Skip to main content

Vanne - V

VALKENBURG:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

VAN AARDE:

Van Aardt, P.J.deV.: Frans Johannes van Aardt van Nieu-Skotland en sy nageslag. Familia, 22(3), 1985, pp. 68-69, 73-76.

Van Aardt, Pieter: Van Aarde en Van Aardt: wie is wie? Familia, 44(3), 2007, pp174-175.

VAN AARDT:

Van Aardt, Pieter: Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Gent. Aanvullende inligting. Familia,

Van Aardt, P.J.deV.: Frans Johannes van Aardt van Nieu-Skotland en sy nageslag. Familia, 22(3), 1985, pp. 68-69, 73-76.

Van Aardt, Pieter: Van Aarde en Van Aardt: wie is wie? Familia, 44(3), 2007, pp174-175.

Van Aardt, Pieter: Twee merkwaardige persone uit die VAN AARDT geslagregister. Familia, 45(2), 2008, pp. 80-86.

Van Aardt, Pieter: Stamouers Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Gent; die mense agter die name. Familia, 47(1), 2010, pp. 67 – 74.

Van Aardt, Pieter: Feite of fiksie? Die Mites rondom Gerrit Janz van Aart (a 1700) en Margaret Downing (a 1820). Familia, 47(2), 2010, pp.83-91.

VAN ANTWERPEN:

Cilliers, Ben: Families van die Kleinkaroo: 1. Van Antwerpen/Van Antwerp. Familia, 49(1&2), pp. 29-50.

VAN AS:

Cairns, Margaret: Hendrik van As - further information. Familia, 25(4), 1988, pp. 98-99.

VAN ASWEGEN:

Lombard, R.T.J.: Die moord by Kopfontein; Lombard en Van Aswegen. Familia, 21(3), 1984, pp. 62-67, 72-82.

VAN BILJON:

Van Biljon, T.J.K.: Bernardus van Biljon, stamvader van die Van Biljon familie. Familia, 39(4), 2002, pp. 210-218.

VAN BLOMMESTEIN:

Pama, C.: 'n Stellenbossenaar met 32 wapenkwartiere. Familia, 7(1), 1970, pp. 9-11.

Smit, B.: Aanvulling Van Blommestein. Familia, 7(4), 1970, p. 94.

VAN BUUREN:

Van Buuren, E.: Van Buuren. Familia, 11(1), 1974, pp. 28-29.

VAN DALEN:

Swanepoel, A.J.: Klasina Maria Johanna van Dalen (gebore Le Roux). Familia, 25(2), 1988, pp. 30-33.

VAN DAM.

Cairns, M.: Van Dam and Stokvliet. Familia, 12(2), 1975, pp. 27-28.

VAN DEN BERG:

Hulstaert, C.E.: Enkele nadere gegevens over de stamvader Jacobus van den Berg uit Breskens en zijn afstamming.Familia, 26(2), 1989, pp. 31-32.

Pottas, Johan Jacob, samest.: Van den(r) Berg(h) Families van Suider-Afrika. [Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford in Familia, 45(4), 2008, pp. 267-268].

Van den Berg, Johann: Argivale inligting oor stamvader Jacobus van den Berg (1673-1714). Familia, 43(4), 2006, pp. 185-192.

Upham,M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

VAN DER BOUT:

Venter, Piet & De Wet, Thea: Engeltje Cornelisse van der Bout, weesmeisie van Rotterdam. Familia, 48(4), 2011, pp. 171- 176.

VAN DER BYL:

Myburgh,P.A.: The builder of Joostenberg. Familia, 2, 1965, pp. 68-69.

Van der Byl, J.: Kwartierstaat van Hendrik Johannes van der Byl (1857-1948). Familia, 8(1), 1971, pp. 11-13.

Van der Byl, J.: Verbeterings in die kwartierstaat van H.J. van der Byl. Familia, 8(2), 1971, p. 25.

