Surnames

Surnames - F

FABER:

Ballot, Elmien: Die Faber stamouers. Familia, 39(1), 2002, pp. 53-55.

FAGAN:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van H.A. Fagan. Familia, 9(3), 1972, pp. 71-73.

FAIRBAIRN:

Rennie, J.V.L.: John Fairbairn. Familia, 16(1), 1979, pp, 15-16.

FAIRBRIDGE:

Bate, Dick: Foot prints in time: Fairbridge in Southern Africa. Familia, 38(3), 2001, pp. 141-143.

FALCK:

Kors, J.W.M.: Falck-stamreeks. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 80-81.

FALKENBERG:

Hayes, S.: The Decker and Falkenberg families. Familia, 13(2), 1976, pp. 40-44.

FAURE:

Botha, Joubert: Huldeblyk aan Hendrina Susanna Joubert Faure (née Hough). Familia, 49(4)

2012, pp.189-195.

Faure, Rina: Die geslag van Abraham Faure, 1860-1937. Familia, 35(2), 1998, pp. 74-82.

Faure, mev. Rina: Korreksies en aanvullings op die Abraham Faure stamboom. Familia, 39(2), 2002, pp. 103-104.

Leemans, W.F.: Herkoms van die familie Faure. Familia, 19(2), 1982, pp. 44-46.

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van David Pieter Faure unitariese predikant van Kaapstad. Familia, 27(4),1990, pp. 101-103.

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van die broers drr. Abraham en Philip Faure. Familia, 27(4), 1990, pp. 104-107.

FERREIRA:

Ferreira, O.J.O.: Ignatio Leopold Ferreira (ca. 1696-1772) - Portugese skipbreukeling wat die stamvader van 'n Afrikanerfamilie geword het. Familia, 27(4), 1990, pp.86-95.

Ferreira, O.J.O.: Die familie Ferreira in Portugal. Familia, 28(3), 1991, pp. 177-180.

FINDLAY:

Langham-Carter, R.R.: Four early British families in Cape Town. Familia, 8(2), 1971, pp. 3-5.

FISHER:

Rudge, Allan: Would grandmother Fisher's family please come forward. Familia, 36(3), 1999, pp. 123-130.

FONTERNEL:

Fonternel, Zouna du Toit: Pieter Johannes Fonternel (1842-1934), stamvader van die Fonternels in Suid-Afrika. Familia, 28(2), 1991, pp. 155-159.

FORD:

Smits, P.: Lewis Peter Ford - An almost forgotten pioneer of Johannesburg. Familia, 24(1), 1987, pp. 2-7.

FOSTER:

Langham-Carter, R.R.: The Fosters of Clanwilliam. Familia, 26(1), 1989, pp. 8-11 & 15.

FOUCHE:

Die voorouers van die voormalige staatspresident Jacobus Johannes Fouché. Familia, 12(3), 1975, pp.59-60.

Boucher, M.: The Fouché family in Europe. Familia, 13(4), 1976, pp. 79-81.

Fouché, Frans: Die Hennenman-familie in die Oranje-Vrystaat. Familia, 41(3), 2004, pp. 114-120.

Fouché, Willem: 'n Toevallige, maar hoogs interessante besoek aan Mer en Suèvres op die Franse platteland. Familia, 30(1), 1993, pp. 1-3.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van ons Staatspresident - J.J.Fouche. Familia, 6(2), 1969, pp. 40-42.

FOURIE:

F'ourie, P.J.: Die voor-en nageslag van Kmdt. P.J. Fourie - boerekrygsman en held van die slag van Graspan (6 Junie 1901). Familia, 9(3), 1972, pp. 84-87.

Fourie, P.J.: Die voor-en nageslag van Kmdt P.J. Fourie- boerekrygsman en, held van die slag van Graspan (6 Junie 1901) II. Familia, 10(1), 1973, pp. 20-22.

Fourie, Petrus Johannes: Daniel Jacobus Fourie — ‘n tak van die nageslag van David Fourie. Familia 46(2), 2009, pp. 115-124.

FRANCK:

Tapping, M.: Jules Franck and his descendants (I). Familia, 20(2), 1983, pp. 48-52.

Tapping, M.: Jules Franck and his descendants (II). Familia, 20(3), 1983, pp. 57-59, 78.

FRASER:

Rowse, D.E.: The family of the Rev. Colin Fraser of Beaufort West. Familia, 15(3), 1978, pp. 72-74.

FRATES:

Frates, J.C.: Die Frates-familie in Suid-Afrika. Familia, 25(1), 1988, pp. 16-17.

