T.: The Descendants of Daniel van Reenen. Familia, 13(2), 1976, pp. 46-49.

VAN RENSBURG:

Meyer, Paul: Die Van Rensburgs in Natal voor en na 1838. Familia, 28(2), 1991, pp. 163-166.

Van Rensburg, A.M.: Claas Jansz van Rensburg.Familia, 25(4), 1988, pp. 89-95.

Van Rensburg, A.M.: Claasz Jansz van Rensburg. Familia, 37(4), 2000, pp. 167-176.

Van Rensburg, A.M.: On the spoor of the Bokkeveld Van Rensburgs. Familia, 26(3), 1989, pp. 56-59 & 72.

Van Rensburg, C.G.J.: Die Van Rensburgs van Biesjespoort, Vosburg (K.P.). Familia, 21(2), 1984, pp. 36-37.

Van Rensburg, C.G.J.: Die Van Rensburgs van Wielpan, Prieska. Familia, 23(2), 1986, pp. 41-42.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

VAN RHEEDE:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

VAN RIEBEECK:

Pama, C.: Kwartierstaat van Jan van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 42-43.

Van Molle, P.H.: De afstamming van Maria van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 35-42.

VAN ROOYEN:

Du Toit, Martie: ’n Van Rooyen genealogiese storie. Familia, 48(4), 2011, pp. 209-216.

Du Toit, Martie: Anthonius van Rooyen en sy nageslag. Familia, 42(4), 2005, pp. 145-154.

Du Toit, Martie: Naskrif: Anthonius van Rooyen en sy nageslag; wat het van kleinboet Gert geword? Familia 43(1), 2006, pp. 14-18.

Linde-Van Rooyen, Engela: Prinse van Serendib. Familia, 42(3), 2005, pp. 131-137.

Shepherd, Gina: The life and times of Erich van Rooyen. Part 1. Familia, 46(3), 2009,pp. 183-190.

VAN RYNEVELD:

Ploeger, J.: Helperus Ritzema van Ryneveld. Familia, 7(1), 1970, p. 5.

VAN TONDER:

Elizabeth Maria van Tonder (1847-1878) Foutiewe koppeling in SAG, Vol. 13, pp. 335 en 341. Familia, 43(3), 2006, p. 74.

VAN VUREN:

Van Vuren, J.P.J.: Visser -Brits -Van Vuren. Familia, 18(1), 1981, pp. 8-9.

VAN WARMELO:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in “Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971. pp. 8-9.

VAN WYK/VAN WIJK/VAN WYCK:

Ball, Richard: The”stamvaders” Willem and Arie van Wijk. Familia, 42(3), 2005, pp. 94-104.

Cairns, M.: Elizabeth van Wyk, 1685-1720. Familia, 12(3), 1975, pp. 55-59.

Jooste, H. Claudie: Geslagregister van Nicolaas Hendrik Salomon van Wyk. Familia, 44(2), 2007, pp. 96-104.

Lombard, R.T.J.: Magdalena (Helena) Catharina en Magdalena Christina van Wyk. Familia, 21(4), 1984, p. 92.

Short Notes. Familia, 13(4), 1976, p. 103.

Reub, R.A.: Van Wyk. Familia, 4, 1967, pp. 88-89.

Van Wyck, P.: The ancestors of the South African Van Wyks in Holland. Familia, 3, 1966, pp. 42-48.

VAN ZYL:

Kort aantekeninge. Familia, 9(1), 1972, p. 30.

Smith, Nerine, et al.: 'n Tak van die familie Van Zyl. Familia, 28(1), 1991, pp. 138-147.

Van Zyl, J.C.: Die familie Van Zyl in Suid-Afrika. Familia, 2, 1965, pp. 58-59.

Van Zyl, J.R.: Die stamvader Willem van Zyl. Familia, 8(4), 1971, pp. 90-91.

Van Zyl, J.R.: Uitbreiding op die geslagsregister van die familie van Zyl. Familia, 8(4), 1971, pp. 110-112.

Van Zyl, H.G.: Die aankoms van die stamvader Willem van Zyl. Familia, 14(4), 1977, pp. 77-78.

VARKEVISSER:

Short Notes. Familia, 13(4), 1976, p. 103.

VENTER:

Bleibaum, H.G.: Die stamvader Hendrik Venter. Familia, 10(3), 1973, p. 69.

Heese, J.A.: 'n Venter-stamboom, 1560-1893. Familia, 10(1), 1973, pp. 25-27.

Venter, Barend J.: Anna Sabina Venter - onbekende dogter van stamvader? Familia, 36(3), 1999, pp. 134-136

Venter, P.E.: Venter. Familia, 27(3), 1990, pp. 79-80.

Venter, Piet.: Hendrik Venter van Hamel, Vlaandere (nie van Hameln, Duitsland, nie). [Brief.] Familia, 49(1&2), pp. 2-4.

Venter, Piet: Feite, afleidings, aannames en bespiegelinge oor ‘n Suid-Afrikaanse stamvader — VENTER. Familia, 46(3), 2009, pp. 132-146.

Vorster, R W.: Van der Walt - Venter. Familia, 14(2/3), 1977, p. 58.

Venter, Gerrit: Die Von Dempters (Venters) van Hameln. Familia, 43(2), 2006, pp. 36-37.

VERMAAK:

Vermaak, Nico: Gerrit Augustijnsz Vermaak: S.A. stamvader. Familia, 38(1), 2001, pp. 12-19.

Vermaak, Salomon C.J. Hoogenraad-: Die Familie Vermaak: Ons Nederlandse voorouers in Maarssen (Utrecht), Nederland (1580-1720). Familia, 43(4), 2006, pp. 145-154.