VAN DER MERWE:

De Kock, Gideon de V. & Melville, Janet: Voorouers en familie van Johanna Cornelia van der Merwe. Familia, 39(3) , 2002, pp. 164-169.

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

Van der Merwe, J.: Wie was Johanna van der Merwe? Familia, 18(2), 1981, pp. 31-33.

Van der Merwe, J.: Willem Schalkszoon van der Merwe - 'n biografiese ekskursie. Familia, 16(1), 1979, pp. 7-11.

Van der Merwe, J.: Twee “onbekende” Van der Merwes. Familia, 16(1), 1979, p. 14.

Van der Merwe, J.: Kwartierstaat - ondertrouery tussen die Van der Merwes. Familia, 16(3), 1979, pp. 67-69.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

VAN DER PIET:

Schonnberg, J.M.: Miscellaneous. Familia, 15(2), 1978, p. 50.

VAN DER SPUY:

Van der Spuy. Familia, 30( 3 & 4), 1993, pp. 55-56.

VAN DER STEL:

Van der Stel, L.J.: Simon van der Stel se nageslag. Familia, 34(4), 1997, pp. 141-144.

VAN DER WALT:

Groesbeek, Isabel: Kwartierstaat van dr. Tjaart van der Walt. Familia, 27(1), 1990, pp.11-14.

Jooste, E.P.: A.P.J. van der Walt, Grondlegger van Pretoria en sy nageslag. Familia, 20(4), 1983, pp. 79-82.

Van der Walt, E.J.: Geele Andries van der Walt, die stamvader van die familie van der Walt. Familia, 14(4), 1977, pp. 65-71, 74-75.

Vorster, P.W.: Van der Walt. Familia, 12(2), 1975, p. 44.

Vorster, P.W.: Van der Walt - Venter. Familia, 14(2/3), 1977, p. 58.

Vorster, P.W.: Van der Walt. Familia, 14(4), 1977, p. 76.

VAN DEVENTER:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

Van Deventer, Johan C.: Die soektog na ons voorsate (en hulle nasate). Familia, 36(1), 1999, pp. 10-14.

VAN EEDE(N) / VAN EDE(N)

Van Eeden, D.H. [Boekresensie van die Van Eedenboek se tweede hersiene uitgawe, bygewerk deur Gideon de V. De Kock en geresenseer deur prof. J. Emil Loubser].

VAN HEERDEN:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

Fox, J.: Die stamvader van die familie Van Heerden. Familia, 18(1), 1981, pp. 1-2.

Van Heerden, P.: Van Heerden stamregister 1701-1968. Familia, 6(3), 1969, p. 64.

VAN HEUSDEN:

Cilliers, B. & Groenewald, A.C.: Die Van Heusden familie. Familia, 35(4), 1998, pp.159-163.

VAN HILLE:

Rootenberg, S. Francesco Uys: The Van Hille descent of the Swanepoel family. Familia, 50(4), 2013, pp. 215-224.

VAN HUYSSTEEN:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

VAN LEEUWEN:

Cairns,M.: Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

VAN LEGELLO:

Ploeger, J.: Van Legello of van Leggelo? Familia, 11(3), 1974, p. 84.

VAN NIMWEGEN (VAN ENWEGEN):

Delport, Stef: Van Nimwegen (Van Enwegen). Familia, 27(1), 1990, p. 8.

VAN OORDT:

Pama, C.: The Struben - Van Oordt relationship. Familia, 17(2), 1980, pp. 40-43.

VAN OS:

Zöllner, Linda: Rwo accidental progenitors: Lambinon and Van Os. Familia, 40(4), 2003, pp. 156-173.

VAN OUDTSHOORN:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

VAN R(H)EEDE VAN OUDTSHOORN:

Laing, R.A.: The ancestry and children of Pieter, Baron van Rheede van Oudtshoorn tot Nederhorst. Familia, 9(2), 1972, pp. 48-52.

Laing, R.A.: The sons of Pieter, Baron van Reede van Oudtshoorn tot Nederhorst and their children. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 54-57.