FRÖHLICH:

Schindehutte, F.J.: Voorgeslag van Catharina Elizabeth Fröhlich, moeder van die Schindehütte stamvader in Suid-Afrika. Familia, 36(2), 1999, p. 88.

FROST:

Halse, M.: Frost and Halse. Familia, 8(3), 1971, p. 17.

FRYER:

Langham-Carter, R.R.: The Fryers of Clanwilliam. Familia, 26(3), 1989, pp. 64-68.

Print

Surnames - G

GARBERS:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van drr. C.F. en J.G. Garbers. Familia, 23(3), 1986, pp. 56-58, 61.

GARDNER:

Eksteen, J.P.G.: Some notes on the Gardner family. Familia, 7(3), 1970, pp. 75-78.

GELDENHUYS:

Krige, J.D.: Die herkomsgeskiedenis van die familie Geldenhuys. Familia, 13(1), 1976, p. 3.

GERINGER:

Cairns, M.: Geringer and Bok - a genealogical jig-saw. Familia, 13(2), 1976, pp. 27-37, 40.

GERRITS:

Cairns, M.: Gerrit Gerrits of Oldenburg and Susanna of Mombasa: an early 18th century couple. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 49-56.

GEY VAN PITTIUS:

Van Aswegen, Hennie: Die Gey van Pittius stammoeder - Johanna Ewaldina Wägener. Familia, 30(3&4), 1993, pp .57-58.

GIBSON:

Dreyer, J.: Grafskrifte op Winburg. Familia, 22(1), 1985, p. 24.

GILFILLAN:

Mitford-Barberton, L.: Gilfillan. Familia, 2, 1965, pp. 6-7.

GLEN:

Glen, H.F.: Notes on the ancestors of Melissa Frances Glen. Familia, 34(1), 1997, pp. 8-13.

GOCH:

Mowlam, Dorothy: Goch family tree. Familia, 48(3), 2011, pp. 143-160.

GOETZ:

Du Plooy, Simon, samest. : ’n Potchefstroomse familie — GOETZ. Familia, 50(4), 2013, pp. 191-214.

GOMBERT:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

GOOSEN:

Cairns, M.: Appolonia of the Cape, c. 1716-1762. Familia, 24(4), 1987, pp. 85-89.

Goosen, O.J.A.: Die Goosen-familie van Oos-Kaapland. Familia, 33(1), 1996, pp. 10-15.

GORDON:

Maclean, J: Robert Jacob(James) Cordon; sy voor-en nageslag. Familia, 7(2), 1970, pp. 34-35.

GOUS/GOUWS:

Ford, Richard Y: Regstelling — Die “Duitse” Gous van Hannover. Familia, 49(3), 2012, p. 81.

Short, Arina: Die Gouwse van Kaapsche Hoop. Familia, 46(1), 2009, pp. 3-19.

Short, Arina: Die Storie van ’n Gouws graf. Familia, 46(4), 2009, pp. 230-243.

Short, Arina: Die Storie van ’n Gouws graf. Familia, 47(2), 2010, p. 80.

Short, Arina: Die “Duitse” Gous van Hanover. Familia, 49(1&2), pp. 51-68.

GRAAFF:

Pama, C.: By die kwartierstaat van Sir de Villiers Graaff. Familia, 10(4), 1973, pp. 94-95.

Van Zyl, H. & Heese, J.A.: Graaff-kwartierstaat. Familia, 10(4), 1973, pp. 96-98.

GRACE:

Saaiman, P. Louis: Thomas Grace se geslagregister in Suid-Afrika. Familia, 33(4), 1996, pp.99-102.

GRAY:

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

GREEFF:

Greeff, Francois: Greeff and Lategan marriages in S.A. Genealogies. Familia 44(4), 2007, pp. 234-239.

Greeff, Francois: Batavia, Java — Home to Matthias Greeff from 1674 to 1679. Familia, 47(2), 2010, pp.92-101.

Greeff, Natanja: The Political affiliations and loyalties of Matthias Greeff. Familia, 45(4), 2008, pp. 204-208.

GREEN:

Hayes, S.T.W.: The Green family - History and legend. Familia, 16(1), 1979, pp. 1-6.

GREWAR:

Murray, S.: David McKenzie Grewar en sy nasate- die eerste drie geslagte. Familia, 23(1), 1986, pp. 9-14.

GREY:

Langham-Carter, R.R.: What happend to the Greys. Familia, 11(3), 1974, pp. 78-80.

