Skip to main content

Vanne - H

HAARHOFF:

Die vroeë geskiedenis van die familie Haarhoff in Suid-Afrika en stamregister van die eerste vyf geslagte. Familia, 23(4), 1986, pp. 73-82.

HAASBROEK:

Haasbroek, Anessa: Gerbrand Haasbroek se brief aan sy seun. Familia, 40(1), 2003, pp. 21-34.

HAAVEKOST:

Kraamwinkel, P.O.: Die familie Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, pp. 97-100.

HAGGARD:

Langham-Carter, R.R.: Inter-marriages in some St Helena families. Familia, 19(4), 1982, pp. 92-94.

HALEY:

The phenomenon of 'roots'. Familia, 14(4), 1977, p. 61.

Baker, J.F.: Interview with Alex Haley. Familia, 13(4), 1976, pp. 99-100.

HALGREEN/HALGRYN:

Halgryn, Vincent: Cornelis Halgreen of Westerwik - Scandinavian. Familia, 27(4), 1990, pp. 107-110.

HALL:

Gillmer, Adeline: The Hall family. Familia, 31(4), 1994, pp. 84-87.

HALSE:

Halse, M.: Frost and Halse. Familia, 8(3), 1971, p. 17.

Cooper, A.K.: Halse/Stone/Coleman. Familia, 36(4), 1999, pp. 158-160.

HANCOCK:

Barker, M.A.: Thomas Hancock. Familia, 19(4), 1982, pp. 106-108.

HARDERS:

Semmelink, J.: Ds. Remmerus Harders 1734-1811. Familia, 9(1), 1972, pp. 13, 18-19.

HARDS:

Laing, R.A. & Hards, V.K. : Hards(Hardres). Familia, 9(4), 1972, pp. 107-113.

HARE:

Langham-Carter, R.R.: The Hares of Oude Wynberg. Familia, 15(1), 1978, pp. 5-8.

HARLEY:

Harley, Lois: John Harley and his descendants in South Africa. Familia, 48(1), 2011, pp.35-47.

HARRIS:

Mercer, Conrod: John Henry Harris and his descendants. Familia, 36(3), 1999, pp. 131-133.

Van Buuren, E.: Harris. Familia, 10(4), 1973, pp. 108-109.

HATTINGH:

Hattingh, W.: Die Hattingh-stamregister tot en met die Groot Trek. Familia, 17(2), 1980, pp. 38-39.

Hattingh, W.: Die familie Hattingh in Suid-Afrika Familia, 15(1), 1978, pp. 17-22.

Hattingh, W.:Die familie Hattingh in Suid-Afrika II. Familia, 15(2), 1978, pp. 29-37, 40-41.

Hattingh, W.: Die Voortrek en die Hattingh-familie (I). Familia, 16(4), 1979, pp. 100-104.

Hattingh, W.: Die Hattingh-stamregister tot en met die Groot Trek. Familia, 17(1), 1980, pp. 6, 16-25.

HAVENGA:

De Villiers, C.G.S.: Afstamming van wyle Minister N. C. Havenga. Familia, 3, 1966, pp.29-30.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Nicolaas Christiaan Havenga. Familia, 9(2), 1972, pp. 43-45.

HAYWORD:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

HEDELIUS:

Cairns, M.: The quest for the silver chalice. Familia, 15(1), 1978, pp. 10-11, 14-16.

HEESE:

Pama, C.: Dr. J.A. Heese oorlede. Familia, 27(4), 1990, p.82.

Heese, Hans: Kwartierstaat van Johannes August Heese. Familia, 28(1), 1991, pp. 135-137.

HELLET:

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

HELM:

Heese, J..A..: Genealogie van die familie Helm. Familia, 9(2), 1972, pp. 52-54.