Laing, R.A.: Van Reede van Oudtshoorn. Familia, 33(2), 1996, pp. 34-38.

Laing, R.A.: Van Reede van Oudtshoorn II. Familia, 33(3), 1996, pp. 58-70.

VAN REENEN / VAN RENEN:

Langham-Carter, R.R.: Albert van Renen and his children. Familia, 19(2), 1982, pp. 51-55.

Langham-Carter, R.R.: To India and England and back again: The Vanrenens. Familia, 17(1), 1980, pp. 9-11, 14.

Shearing, T.: The Descendants of Daniel van Reenen. Familia, 13(2), 1976, pp. 46-49.

VAN RENSBURG:

Meyer, Paul: Die Van Rensburgs in Natal voor en na 1838. Familia, 28(2), 1991, pp. 163-166.

Van Rensburg, A.M.: Claas Jansz van Rensburg.Familia, 25(4), 1988, pp. 89-95.

Van Rensburg, A.M.: Claasz Jansz van Rensburg. Familia, 37(4), 2000, pp. 167-176.

Van Rensburg, A.M.: On the spoor of the Bokkeveld Van Rensburgs. Familia, 26(3), 1989, pp. 56-59 & 72.

Van Rensburg, C.G.J.: Die Van Rensburgs van Biesjespoort, Vosburg (K.P.). Familia, 21(2), 1984, pp. 36-37.

Van Rensburg, C.G.J.: Die Van Rensburgs van Wielpan, Prieska. Familia, 23(2), 1986, pp. 41-42.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

VAN RHEEDE:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

VAN RIEBEECK:

Pama, C.: Kwartierstaat van Jan van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 42-43.

Van Molle, P.H.: De afstamming van Maria van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 35-42.

VAN ROOYEN:

Du Toit, Martie: ’n Van Rooyen genealogiese storie. Familia, 48(4), 2011, pp. 209-216.

Du Toit, Martie: Anthonius van Rooyen en sy nageslag. Familia, 42(4), 2005, pp. 145-154.

Du Toit, Martie: Naskrif: Anthonius van Rooyen en sy nageslag; wat het van kleinboet Gert geword? Familia 43(1), 2006, pp. 14-18.

Linde-Van Rooyen, Engela: Prinse van Serendib. Familia, 42(3), 2005, pp. 131-137.

Shepherd, Gina: The life and times of Erich van Rooyen. Part 1. Familia, 46(3), 2009,pp. 183-190.

VAN RYNEVELD:

Ploeger, J.: Helperus Ritzema van Ryneveld. Familia, 7(1), 1970, p. 5.

VAN TONDER:

Elizabeth Maria van Tonder (1847-1878) Foutiewe koppeling in SAG, Vol. 13, pp. 335 en 341. Familia, 43(3), 2006, p. 74.

VAN VUREN:

Van Vuren, J.P.J.: Visser -Brits -Van Vuren. Familia, 18(1), 1981, pp. 8-9.

VAN WARMELO:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in “Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971. pp. 8-9.

VAN WYK/VAN WIJK/VAN WYCK:

Ball, Richard: The”stamvaders” Willem and Arie van Wijk. Familia, 42(3), 2005, pp. 94-104.

Cairns, M.: Elizabeth van Wyk, 1685-1720. Familia, 12(3), 1975, pp. 55-59.

Jooste, H. Claudie: Geslagregister van Nicolaas Hendrik Salomon van Wyk. Familia, 44(2), 2007, pp. 96-104.

Lombard, R.T.J.: Magdalena (Helena) Catharina en Magdalena Christina van Wyk. Familia, 21(4), 1984, p. 92.

Short Notes. Familia, 13(4), 1976, p. 103.

Reub, R.A.: Van Wyk. Familia, 4, 1967, pp. 88-89.

Van Wyck, P.: The ancestors of the South African Van Wyks in Holland. Familia, 3, 1966, pp. 42-48.

VAN ZYL:

Kort aantekeninge. Familia, 9(1), 1972, p. 30.