GREYLING:

De Villiers, Maureen: Die Genealogie van Jan Christoffel Greyling; wie was dié Dorslandtrekker? Familia, 48(4), pp. 189-196.

Dreyer, J. : Grafskrifte op Winburg. Familia, 22(1), 1985, p. 24.

Greyling, F.J.: Eduard Greyling - hoofdanser van Kruik-balletgeselskap - en sy voorgeslag. Familia, 23(1), 1986, pp. 15, 19.

Louwrens, M.M.: Die Greylings van Bothaville. Familia, 28(2), 1991, pp. 150-151.

GRIJP:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971. pp. 8-9.

GROBBELAAR / GROBLER:

Bleibaum, H.G.: Grobler - Grobbelaar. Familia, 11(3), 1974, pp. 75-76.

Grobler, C.L.: Grobler - Grobbelaar. Familia, 11(4), 1974, pp. 95-97, 100-101.

Grobler, C.L.: Grobler - Grobbelaar. Familia, 12(1), 1975, pp. 11, 24-25.

Grobler, C.L.: Grobler -Grobbelaar. Familia, 12(2), 1975, p. 45.

GROENEWALD:

Coetzee, P.J.S.: Die stamouers Groenewald. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 71-73.

Heese, J.A.: Ouers onbekend. Familia, 6(2), 1969, pp. 49-50.

GROENEWOUD:

Dekenah, I.: Groenewoud. Familia, 24(3), 1987, pp. 56-58.

GRUNDLING(H):

Cilliers, Ben: Families van die Klein Karoo — Grundling(h). Familia, 50(2&3), 2013, pp.145-184.

GUEST:

Van der Merwe, J : The Guests of Bury St. Edmunds. Familia, 18(2), 1981, pp. 33-35.

GURNEY:

Langham-Carter, R.R. : Beatrice Gurney: lady of mystery. Familia, 20(3), 1983, pp. 63, 67-70.

Van der Merwe, J.: The Battenberg-Gurney connection. Familia, 16(2), 1979, pp. 36-67.

Print

Surnames - H

HAARHOFF:

Die vroeë geskiedenis van die familie Haarhoff in Suid-Afrika en stamregister van die eerste vyf geslagte. Familia, 23(4), 1986, pp. 73-82.

HAASBROEK:

Haasbroek, Anessa: Gerbrand Haasbroek se brief aan sy seun. Familia, 40(1), 2003, pp. 21-34.

HAAVEKOST:

Kraamwinkel, P.O.: Die familie Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, pp. 97-100.

HAGGARD:

Langham-Carter, R.R.: Inter-marriages in some St Helena families. Familia, 19(4), 1982, pp. 92-94.

HALEY:

The phenomenon of 'roots'. Familia, 14(4), 1977, p. 61.

Baker, J.F.: Interview with Alex Haley. Familia, 13(4), 1976, pp. 99-100.

HALGREEN/HALGRYN:

Halgryn, Vincent: Cornelis Halgreen of Westerwik - Scandinavian. Familia, 27(4), 1990, pp. 107-110.

HALL:

Gillmer, Adeline: The Hall family. Familia, 31(4), 1994, pp. 84-87.

HALSE:

Halse, M.: Frost and Halse. Familia, 8(3), 1971, p. 17.

Cooper, A.K.: Halse/Stone/Coleman. Familia, 36(4), 1999, pp. 158-160.

HANCOCK:

Barker, M.A.: Thomas Hancock. Familia, 19(4), 1982, pp. 106-108.

HARDERS:

Semmelink, J.: Ds. Remmerus Harders 1734-1811. Familia, 9(1), 1972, pp. 13, 18-19.

HARDS:

Laing, R.A. & Hards, V.K. : Hards(Hardres). Familia, 9(4), 1972, pp. 107-113.

HARE:

Langham-Carter, R.R.: The Hares of Oude Wynberg. Familia, 15(1), 1978, pp. 5-8.

HARLEY:

Harley, Lois: John Harley and his descendants in South Africa. Familia, 48(1), 2011, pp.35-47.

HARRIS:

Mercer, Conrod: John Henry Harris and his descendants. Familia, 36(3), 1999, pp. 131-133.

Van Buuren, E.: Harris. Familia, 10(4), 1973, pp. 108-109.

HATTINGH:

Hattingh, W.: Die Hattingh-stamregister tot en met die Groot Trek. Familia, 17(2), 1980, pp. 38-39.

Hattingh, W.: Die familie Hattingh in Suid-Afrika Familia, 15(1), 1978, pp. 17-22.

