Skip to main content

Vanne - N

NAUHAUS:

Lombard, R. T.J.: Twee Duitse stamvaders in Suid-Afrika: Nauhaus en Schmidt. Familia, 20(3), 1983, pp. 71-77.

NEETHLING:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Mev. Anna Neethling-Pohl. Familia, 9(1), 1972, pp. 15-17.

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Wilhelmina Jacoba Neethling, eggenote van genl. J.B.M. Hertzog. Familia, 10(3), 1973, pp. 69-71.

Noth1ing, C.J.: Nothling of Neethling. Familia, 13(4), 1976, pp. 89, 92-94.

NEETHLING-POHL:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Mev. Anna Neethling-Pohl. Familia, 9(1), 1972, pp. 15-17.

NEL:

Heese, J. A.: Ouers onbekend:Nel. Familia, 7(2), 1970, p. 33.

Hopkins, H.C.: Stamvader van helde. Familia, 2, 1964/65, pp. 40-45.

Jooste, E.R.: Philip Rudolph Nel, voortrekker en setlaarleier in Natal. Familia, 18(3), 1981,

pp. 67-68.

NEPGEN:

Jooste, André & Claudie: Nepgen Genealogie. [‘n Verwerking van inligting oorspronklik nagevors deur Rae Nepgen wat haar dokumente aan die GGSA geskenk het.] Familia 50(1), 2013, pp. 93-104.

NEUHOFF:

Bleibaum, H.G.: Neuhoff (de Villiers/Pama p.631). Familia, 19(3), 1982, p. 80.

NIEMANN/NIEMAND/NIEMANDT:

Barnes, C. June: Niemann/Niemand/Niemandt. Familia, 49(1&2), pp. 69-77.

NIENABER:

Lombard, R.T.J.: Die vyfde en sesde geslag van die kwartierstaat van G.S., P.J. en C.J.M. Nienaber. Familia, 27(2), pp. 37-41.

NIEUWOUDT:

Raath, C.J.: Marthinus David Strauss (b4cld3). Familia, 11(3), 1974, pp. 80-84.

NOLTE:

Smit, Barnard: Die Nolte-familie. Familia, 45(3), 2008, pp. 180-195.

NORDEN:

Rautenbach, C.: Further additions to "Some frontier families". Familia, 8(2), 1971, p. 25.

NORTIER:

Boucher, M.: The Cape Huguenots from the Calaisis: a re-examination. Familia, 12(1), 1975, pp. 6-10, 14-17.

NOTHLING:

Nothling, C.J.: Nothling of Neethling. Familia, 13(4), 1976, pp. 89, 92-94.

NUNAN:

Philips, Christopher: The family of an Irish soldier settler - Jeremiah Nunan (c1805-1861) of King William's Town. Familia, 26(1), 1989, pp. 18-22.

  • Hits: 3012