Smith, Nerine, et al.: 'n Tak van die familie Van Zyl. Familia, 28(1), 1991, pp. 138-147.

Van Zyl, J.C.: Die familie Van Zyl in Suid-Afrika. Familia, 2, 1965, pp. 58-59.

Van Zyl, J.R.: Die stamvader Willem van Zyl. Familia, 8(4), 1971, pp. 90-91.

Van Zyl, J.R.: Uitbreiding op die geslagsregister van die familie van Zyl. Familia, 8(4), 1971, pp. 110-112.

Van Zyl, H.G.: Die aankoms van die stamvader Willem van Zyl. Familia, 14(4), 1977, pp. 77-78.

VARKEVISSER:

Short Notes. Familia, 13(4), 1976, p. 103.

VENTER:

Bleibaum, H.G.: Die stamvader Hendrik Venter. Familia, 10(3), 1973, p. 69.

Heese, J.A.: 'n Venter-stamboom, 1560-1893. Familia, 10(1), 1973, pp. 25-27.

Venter, Barend J.: Anna Sabina Venter - onbekende dogter van stamvader? Familia, 36(3), 1999, pp. 134-136

Venter, P.E.: Venter. Familia, 27(3), 1990, pp. 79-80.

Venter, Piet.: Hendrik Venter van Hamel, Vlaandere (nie van Hameln, Duitsland, nie). [Brief.] Familia, 49(1&2), pp. 2-4.

Venter, Piet: Feite, afleidings, aannames en bespiegelinge oor ‘n Suid-Afrikaanse stamvader — VENTER. Familia, 46(3), 2009, pp. 132-146.

Vorster, R W.: Van der Walt - Venter. Familia, 14(2/3), 1977, p. 58.

Venter, Gerrit: Die Von Dempters (Venters) van Hameln. Familia, 43(2), 2006, pp. 36-37.

VERMAAK:

Vermaak, Nico: Gerrit Augustijnsz Vermaak: S.A. stamvader. Familia, 38(1), 2001, pp. 12-19.

Vermaak, Salomon C.J. Hoogenraad-: Die Familie Vermaak: Ons Nederlandse voorouers in Maarssen (Utrecht), Nederland (1580-1720). Familia, 43(4), 2006, pp. 145-154.

VERMEULEN:

Vermeulen, Johan & Izak: Die Geslagregister van die Vermeulen familie in Suider Afrika. [Boekresensie deur Pieter de Beer] Familia, 42(4), 2005, p. 186.

VERSCHUUR:

Ploeger, J.: 'n Gedeelte van die genealogie Verschuur. Familia, 2, 1965, pp. 60-63.

VERSVELD:

Ffolliott, P.: The Versvelds and Piketberg mountain. Familia, 3, 1966, pp. 31-37.

VERWOERD:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Mev. Betsie Verwoerd. Familia, 11(1), 1974, pp. 13-15.

Lombard, R.T.J.: Die kwartierstaat van mev. Elizabeth (Betsie) Verwoerd, geb. Schoombee. Familia, 28(2), 1991, pp. 159-162.

Pama, C.: Die afstamming van dr.Hendrik Verwoerd. Familia, 4, 1967, pp. 80-86.

Pama,C.: Nogmaals die afstamming van dr. H.F. Verwoerd. Familia, 5, 1968, p. 38.

Van der Hoeven, E.: Aanvullingen op de kwartierstaat van dr. H.F. Verwoerd. Familia, 7(1), 1970, pp. 25-26.

VICTOR:

Heese, J.A.: Families Victor en Witmond. Familia, 5, 1968, p. 95.

VILJON:

Viljoen, prof. Christo: Wie was Christiaan Viljon? Familia, 42(1), 2005, pp. 23-26.

VILJ OEN:

De Villiers, William: Cornelia Villion, her husbands and Watervliet farm. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 53-57.

Lombard, R.T.J.: Afkoms van dr G. v. N. Viljoen. Familia, 22(1), 1985, pp. 13-15.