Hattingh, W.:Die familie Hattingh in Suid-Afrika II. Familia, 15(2), 1978, pp. 29-37, 40-41.

Hattingh, W.: Die Voortrek en die Hattingh-familie (I). Familia, 16(4), 1979, pp. 100-104.

Hattingh, W.: Die Hattingh-stamregister tot en met die Groot Trek. Familia, 17(1), 1980, pp. 6, 16-25.

HAVENGA:

De Villiers, C.G.S.: Afstamming van wyle Minister N. C. Havenga. Familia, 3, 1966, pp.29-30.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Nicolaas Christiaan Havenga. Familia, 9(2), 1972, pp. 43-45.

HAYWORD:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

HEDELIUS:

Cairns, M.: The quest for the silver chalice. Familia, 15(1), 1978, pp. 10-11, 14-16.

HEESE:

Pama, C.: Dr. J.A. Heese oorlede. Familia, 27(4), 1990, p.82.

Heese, Hans: Kwartierstaat van Johannes August Heese. Familia, 28(1), 1991, pp. 135-137.

HELLET:

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

HELM:

Heese, J..A..: Genealogie van die familie Helm. Familia, 9(2), 1972, pp. 52-54.

HENDRIKS/HENDRICKS/HENDRICKSZ:

Cairns, M.: Appolonia of the Cape, c. 1716-1762. Familia, 24(4), 1987, pp. 85-89.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel 1. Die stamvader van een van die Hendriks families van Suid-Afrika. Familia, 44(1), 2007, pp. 5-11.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel II. Die Johannes Jacobus-takke. Familia, 44(2), 2007, pp. 107-120.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel II. Regstelling. Familia, 44(3), 2007, p. 129.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel III. Die Cornelius Hermanus-takke. Familia, 44(4), 2007, pp. 213-223.

HENNING:

Henning, O.J.: Die Henning families van Suid-Afrika (1). Familia, 21(1), 1984, pp. 17-21.

Henning, O.J.: Die Henning families van Suid-Afrika. Familia, 21(2), 1984, pp.30-34, 45.

Henning, O.J.: Is hulle van Henning of Hennig? Familia, 27(1), 1990, pp. 10 & 15-17.

Henning, O.J.: Krygsgeskiedenis van die Henning Familie (1). Familia, 31(2&3), 1994, pp. 58-64.

Henning, O.J.: Krygsgeskiedenis van die Henning Familie (2). Familia, 31(4), 1994, pp. 90-93.

HENRICO:

Smits, Peter: Gedenkskrif van Rachel de Villiers Henrico (gebore Dorey),1896-1988. Familia, 44(3), 2007, pp. 161-173.

HERTZOG:

De Villiers, C.G.S.: Opmerkinge oor dic kwartierstaat van mev. Genl. Hertzog. Familia, 11(1), 1974, pp. 24-25.

Heese, J.A. : Kwartierstaat van Generaal J.B.M. Hertzog. Familia, 4, 1967, pp. 64-65.

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Wilhelmina Jacoba Neethling, eggenote van genl. J.B.M. Hertzog. Familia, 10(3), 1973, pp. 69-71.

HEUFFKE:

Punt, W.: Die familie Heuffke. Familia, 1(3), 1964, p. 59.

HEYDENRYCH:

Raath, C.J.: Jan Ernst Heydenrych (b6). Familia, 11(4), 1974, pp. 102-110.

HEYLON:

Pottas, Johan J.: Die effek van die pokke-epidemie op die gesinne van Anna Heylon. Familia, 43(2), 2006, pp. 58-60.

HEYSTEK:

Coetzee, N.A.: Heystek: Die vestiging van 'n familie. Familia, 13(1), 1976, pp.10-11, 14-15, 25-26.

Coetzee, N.A.: Heystek - Die vestiging van 'n familie II. Familia, 15(2), 1978, pp. 43-48.

HICKMAN:

Knoesen, Riaan L.: Stamboom van Edward Hoste Hickman. Familia, 32(3), 1995, pp. 52-56,

HIEMSTRA:

Hiemstra,V.G.: Die familie Hiemstra. Familia, 20(1), 1983, pp. 15-17, 24.

Pama, C.: Kwartierstaat van S. W. Hiemstra. Familia, 20(1), 1983, pp. 12-14.

HILLEGEIST:

Heese, J.A.: Christina Petronella Hillegeist, 'n onbekende stammoeder. Familia, 7(2), 1970, pp. 41-42.