HENDRIKS/HENDRICKS/HENDRICKSZ:

Cairns, M.: Appolonia of the Cape, c. 1716-1762. Familia, 24(4), 1987, pp. 85-89.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel 1. Die stamvader van een van die Hendriks families van Suid-Afrika. Familia, 44(1), 2007, pp. 5-11.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel II. Die Johannes Jacobus-takke. Familia, 44(2), 2007, pp. 107-120.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel II. Regstelling. Familia, 44(3), 2007, p. 129.

Hoogenraad-Vermaak, Salomon C.J.: Hieronimus Hendriks. Deel III. Die Cornelius Hermanus-takke. Familia, 44(4), 2007, pp. 213-223.

HENNING:

Henning, O.J.: Die Henning families van Suid-Afrika (1). Familia, 21(1), 1984, pp. 17-21.

Henning, O.J.: Die Henning families van Suid-Afrika. Familia, 21(2), 1984, pp.30-34, 45.

Henning, O.J.: Is hulle van Henning of Hennig? Familia, 27(1), 1990, pp. 10 & 15-17.

Henning, O.J.: Krygsgeskiedenis van die Henning Familie (1). Familia, 31(2&3), 1994, pp. 58-64.

Henning, O.J.: Krygsgeskiedenis van die Henning Familie (2). Familia, 31(4), 1994, pp. 90-93.

HENRICO:

Smits, Peter: Gedenkskrif van Rachel de Villiers Henrico (gebore Dorey),1896-1988. Familia, 44(3), 2007, pp. 161-173.

HERTZOG:

De Villiers, C.G.S.: Opmerkinge oor dic kwartierstaat van mev. Genl. Hertzog. Familia, 11(1), 1974, pp. 24-25.

Heese, J.A. : Kwartierstaat van Generaal J.B.M. Hertzog. Familia, 4, 1967, pp. 64-65.

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Wilhelmina Jacoba Neethling, eggenote van genl. J.B.M. Hertzog. Familia, 10(3), 1973, pp. 69-71.

HEUFFKE:

Punt, W.: Die familie Heuffke. Familia, 1(3), 1964, p. 59.

HEYDENRYCH:

Raath, C.J.: Jan Ernst Heydenrych (b6). Familia, 11(4), 1974, pp. 102-110.

HEYLON:

Pottas, Johan J.: Die effek van die pokke-epidemie op die gesinne van Anna Heylon. Familia, 43(2), 2006, pp. 58-60.

HEYSTEK:

Coetzee, N.A.: Heystek: Die vestiging van 'n familie. Familia, 13(1), 1976, pp.10-11, 14-15, 25-26.

Coetzee, N.A.: Heystek - Die vestiging van 'n familie II. Familia, 15(2), 1978, pp. 43-48.

HICKMAN:

Knoesen, Riaan L.: Stamboom van Edward Hoste Hickman. Familia, 32(3), 1995, pp. 52-56,

HIEMSTRA:

Hiemstra,V.G.: Die familie Hiemstra. Familia, 20(1), 1983, pp. 15-17, 24.

Pama, C.: Kwartierstaat van S. W. Hiemstra. Familia, 20(1), 1983, pp. 12-14.

HILLEGEIST:

Heese, J.A.: Christina Petronella Hillegeist, 'n onbekende stammoeder. Familia, 7(2), 1970, pp. 41-42.

HITCHCOCK:

Die stamvader van die familie Hitchcock. Familia, 22(1), 1985, p. 22.

HOCKLEY:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

HOEFNAGELS:

Keller, Corney: Margaretha Hoefnagels — minus one; wife of Albert Barends Gildenhuiz. Familia, 50(1), 2013, pp. 61-92.

HOESCH:

Laing, Robert A.: The Hoesch family and descendants in South Africa. Survey. Familia, 31(1), 1994, pp. 2-6.

HOETS:

Levyns, J.E.P.: Jan Hoets. Familia, 13(4), 1976, p. 97.

HOFFMAN:

Bergh, E.: Extracts from the Cape Town Gazette, 8th Aug. 1814. Familia, 11(4), 1974, pp. 110-111.