VERMEULEN:

Vermeulen, Johan & Izak: Die Geslagregister van die Vermeulen familie in Suider Afrika. [Boekresensie deur Pieter de Beer] Familia, 42(4), 2005, p. 186.

VERSCHUUR:

Ploeger, J.: 'n Gedeelte van die genealogie Verschuur. Familia, 2, 1965, pp. 60-63.

VERSVELD:

Ffolliott, P.: The Versvelds and Piketberg mountain. Familia, 3, 1966, pp. 31-37.

VERWOERD:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Mev. Betsie Verwoerd. Familia, 11(1), 1974, pp. 13-15.

Lombard, R.T.J.: Die kwartierstaat van mev. Elizabeth (Betsie) Verwoerd, geb. Schoombee. Familia, 28(2), 1991, pp. 159-162.

Pama, C.: Die afstamming van dr.Hendrik Verwoerd. Familia, 4, 1967, pp. 80-86.

Pama,C.: Nogmaals die afstamming van dr. H.F. Verwoerd. Familia, 5, 1968, p. 38.

Van der Hoeven, E.: Aanvullingen op de kwartierstaat van dr. H.F. Verwoerd. Familia, 7(1), 1970, pp. 25-26.

VICTOR:

Heese, J.A.: Families Victor en Witmond. Familia, 5, 1968, p. 95.

VILJON:

Viljoen, prof. Christo: Wie was Christiaan Viljon? Familia, 42(1), 2005, pp. 23-26.

VILJ OEN:

De Villiers, William: Cornelia Villion, her husbands and Watervliet farm. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 53-57.

Lombard, R.T.J.: Afkoms van dr G. v. N. Viljoen. Familia, 22(1), 1985, pp. 13-15.

Smit,B.: Familie Viljoen. Familia, 8(4), 1971, p. 89.

Viljoen, H.C.: Viljoen. Familia, 12(1), 1975, p. 18.

Viljoen, H.C.: Viljoen-familieregister vorder fluks. Familia, 12(2), 1975, pp. 29-32.

VIORONI:

Harley, Lois: An Italian in the family— Joseph (Guiseppe) Vioroni. Familia, 47(1), 2010, pp. 59- 66.

Malan, Ockert: [Brief met korreksie oor die frase “van de Kaap” in Vioroni artikel]. Familia, 47(2), p. 79.

VISAGIE:

Visagie, dr. Jan C.: Pieter Visagie se aankoms in Tafelbaai 350 jaar gelede. Familia, 41(4), 2004, pp. 176-180.

VISSER:

Ball, Richard: Maria Jansz Visser, 1649-1718, a much-travelled woman. Familia, 44(1), 2007, pp. 12-19.

Brand, M.C.: Nie hierdie Maria Visser nie, maar die ander Maria Visser – eggenote van Frederik Brand (b5). Familia, 42(4), 2005, pp. 164-167.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Andries Gerhardus Visser. Familia, 19(3), 1982, pp. 68-69.

Visser, Attie: Vissers uit die Sandveld na Wes-Transvaal. Familia, 45(1), 2008, pp. 41-46.

Van Vuren, J.P.J.: Visser -Brits -Van Vuren. Familia, 18(1), 1981, pp. 8-9.

VLOK:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van minister A.J. Vlok. Familia, 26(2), 1989, pp. 36-43.

VOLSTEEDT:

Laing, R.A.: Volsteedt or Von Volstedt. Familia, 8(3), 1971, pp. 28-29.

Laing, R.A.: Volsteedt or von Volstedt II. Familia, 9(1), 1972, pp. 20-25.

Laing, R.A.: Kwartierstaat van T.A.J. Volsteedt. Familia, 9(1), 1972, p. 25.

Laing, R.A.: Volsteedt - the first two generations. Familia, 32(1&2), 1995, pp. 12-16.

VON ABO:

Van Buuren, E.: Von Abo. Familia, 10(4), 1973, pp. 107-108.

VON DEMPTER:

Venter, Gerrit: Die Von Dempters (Venters) van Hameln. Familia, 43(2), 2006, pp. 36-37.

VON LUDWIG:

Bradlow, J.R.: Baron von Ludwig and his descendants. Familia, 2, 1965, pp. 39-40.

VON MOLTKE:

Heese, J.A.: Von Moltke in Suid-Afrika. Familia, 8(2), 1971, pp. 20-21.

Malan, O.G. & Von Moltke, T.D.T.: Von Moltke. Familia, 36(1), 1999, pp. 27-36.

VON VOLSTEDT:

Laing, R.A.: Volsteedt or Von Volstedt. Familia, 8(3), 1971, pp. 28-29.

VON WIELLIGH:

Wortley, Corli: Die Von Wiellighs van Keimoes. Familia, 48(4), 2011, pp.197-208.

VORSTER:

Boje, J.G.: Ou Vorster Bybel. Familia, 15(3), 1978, p. 71.

Boje, J.G.: Nogmaals die Vorster Bybel. Familia, 15(4), 1978, p. 96.

Du Preez, Thys: Patos agter die name en datums. Familia, 47(2), 2010, pp. 123-124.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van dr. P. W. Vorster. Familia, 17(1), 1980, pp. 11-12.

Pama, C.: Kwartierstaat van die Eerste Minister (B.J. Vorster). Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

Vorster, J.D.: Die kwartierstaat van die Eerste Minister B.J. Vorster. Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

VOS:

Hargreaves,H.T.: A branch of the Vos family. Familia, 23(1), 1986, pp. 16-19.

VOSLOO:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van A.H. Vosloo, administrateur van die Kaapprovinsie. Familia, 8(4), 1971, pp. 95-97.

Print