HITCHCOCK:

Die stamvader van die familie Hitchcock. Familia, 22(1), 1985, p. 22.

HOCKLEY:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

HOEFNAGELS:

Keller, Corney: Margaretha Hoefnagels — minus one; wife of Albert Barends Gildenhuiz. Familia, 50(1), 2013, pp. 61-92.

HOESCH:

Laing, Robert A.: The Hoesch family and descendants in South Africa. Survey. Familia, 31(1), 1994, pp. 2-6.

HOETS:

Levyns, J.E.P.: Jan Hoets. Familia, 13(4), 1976, p. 97.

HOFFMAN:

Bergh, E.: Extracts from the Cape Town Gazette, 8th Aug. 1814. Familia, 11(4), 1974, pp. 110-111.

Heese, J.A.: Ouers onbekend. Familia, 6(2), 1969, pp. 49-50.

Lombard, R.T.J.: Was Pres. J.P. Hoffman wettig getroud. Familia, 21(1), 1984, pp. l-2.

Muir, J.: 'n Relikwie van die Hoffmans. Familia, 7(1), 1970, pp. 17-19.

Pama, C.: President J.P. Hoffman en sy voorgeslag. Familia, 7(1), 1970, pp. 12-17.

Upham, M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

Van der Byl, J.: Die kwartierstaat van President Hoffman. Familia, 7(1), 1970, pp. 14-15.

HOFFMANN:

Heese, J.A.: Catharina Hoffmann. Familia, 5, 1968, p. 94.

HOFMEYER:

Hofmeyer-grafkelder. Familia, 10(4), 1973, pp. 102-105.

HOFMEYR:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Jan Frederik Hendrik Hofmeyr. Familia, 13(2), 1976, pp. 38-39.

Heese, J.A.: Opmerkings by kwartierstaat van J.F.H. Hofmeyr (Klein Jannie). Familia, 13(2), 1976, p. 37.

Hofmeyr, G. & Sleigh, D.: J.H. Hofmeijer, stamvader van die Hofmeyrs. Familia, 25(4), 1988, pp. 86-89

HOLLEMAN:

Suid-Afrikaansc takke van Nederlandse families in "Nederlands Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

HOLTSHAUSEN:

Holtshousen, W.J.S.: Het Andries Holtshausen vier seuns gehad? Familia, 33(1), 1996, pp. 23-26.

Holtshousen, W.J.S.: Variante van Holtshausen. Familia, 33(3), pp. 81-86.

HOOGENHOUT:

Hoogenhout, I.M.: Hoogenhout. Familia, 23(2), 1986, pp. 38-40.

HOOGSTAD:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

HORAK:

Horak, J.: Wat se Horak ... ?. Familia, 19(3), 1982, pp. 75-80.

HOUGH:

Botha, Joubert: Huldeblyk aan Hendrina Susanna Joubert Faure (née Hough). Familia, 49(4)

2012, pp.189-195.

De Villiers, William: A question of madness. Familia, 27(2), 1990, pp. 32-36.

Faure, Rina: Geslagregister van Familie Hough (Hauk, Hauck, Hough, ens.). Familia, 30(2), 1993, pp. 31-37.

Hough, Wendel James: A quest for my family register — the family of Gert Johannes Hough.

Familia, 47(3), 2010, pp. 172-177.

Hough, Wendel James: A quest for my family register. Familia, 48(2), 2011, pp. 103-110.

HOWALDT:

Smit, Rae: DFK German orphan: Eike de Lange (* Howaldt) 1937-2003. Familia, 41(4), 2004, pp. 141-143.

HUGHES:

Van Aardt, Pieter: Isaac Hughes: Missionary and untiring labourer (1797-1870). Familia, 45(3), 2008, pp.158-163.

HUGO:

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Blignaut. Familia, 10(1), 1973, pp. 11-13, 28.

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Blignaut II. Familia, 10(2), 1973, pp. 31-37.

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Blignaut III. Familia, 10(3), 1973, pp. 72-80.

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van die families Hugo en Blignaut IV. Familia, 10(4), 1973, pp. 85-92.

Hugo, A.M.: Anne Hugot, Nouvelle Convertie - 'n interessante mededeling uit Frankryk. Familia, 11(1), 1974, pp. 21-24.

HUGOT:

Hugo, A.M.: Pieter Francois Theron van Tulbagh. Familia, 8(4), 1971, pp. 98-109.

HUMPHRIES:

Jooste, Helena Claudina: Humphries. Familia, 26(2), 1989, pp. 26-29.

