Skip to main content

Vanne - R

RAATH:

De Klerk, David: Beslis ‘n interessante uitgawe wat vir mens baie dinge uitwys. [Brief]. Familia, 47(4), 2010, pp. 229-230.

RANDALL:

Dickson, Peter D.: The Saga of Sarah; the story of a Settler baby. (Originally written by Hazel Muller). Familia, 43(2), 2006, pp. 54-57. See correction Familia 43(3), 2006, p.73.

RAS:

Cairns, M.: Tryn Ras (I). Familia, 15(4), 1978, pp. 97-98.

Cairns, M.: Tryn Ras (II). Familia, 16(1), 1979, pp. 20-26.

Cairns, M.: Tryn Ras (III). Familia, 16(2), 1979, pp. 38-39, 44-49.

RATTRAY:

Bull, Esmé: Rattray and Black - two Scottish schoolmasters. Familia, 27(3), 1990, pp. 54-62.

RAUBENHEIMER:

Bleibaum, H.G.: Die Duitse voorouers van Johan(n) Adam Raubenheimer. Familia, 4, 1967, pp. 101-102.

Cairns, M.: The Raubenheimer countess. Familia, 11(2), 1974, pp. 50-54.

Pellissier, J.: Die Raubenheimers in Suid-Afrika. Familia, 2, 1965, pp. 79-84.

Pellissier, J.: 'n Waardevolle vonds vir die Familie Raubenheimer in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, p. 88.

RAUTENBACH:

Heese, J.A.: Rautenbach stamouers. Familia, 7(2), 1970, p. 41.

Kemp, Maans: 'n Ou Rautenbach-grafsteen. Familia, 27(2), 1990, p. 41.

Rautenbach, C.: Kwartierstaat van Prof. Dr. Casper Hendrik Rautenbach. Familia, 7(3), 1970, pp. 70-71.

Rautenbach, C.: Aanvulling kwartierstaat C.H.R. Rautenbach. Familia, 8(2), 1971, p.25 en 7(4), 1970, p. 94.

Rautenbach, G.F.: Afstammelinge van Johan Andries Rautenbach, 1829-1878. Familia, 37(1), 2000, pp. 46-48.

RAWLINS:

Snell, Milner: Robert and James Rawlins. Familia (43)1, pp. 4-10.

RAYNER:

Da Silva, Natalie A. Mostert: The descendants of William Rayner, 1835-1912. Familia, 38(4), 2001, pp. 156-157.

REINECKE:

Reinecke, J.A.C.: Tracing my Reinecke ancestors. Familia, 1, 1964/65, pp. 25-29.

Reinecke, J.A.C. The Reinecke family in South Africa. Familia, 23(2), 1986, pp. 30-33.

Uys, B.P.: Reinecke. Familia, 24(1), 1987, pp. 13-17.

REINSTORF:

Bleibaum, H.G.: Genealogy of the Reinstorf family. Familia, 8(4), 1971, pp. 94-95.

REITZ:

Heese, J.A.: By die kwartierstaat van Pres. F.W. Reitz. Familia, 6(4), 1969, pp. 92-94.

Heese, J.A.: Aanvulling kwartierstaat President F.W. Reitz. Familia, 7(4),1970, p. 89.

RENS:

Daugherty, Dr. Jill D.: The Rens family tree. Familia, 39(4), 2002, pp. 204-208.

RETIEF:

Coetzee, N.A.: Kamee uit die familiegeskiedenis Retief - Pretorius. Familia, 11(4), 1974, p. 87.

De Villiers, C.G.S.: Piet Retief se aangetroude familie uit Caledon en die voorgeslag van gen. C.R. de Wet. Familia, 2, 1965, pp. 22-24.

REYNECKE:

Robinson, Yvonne M.: Voor- en nageslag van C.F. Reynecke, 1884-1918. Familia, 36(2), 1999, pp. 61-64.

RICE:

De Villiers, M.: Afstammelinge van Vincent Rice. Familia, 21(1), 1984, pp. 15-17.

RICHTER:

Smit, Barnard: Families in die Noordwes-Kaap — Richter. Familia 46(2), 2009, pp. 88-102.

RILL:

Marincowitz, George: Van Hamburg en Zagreb – die genealogie en lewensketse van die familie Rill. Familia 43(1), 2006, pp. 20-27.

RISSIK:

Ploeger, J.: Besonderhede oor die familie Rissik. Familia, 7(1), 1970, p. 24.

RITTER:

Fuchs, Alexis: Het George Jacob Ritter uit die hemel geval? Familia, 45(4), 2008, pp. 239-246

ROBBERTSE:

Lombard, R.T.J.: Die afstamming van dr. Paul Magiel Robbertse. Familia, 14(2&3), 1977, pp. 38-49.

ROBBERTSZ:

Ball, Richard: Jan Robbertsz, 1704-1758. Familia, 43(3), 2006, pp. 75-85.

ROBERTSON:

Philip, P.: The Robertsons: a Pioneer family at the Cape. Familia, 18(3), 1981, pp. 53-61.

ROE:

Coetzee, Marilyn: William Roe - 1820 Settler. Familia, 31(2&3), 1994, pp. 39-45.

RÖNTGEN:

Saaiman, P.L.: Röntgen se geslagregister in Suid-Afrika. Familia, 34(3), 1997, pp. 97-99.

ROOD/ROODT:

Lombard, R.T.J.: Die familie Roodt. Familia, 20(4), 1983, pp. 91-92.

Rood, Pearce E.: The Rood family's Dutch Jewish origins. Part 1. Familia, 38(1), 2001, pp. 37-44.

Rood, Pearce E.: The Rood family's Dutch Jewish origins. Part 2. Familia, 38(2), 2001, pp. 60-65.

ROOS:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Tielman Roos. Familia, 11(4), 1974, pp. 97-99.

ROSCHER/RÖSCHER/ROSCHERR:

Marincowitz, Dr. G.: Die Familie Roscher/Röscher/Roscherr/Röscherr. Familia, 41(4), 2004, pp. 156-175.

ROTHMANN:

Heese, J.A.: Die kwartierstaat van die skryfster M.E.R.(M.E. Rothmann). Familia, 10(2), 1973, pp. 39-41.

ROSSOUW / ROUSSEAU:

Botha, Joubert: Inligting gesoek — George Stephanus Hauptfleisch Rossouw. Familia, 45(3), 2008, pp. 139-140.

Hugo, A.M.: Pieter Francois Theron van Tulbagh. Familia, 8(4), 1971, pp. 98-109.

RUDD:

Venter, P.E.: Rudd. Familia, 28(1),1991, pp. 126-127.

Venter, P.E.: Rudd.Familia, 29(2), 1992, pp. 35-36.

  • Hits: 2616