Heese, J.A.: Ouers onbekend. Familia, 6(2), 1969, pp. 49-50.

Lombard, R.T.J.: Was Pres. J.P. Hoffman wettig getroud. Familia, 21(1), 1984, pp. l-2.

Muir, J.: 'n Relikwie van die Hoffmans. Familia, 7(1), 1970, pp. 17-19.

Pama, C.: President J.P. Hoffman en sy voorgeslag. Familia, 7(1), 1970, pp. 12-17.

Upham, M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

Van der Byl, J.: Die kwartierstaat van President Hoffman. Familia, 7(1), 1970, pp. 14-15.

HOFFMANN:

Heese, J.A.: Catharina Hoffmann. Familia, 5, 1968, p. 94.

HOFMEYER:

Hofmeyer-grafkelder. Familia, 10(4), 1973, pp. 102-105.

HOFMEYR:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Jan Frederik Hendrik Hofmeyr. Familia, 13(2), 1976, pp. 38-39.

Heese, J.A.: Opmerkings by kwartierstaat van J.F.H. Hofmeyr (Klein Jannie). Familia, 13(2), 1976, p. 37.

Hofmeyr, G. & Sleigh, D.: J.H. Hofmeijer, stamvader van die Hofmeyrs. Familia, 25(4), 1988, pp. 86-89

HOLLEMAN:

Suid-Afrikaansc takke van Nederlandse families in "Nederlands Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

HOLTSHAUSEN:

Holtshousen, W.J.S.: Het Andries Holtshausen vier seuns gehad? Familia, 33(1), 1996, pp. 23-26.

Holtshousen, W.J.S.: Variante van Holtshausen. Familia, 33(3), pp. 81-86.

HOOGENHOUT:

Hoogenhout, I.M.: Hoogenhout. Familia, 23(2), 1986, pp. 38-40.

HOOGSTAD:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

HORAK:

Horak, J.: Wat se Horak ... ?. Familia, 19(3), 1982, pp. 75-80.

HOUGH:

Botha, Joubert: Huldeblyk aan Hendrina Susanna Joubert Faure (née Hough). Familia, 49(4)

2012, pp.189-195.

De Villiers, William: A question of madness. Familia, 27(2), 1990, pp. 32-36.

Faure, Rina: Geslagregister van Familie Hough (Hauk, Hauck, Hough, ens.). Familia, 30(2), 1993, pp. 31-37.

Hough, Wendel James: A quest for my family register — the family of Gert Johannes Hough.

Familia, 47(3), 2010, pp. 172-177.

Hough, Wendel James: A quest for my family register. Familia, 48(2), 2011, pp. 103-110.

HOWALDT:

Smit, Rae: DFK German orphan: Eike de Lange (* Howaldt) 1937-2003. Familia, 41(4), 2004, pp. 141-143.

HUGHES:

Van Aardt, Pieter: Isaac Hughes: Missionary and untiring labourer (1797-1870). Familia, 45(3), 2008, pp.158-163.

HUGO:

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Blignaut. Familia, 10(1), 1973, pp. 11-13, 28.

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Blignaut II. Familia, 10(2), 1973, pp. 31-37.

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Blignaut III. Familia, 10(3), 1973, pp. 72-80.

Hugo, A.M.: Die Franse voorgeslagte van die families Hugo en Blignaut IV. Familia, 10(4), 1973, pp. 85-92.

Hugo, A.M.: Anne Hugot, Nouvelle Convertie - 'n interessante mededeling uit Frankryk. Familia, 11(1), 1974, pp. 21-24.

HUGOT:

Hugo, A.M.: Pieter Francois Theron van Tulbagh. Familia, 8(4), 1971, pp. 98-109.

HUMPHRIES:

Jooste, Helena Claudina: Humphries. Familia, 26(2), 1989, pp. 26-29.

  • Hits: 2814