Print

Surnames - J

JACKSON:

Harrison, B.L.: Jackson. Familia, 14(1), 1977, pp. 3-5.

Langham-Carter, R.R.: John Duke Jackson of Korteshoven. Familia, 15(3), 1978, pp. 70-71.

JACOB:

Boucher, M.: The Cape Huguenots from the Calaisis: a re-examination. Familia, 12(1), 1975, pp. 6-10, 14-17.

JACOBS:

Coetzee, N.A.: Die stammoeder Ariaentjie Jacobs of te wel Ariaentjie Ariens. Familia, 15(1), 1978, pp. 9-10.

Heese, J.A.: Petrus Jacobus Jacobs, die vermaarde grootwildjagter van Wes-Transvaal. Familia, 17(1), 1980, pp. 15-16.

JACOBUS:

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

JOHNSTON:

Melville, Janet: James Johnston, * 1815. Familia, 31(4), 1994, pp. 87-90.

JONASZ:

Cairns, M.: Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

JONKER:

Jonker, A.H.: Die stamvader - Adolph Jonker (I). Familia, 2, 1965, pp. 41-48.

JOOSTE:

Cloete, Abraham F.: Familieregister van Jan Blackie Jooste. Familia, 33(2), 1996, pp. 50-53.

Van Wijk-Jooste, H.C.: Nageslag van André Jooste. Familia, 31(1), 1994, pp. 7-13.

Van Wijk-Jooste, H.C.: Nageslag van Hendrik Stephanus Jooste *1840. Familia, 31(2&3), 1994, pp. 45-48.

JOOSTEN:

Cairns, M.: Armosyn Claasz of the Cape and her jamily, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

JORDAAN:

Booyens, Harry: Pierre de Cabrières and Pierre de Belle Étoile.[Correction of a fundamental flawin the popular picture of the progenitors of the Jordaan family in South Africa]. Familia, 49(3), 2012, pp. 99-122.

Jordaan, Marthinus: Jourdan/Jordaan-familie in Suid-Afrika;’n genealogiese register vanaf 1688. [Boekaankondiging] Familia, 42(3), 2005, pp. 137-138.

JOUBERT:

De Villiers, C.G.S.: Louise Joubert, 'n onbekende kind van die stamouers. Familia, 7(2), 1970, pp. 54-55; 42(3), 2005, pp. 111-112.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Frank Joubert. Familia, 12(1), 1975, pp. 11-13.

Heese, J.A.: Probleme i.v.m. die Joubert-geslagsregister. Familia, 16(2), 1979, pp. 34-36.

Joubert, H.C.: Die familie Joubert: moontlike oplossings ten opsigte van raaisels waaroor al baie bespiegel is. Familia, 30(2), 1993, pp. 25-30.

Joubert, Hennie C.: Die Joubert voorgeslagte: Frankryk & Suid-Afrika. Familia, 36(3), 1999, pp. 106-115.

Joubert, K. van der Berg: Another piece in the Joubert Jigsaw. Familia, 19(4), 1982, pp. 85-89.

Joubert, P.G.: Die Jouberts in Suid-Afrika, 1688-2008. [’n Boekresensie deur Joubert Botha in Familia, 45(4), 2008, pp.266-267].

Le Roux, J.G. & R.G.N.: Kwartierstaat van Kom.Genl. P.J. Joubert. Familia, 12(4), 1975, pp. 90-91.

Print

Surnames - K

KAMFER kyk/see CAMPHER:

KEEVY:

Melville, Janet: Keevy stamboom. Familia, 31(4), 1994, pp. 77-81.

KELLER (KALLEN):

Delport, Stef: Keller (Kallen). Familia, 27(2), 1990, pp. 27-28.

KEMP:

Kemp, Maans: Die Kemps; 'n Kaap-Transvaal-konneksie. Familia, 25(2), 1988, pp. 36-37.

KEMSLEY:

Cave, B.: A Game of hide and seek. Familia, 1, 1964/65, pp. 34-36.

KESTELL:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

KEYSER:

Pretorius, M.D.: Spangenberg of Keiser. Familia, 22(4), 1985, p. 89.

KING:

Scallan, V.J.: Dick King. Familia, 21(4), 1984, p. 114.

KIRSTEN:

Muller, C.F.J.: Die dood van Johannes Frederik Kirsten. Familia, 12(3), 1975, pp. 61-62.

KLEINHANS:

Fox, Herbert: Petrus Herodus Kleinhans(1838 – 1908). Strand, Die Outeur, g.d., 149p.

[Boekresensie deur Thys du Preez] Familia, 47(1), 2010, p.76.