Smit,B.: Familie Viljoen. Familia, 8(4), 1971, p. 89.

Viljoen, H.C.: Viljoen. Familia, 12(1), 1975, p. 18.

Viljoen, H.C.: Viljoen-familieregister vorder fluks. Familia, 12(2), 1975, pp. 29-32.

VIORONI:

Harley, Lois: An Italian in the family— Joseph (Guiseppe) Vioroni. Familia, 47(1), 2010, pp. 59- 66.

Malan, Ockert: [Brief met korreksie oor die frase “van de Kaap” in Vioroni artikel]. Familia, 47(2), p. 79.

VISAGIE:

Visagie, dr. Jan C.: Pieter Visagie se aankoms in Tafelbaai 350 jaar gelede. Familia, 41(4), 2004, pp. 176-180.

VISSER:

Ball, Richard: Maria Jansz Visser, 1649-1718, a much-travelled woman. Familia, 44(1), 2007, pp. 12-19.

Brand, M.C.: Nie hierdie Maria Visser nie, maar die ander Maria Visser – eggenote van Frederik Brand (b5). Familia, 42(4), 2005, pp. 164-167.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Andries Gerhardus Visser. Familia, 19(3), 1982, pp. 68-69.

Visser, Attie: Vissers uit die Sandveld na Wes-Transvaal. Familia, 45(1), 2008, pp. 41-46.

Van Vuren, J.P.J.: Visser -Brits -Van Vuren. Familia, 18(1), 1981, pp. 8-9.

VLOK:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van minister A.J. Vlok. Familia, 26(2), 1989, pp. 36-43.

VOLSTEEDT:

Laing, R.A.: Volsteedt or Von Volstedt. Familia, 8(3), 1971, pp. 28-29.

Laing, R.A.: Volsteedt or von Volstedt II. Familia, 9(1), 1972, pp. 20-25.

Laing, R.A.: Kwartierstaat van T.A.J. Volsteedt. Familia, 9(1), 1972, p. 25.

Laing, R.A.: Volsteedt - the first two generations. Familia, 32(1&2), 1995, pp. 12-16.

VON ABO:

Van Buuren, E.: Von Abo. Familia, 10(4), 1973, pp. 107-108.

VON DEMPTER:

Venter, Gerrit: Die Von Dempters (Venters) van Hameln. Familia, 43(2), 2006, pp. 36-37.

VON LUDWIG:

Bradlow, J.R.: Baron von Ludwig and his descendants. Familia, 2, 1965, pp. 39-40.

VON MOLTKE:

Heese, J.A.: Von Moltke in Suid-Afrika. Familia, 8(2), 1971, pp. 20-21.

Malan, O.G. & Von Moltke, T.D.T.: Von Moltke. Familia, 36(1), 1999, pp. 27-36.

VON VOLSTEDT:

Laing, R.A.: Volsteedt or Von Volstedt. Familia, 8(3), 1971, pp. 28-29.

VON WIELLIGH:

Wortley, Corli: Die Von Wiellighs van Keimoes. Familia, 48(4), 2011, pp.197-208.

VORSTER:

Boje, J.G.: Ou Vorster Bybel. Familia, 15(3), 1978, p. 71.

Boje, J.G.: Nogmaals die Vorster Bybel. Familia, 15(4), 1978, p. 96.

Du Preez, Thys: Patos agter die name en datums. Familia, 47(2), 2010, pp. 123-124.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van dr. P. W. Vorster. Familia, 17(1), 1980, pp. 11-12.

Pama, C.: Kwartierstaat van die Eerste Minister (B.J. Vorster). Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

Vorster, J.D.: Die kwartierstaat van die Eerste Minister B.J. Vorster. Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

VOS:

Hargreaves,H.T.: A branch of the Vos family. Familia, 23(1), 1986, pp. 16-19.

VOSLOO:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van A.H. Vosloo, administrateur van die Kaapprovinsie. Familia, 8(4), 1971, pp. 95-97.

  • Hits: 3251