KLINGHARDT:

Louw, B.K.: Familie Klinghardt. Familia, 12(1), 1975, pp. 20-21.

KNIPE:

Snell, Glennis: My grandmother was a saint. Familia, 36(3), 1999, pp. 117-122.

Snell, Glennis: The Saints come marching in: my ancestors the Knipes of St. Helena. Familia, 37(2), 2000, pp. 69-81.

KOLBE:

Van Aardt, Pieter: The Descendants of Frederik Fortunatus Kolbe (b2c8); a branch of the Kolbe family. Familia, 45(4), 2008, pp. 247-250.

KOLVER:

Cairns, Margaret: The Kolvers of the Orange Free State. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 72-75.

KONING:

Upham, M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

KOOPMANS-DE WET:

Pama, C.: Kwartierstaat van 'Marie' Koopmans-de Wet. Familia, 15(3), 1978, pp. 61-65.

KOTZE:

Schoeman, A.E.: Louis Kotze en Wilhelmina Lodewika Schoeman. Familia, 8(4), 1971, pp. 87-88.

KOTZEE:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van Andries Lodewickus Kotzee. Familia, 13(4), 1976, pp. 90-91.

KRAAMWINKEL:

Kraamwinkel, P.O.: Die familie Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, pp. 97-100.

Kraamwinkel, P.O.: Die familie.Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 6(1), 1969, pp. 21-26.

KRIGE:

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Isabella Margaretha Smuts(gebore Krige). Familia, 10(1), 1973, pp. 13-15.

KRITZINGER:

Beese, J.A.: Tweehonderdjaar in Suid-Afrika. Familia, 6(3), 1969, p. 65.

Bleibaum, H.G.: Nog meer oor die Duitse voorouers van die Kritzingers. Familia, 8(2), 1971, p.11.

KROL:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat” 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

KRUGEL:

Cairns, M.: Matthys Krugel. Familia, 14(1), 1977, pp. 5-10, 15-18.

KRUGER:

Forste/Lombard: Frantz Kruger (Kröger), die stamvader van die Kruger familie in S.A. Familia, 20(4), 1983, pp. 88-89.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van President Kruger. Familia, 6(1), 1969, p. 14.

Heese, J.A.: Voortsetting van Kwartierstaat Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 15-18.

Heese, J.A.: 'n Paar aantekeninge by die kwartierstaat van Paul Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 19-20.

Holden, P.: Kruger, additions to the genealogy published in S.A. Genealogies 4. Familia, 31(1), 1994, pp. 14-21.

Holden, Peter: Ammendments to the Kruger family tree. Familia, 31(4), 1994, pp. 71-74.

Kruger, Barry: Jacob Kruger — Regstellings oor die Stamvader. Familia, 41(3), 2004, pp. 121-125.

Kruger, Barry: Die Kruger-familie van Suider-Afrika. [’n Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford]. Familia, 45(1), 2008, p. 68.

Malan, Sasa (* Erasmus): Die Voortrekkers Stephanus Petrus Erasmus en Maartje Wilhelmina Zacharia Kruger en hul nakomelinge. Familia, 45(2), 2008, pp. 120-136.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van H. Ph. Potgieter en J.L.C.F.Kruger(H). Familia, 22(1), 1985, pp. 7-10.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van Hermanus Phillipus Potgieter en Jannetje Levina Catharina Francina Kruger (I). Familia, 21(4), 1984, pp. 93-99, 107-113.

KRULL:

Williams, L.: The Krull family - a reunion. Familia 22(4), 1985, pp. 94-97, 105-106.

KRYNAUW:

Laing, R.A.: Genealogical Table : Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp.36-37.

Laing, R.A.: Further ancestry of Helena Geertruida Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp. 38-39.

KUTZER / KUZER:

Coetzer, W.J.J.: (vide Fam. 13, 2, 1976, p. 52) Kuzer. Familia, 13(1), 1976, pp. 3-6.

KAMFER kyk/see CAMPHER:

KEEVY:

Melville, Janet: Keevy stamboom. Familia, 31(4), 1994, pp. 77-81.

KELLER (KALLEN):

Delport, Stef: Keller (Kallen). Familia, 27(2), 1990, pp. 27-28.

KEMP:

Kemp, Maans: Die Kemps; 'n Kaap-Transvaal-konneksie. Familia, 25(2), 1988, pp. 36-37.

KEMSLEY:

Cave, B.: A Game of hide and seek. Familia, 1, 1964/65, pp. 34-36.

KESTELL:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

KEYSER:

Pretorius, M.D.: Spangenberg of Keiser. Familia, 22(4), 1985, p. 89.

KING:

Scallan, V.J.: Dick King. Familia, 21(4), 1984, p. 114.

KIRSTEN:

Muller, C.F.J.: Die dood van Johannes Frederik Kirsten. Familia, 12(3), 1975, pp. 61-62.

KLEINHANS:

Fox, Herbert: Petrus Herodus Kleinhans(1838 – 1908). Strand, Die Outeur, g.d., 149p.

[Boekresensie deur Thys du Preez] Familia, 47(1), 2010, p.76.

KLINGHARDT:

Louw, B.K.: Familie Klinghardt. Familia, 12(1), 1975, pp. 20-21.

KNIPE:

Snell, Glennis: My grandmother was a saint. Familia, 36(3), 1999, pp. 117-122.

Snell, Glennis: The Saints come marching in: my ancestors the Knipes of St. Helena. Familia, 37(2), 2000, pp. 69-81.

KOLBE:

Van Aardt, Pieter: The Descendants of Frederik Fortunatus Kolbe (b2c8); a branch of the Kolbe family. Familia, 45(4), 2008, pp. 247-250.

KOLVER:

Cairns, Margaret: The Kolvers of the Orange Free State. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 72-75.

KONING:

Upham, M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

KOOPMANS-DE WET:

Pama, C.: Kwartierstaat van 'Marie' Koopmans-de Wet. Familia, 15(3), 1978, pp. 61-65.

KOTZE:

Schoeman, A.E.: Louis Kotze en Wilhelmina Lodewika Schoeman. Familia, 8(4), 1971, pp. 87-88.

KOTZEE:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van Andries Lodewickus Kotzee. Familia, 13(4), 1976, pp. 90-91.

KRAAMWINKEL:

Kraamwinkel, P.O.: Die familie Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, pp. 97-100.

Kraamwinkel, P.O.: Die familie.Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 6(1), 1969, pp. 21-26.

KRIGE:

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Isabella Margaretha Smuts(gebore Krige). Familia, 10(1), 1973, pp. 13-15.

KRITZINGER:

Beese, J.A.: Tweehonderdjaar in Suid-Afrika. Familia, 6(3), 1969, p. 65.

Bleibaum, H.G.: Nog meer oor die Duitse voorouers van die Kritzingers. Familia, 8(2), 1971, p.11.

KROL:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat” 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

KRUGEL:

Cairns, M.: Matthys Krugel. Familia, 14(1), 1977, pp. 5-10, 15-18.

KRUGER:

Forste/Lombard: Frantz Kruger (Kröger), die stamvader van die Kruger familie in S.A. Familia, 20(4), 1983, pp. 88-89.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van President Kruger. Familia, 6(1), 1969, p. 14.

Heese, J.A.: Voortsetting van Kwartierstaat Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 15-18.

Heese, J.A.: 'n Paar aantekeninge by die kwartierstaat van Paul Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 19-20.

Holden, P.: Kruger, additions to the genealogy published in S.A. Genealogies 4. Familia, 31(1), 1994, pp. 14-21.

Holden, Peter: Ammendments to the Kruger family tree. Familia, 31(4), 1994, pp. 71-74.

Kruger, Barry: Jacob Kruger — Regstellings oor die Stamvader. Familia, 41(3), 2004, pp. 121-125.

Kruger, Barry: Die Kruger-familie van Suider-Afrika. [’n Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford]. Familia, 45(1), 2008, p. 68.

Malan, Sasa (* Erasmus): Die Voortrekkers Stephanus Petrus Erasmus en Maartje Wilhelmina Zacharia Kruger en hul nakomelinge. Familia, 45(2), 2008, pp. 120-136.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van H. Ph. Potgieter en J.L.C.F.Kruger(H). Familia, 22(1), 1985, pp. 7-10.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van Hermanus Phillipus Potgieter en Jannetje Levina Catharina Francina Kruger (I). Familia, 21(4), 1984, pp. 93-99, 107-113.

KRULL:

Williams, L.: The Krull family - a reunion. Familia 22(4), 1985, pp. 94-97, 105-106.

KRYNAUW:

Laing, R.A.: Genealogical Table : Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp.36-37.

Laing, R.A.: Further ancestry of Helena Geertruida Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp. 38-39.

KUTZER / KUZER:

Coetzer, W.J.J.: (vide Fam. 13, 2, 1976, p. 52) Kuzer. Familia, 13(1), 1976, pp. 3-6.

 

Print